РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 22601 до 22620 от общо 23485
книга Пенев, П. Съдебната власт в България 1989-2014г.. София, СИБИ, 2014, стр. 256, ISBN 978-954-730-909-8.
книга Пенев, П. , Т.Тодоров /съставителство и резюмета/. Сборник "Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1996г.". София, Акад. издателство "Проф. М. Дринов", 1997, ISBN 954-430-517-3.
книга Пенев, П. , Т.Тодоров /съставителство и резюмета/. Сборник "Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1995г.". София, Акад. издателство "Проф. М. Дринов", 1996, ISBN 954-430-476-2.
книга Пенев, П., Я.Зартов. Конституционно правосъдие на Република България. София, Сиела, 2004, ISBN 9546497134.
книга Пенчева В., А. Асенов. Оптимизация на товaрните автомобилни превози в градски условия. Русе, Печатна база при Русенски университет, 2009, ISBN 978-954-8467-40-7.
книга Пенчева В., Ас. Асенов. Оптимизация на товарите автомобилни превози в градски условия. Печатна база при РУ"А. Кънчев"-Русе, Русенски университет, 2009, стр. 75 с., ISBN 978-954-8467-40-7.
книга Петков, Г., Илиев Т. Съвременни методи за канално кодиране и модулация. Русе, Русенски университет, 2006, ISBN 954-370-007-9.
книга Петрова Н., А. Манукова-Маринова. Методи и апарати за изследване в клиничната неврология. Издателски цетър при Русенски унуверситет, Издателство МЕДИАТЕХ, Плевен, 2016, стр. 90, ISBN 978-619-207-059-5.
книга Радев Д, Д.Димов. Машини, технологии и автоматизация в земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Русе, ТОНАЛТ, 2001, стр. 180, ISBN 954-712-097-2.
книга Радев, Хр. (под общ. ред.). МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА: книга-справочник в три тома. Том 3. София, Софтрейд, 2012, ISBN 978-954-334-077-4.
книга Радев, Хр. (под общ. ред.). МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА: книга-справочник в три тома. Том 2. София, Софтрейд, 2010, стр. 987, ISBN 978-954-334-093-4.
книга Радева, М. Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО. Русе, Хелт Консулт, 2011, ISBN 978-954-92702-1-1.
книга Радева, М. Здравната система в България – справочник. Варна, Стено, 2008, ISBN 978-954-449-361-5.
книга Радева, М. и колектив. Безценни съвети за управлението на вашата дентална практика - част 2. София, "Евър - С. Пенов" ЕООД, 2014, стр. 200, ISBN ххх.
книга Радков, И., Л. Златев. Русенските кметове 1878-2005. Русе, Държавен архив - Русе, 2005, pp. 179, ISBN 954-8339-26-9.
книга Рашев Ц.,Е. Ковачев, Ц. Джонов, И. Андонов, Л. Димитров, К. Иванов и др. Инструментални стомани българско производство – справочник. София, ДИ „Техника”, 1990, стр. 224, ISBN УДК 66.017 /083/.
книга Родригес, Д., С.Р. Караколева. Пакет pst-eucl. Евклидова геометрия с PSTricks. CTAN, Comprehensive TEX Archive Network, 2010, стр. 1-56, ISBN The LаTеX PPL.
книга Русев Р.(предговор,съставителство, бележки и редакция), Й.Вълчев. Апология на българския език. Русе, Лени-Ан, 2012, стр. 231, ISBN 978-954-8190-90-9.
книга Русев Р.,. Приноси към изучаването на личността и творчеството на Михаил Арнаудов. Русе, "Лени Ан", 2013, стр. 144, ISBN 978-619-7058-09-3.
книга Русев Р., Колев А., Душков Ж., Коларов Е., Павлов Д., Ангелова П., Иванова З., Гергицов Кр., Попов Ив. Антонова В., Стамболиев С. Бележити русенци. Т.1. Русе, Ахат, 2008, pp. 132, ISBN 978-954-9664-11-9.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.