РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 22621 до 22640 от общо 23677
книга Tellioglu, H., Harakchiyska, T. (Eds.). European Evaluation Framework for Computing Education and Training 2020 (EEFCET 2020). Vienna, TU Verlag, Vienna, 2016, pp. 124, ISBN 978-3-903024-27-4.
книга Todorova, L. Practice Scenario 21.3. Occupational Therapy taking part in the development of inclusive education. Bruggen, H. Working towards inclusive communities. In Curtin, M., M. Molineux, J.Supyk-Mellson, Occu. London, Churchill Livingstone Elsevier, 2010, pp. 309-310, ISBN 978 0 08 045084 1.
книга Todorova, L. Implementing competences at a national level, Case study 1. Bulgaria, In “Tuning educational structures in Europe. Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Occupational The. Deusto, Spain, Publicaciones de la Universidad de Deusto,, 2008, pp. 114 – 127, ISBN 978-84-9830-150-2.
книга Velikova E.A. Mathematics E-Dictionary (English – Bulgarian). Riga, Latvia, University of Latvia, Latvia, 2004, pp. 120, ISBN 982-100.
книга Velikova, E. (Ed.). Erasmus Information Package, Lifelong Learning Erasmus, Faculty of Natural Sciences and Education, University of Ruse. Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2009, pp. 606, ISBN 111.
книга Vulkov, L., J. Wasniewski, P. Yalamov (Eds). Numerical Analysis and Applications. Germany, Springer, 1998, ISBN 0302-9743.
книга Yang, Gi-Chul, Ao, Sio-Iong, Gelman, Len, S. Iliev. Transactions on Engineering Technologies. Netherlands, Springer Netherlands, 2015, pp. XI, 773, ISBN 978-94-017-9803-7.
книга Авторски колектив (Георгиева, Т., П. Трендафилова, Г. Лечева). Известия на Научния цeнтър Св. Дазий Доростолски, Книга І.. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 361, ISBN 1313-7395.
книга Авторски колектив, В. Донева (съавтор). Бъзовец. Обичаи при бременност, раждане и отглеждане на детето(с. 82-91), Културно-просветен живот (с.30-43), Детски фолклор (с.209-225), Антропонимия (с.255-260),Представи и вярвания, свързани с лич. Русе, Лени - Ан, 2004, стр. 388, ISBN 954-8190-41-9.
книга Ангелова И., Л. Вълков. Диференчни схеми за задачи с гранични слоеве. Русенския университет, Издателски център на РУ, 2011, стр. 126, ISBN 978-954-712-525-4.
книга Ангелова, П. и М. Корнажева, (Ред.). Научни трудове, т. 38, серия 1. Европеистика.. Русе, Русенски университет, 2001, стр. 222, ISBN 1311-3321.
книга Андреев, Х., Е. Кузманов и др. . –Сп.” ”, , . Определяне на диелектрическата проницаемост на семена за посев. София, Селскостопанска техника, 2001, стр. 9-13, ISBN -.
книга Антонова, В., В. Донева - увод, съставителство, редакция и бележки. Дневникът на един депутат. Иван Попконстантинов, Централен софийски затвор, 1945 г.. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 182, ISBN 978-619-7071-67-2.
книга Антонова, Д. М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда 1. Тенденции и предизвикателства пред устойчивото развитие - общ преглед; 9. Политики за устойчиво потребление и производство (SCP). Русе, Primax, 2013, стр. 278, ISBN 978 954 8675765.
книга Антонова, Д., Глава 2 и Глава 4.//В: М. Кирова, С. Рускова, С. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда. Русе, Primax, 2013, стр. 71-97, ISBN 978-954-8675-76-5.
книга Антонова, Д., М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда. Раздел VІ и Раздел VІІІ. Русе, Primax, България, 2013, стр. 71, 97, ISBN 978 954 8675765.
книга Белоев Х., П. Димитров, Ч. Везиров, А. Атанасов, К. Стоянов, В. Копчев, В. Добринов, Д. Илиева, П. Копчев, Б. Нейков. Технологии за отглеждане и прибиране на зимна маслодайна рапица и за производство на биодизел от рапични семена. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 123, ISBN 978-619-90013-1-8.
книга Белоев Х., П. Димитров, Ч. Везиров, А. Атанасов,К. Стоянов,В.Копчев, В. Добринов, Д. Илиева, П.Копчев,Б. Нейков, Д.Великова, П.Радева, П.Атанасова, И.Христаков. Технологии за отглеждане и прибиране на зимна маслодайна рапица и за производство на биодизел от рапични семена.. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2012, стр. 123, ISBN 978-619-90013-1-8.
книга Белоев Х.И., П.Д.Димитров. Почвозащитни технологии. Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2017, стр. 191, ISBN 978-954-712-708-1.
книга Белоев Хр, П. Димитров. Проектиране и използване на агротехнически методи, технологии и система машини за защита на земеделските земи от водна ерозия. Русе, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев”, 2009, стр. 101, ISBN -954-92342-9-9.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.