РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 22561 до 22580 от общо 23681
учебно пособие Цанков, Св. Обучение по аудио обработка със Sound Forge. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св. Обучение за работа с програма за растерна обработка на компютърна графика Photoshop CS. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN _.
учебно пособие Цанков, Св., В. Войноховска. ИНТЕРАКТИВНО МУЛТИМЕДИЙНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ADOBE FLASH. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св., В. Войноховска. Интерактивен мултимедиен продукт за оценяване знанията на студентите по средновековна история на България-модул Първа българска държава. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св., В. Войноховска. Интерактивен мултимеден продукт за обучение по Microsoft Word 2010. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
учебно пособие Цанков,Св., В. Войноховска, М. Теодосиева. Web дизайн – лекции, упражнения и тестове. Уеб базиран курс, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
учебно пособие Цветан Димитров, Милувка Станчева. Технология на силикатните материали - ръководство за лабораторни упражниния.. РУ "Ангел Кънчев", Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 116, ISBN 978-954-712-594-0.
учебно пособие Цветков И.С., Г.Р.Георгиев. Ръководство за лаб.упражнения по Електротехника и електроника. Русе, РУ "А.Кънчев", 2012, стр. 60, ISBN 978-954-712-571-1.
учебно пособие Цонев В., Й. Русева, Н. Бенчева. Цифрова схемотехника. Русе, Печатна база, 1998, стр. 123, ISBN 954-712-031-.
учебно пособие Цонев В., Н. Бенчева, Й. Русева. Импулсни и цифрови устройства, Изпитни тестове. Русе, Печатна база, 2004, стр. 39, ISBN 954 – 9906-7.
учебно пособие Цонев В., Н.Бенчева, Й.Русева, С.Тодорова. Импулсни и цифрови устройства (Ръководство за упражнения). Русе, Русенски университет, 2003, ISBN ISBN 954 - 712 - .
учебно пособие Цонев В., Н.Нойков, Й.Русева, Г.Георгиев, О.Пенчев. Елементи и схеми на ЕЦМ - Ръководство за упражнения. Русе, Печатна база на ВИММЕСС, 1980
учебно пособие Цонев, Р., П. Даскалов. Методи за теоретично изследване. Русе, ДЗЗД „МВ – ПРЕС - 2001”, 2002, стр. 127, ISBN 954-712-153-7.
учебно пособие Цонев, Р., П. Даскалов. Идентификация на системи. Русе, Печатна база при Русенски университет „А. Кънчев”, 2002, стр. 84, ISBN 954-712-175-8.
учебно пособие Цонев, С., В.С. Боздуганова, В.Г. Витлиемов. Упражнения по Механика с MATLAB. (1. изд., 2006; 2. изд., 2007); 3. изд., Катедра “Техническа механика”, Русенски университет (Деп. в Библ. на РУ), 2008, стр. 52, ISBN ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ.
учебно пособие Цонева Д., Д. Христова, Л. Тодорова. Уводен езиков курс по биология за чуждестранните студенти от подготвителния курс. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN ISBN 978-619-7071.
учебно пособие Цонева, Д. Слято, полуслято и разделно писане ( За ученици, кандидат-студенти и студенти).. Русе, "Гордим"ООД, 2001, стр. 152, ISBN 954 – 712 – 122 –.
учебно пособие Цонева, Д. Тестове по български език. ( Учебно помагало). Русенски университет, 2000 г., с. 135. ISBN. Русе, "Лени-Ан",Русе, 2000, стр. 135, ISBN 954 – 712 - 067 .
учебно пособие Цонева, Д., Ив. Борисова, Р. Кършакова. Учебно помагало за интензивно обучение по български език на чуждестранни студенти,завършили подготвителен курс. Русе, Русенски университет "А. Кънчев", 1983, стр. 127, ISBN хххххх.
учебно пособие Цонева, Д., Р. Кършакова, Д. Христова. Въвеждане в специалността. Русе, Русенски университет, 1989, стр. 179, ISBN хххххх.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.