РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 22641 до 22660 от общо 23812
учебно пособие Терзиян С., Е. Калчева. Ръководство за решаване на задачи по висша математика. Русе, Печатна база на РУ, 2010, ISBN 978-954-712-479-0.
учебно пособие Терзиян С., М. Колева, Ю. Чапарова, И. Ангелова, А. Михова, Н. Димитров. WEB базиран курс за дистанционно обучение по Математичен анализ II за студенти от специалност Компютърни науки. Русе, -, 2013, ISBN -.
учебно пособие Терзиян С., М. Колева, Ю. Чапарова, И. Ангелова, А. Михова, Н. Димитров. WEB базиран курс за дистанционно обучение по Висша математика II за студенти от специалност Земеделска техника и технологии. Русе, -, 2013, ISBN -.
учебно пособие Тимева Т. Сборник с тестове по акушерство и гинекология. София, Бетаконсулт БГ ЕООД, 2015, ISBN 978-619-188-037-9.
учебно пособие Тихомир Михайлов, Павел Витлиемов. СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧНО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ- методически указания за работа. Русе, Примакс ООД, Русе, 2015, ISBN 978-619-7242-09-6.
учебно пособие Тихомир Михайлов, Павел Витлиемов. Ръководство за управление на процеси в индустриално предприятие с MES система. Русе, Примакс ООД, Русе, 2014, ISBN 978-954-8675-85-7.
учебно пособие Тодорова Л. Теоретични основи на ерготерапията (работна тетрадка). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 56, ISBN 978- 954-712- 747.
учебно пособие Тодорова Л. Аналитични и терапевтични методи и средства в ерготерапията II (учебно пособие). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 69, ISBN 978-954-712-746-3.
учебно пособие Тодорова М. Ръководство по Комуникационна политика. Русе, Примакс, 2014, ISBN 978-954-8675-90-1.
учебно пособие Тодорова, Б. Биомеханика (учебно помагало). Русе, Университетско издателство „Ангел Кънчев“, 2014, стр. 64, ISBN 978-954-712-609-1.
учебно пособие Тодорова, С. Ръководство за лабораторни упражнения по промишлена екология. Диджитал Принт Експрес ООД, София, Либра Скорп, 2015, стр. 153, ISBN 978-954-471-290-7.
учебно пособие Тодорова, Св., А. Бороджиева, Вл. Матеев. Синтез и анализ на логически схеми – ръководство за разработване на реферати и курсови работи. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2007, стр. 60, ISBN -.
учебно пособие Томов Вл., Кр. Каменов. Методично ръководство за дипломанти. Русе, Русенски университ, 2005, стр. 98, ISBN 24138.
учебно пособие Тончев Г., И. Митев, М. Николов, Д. Бекана, В. Манев, В. Василев, П. Кангалов, Т. Деликостов. Технология на възстановяване на детайлите. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2003, ISBN 954 712 189 8.
учебно пособие Тончев Г., И. Митев, М. Николов, Д. Бекана, П. Кангалов, В. Василев, В. Манев, Т. Деликостов. Надеждност и диагностика. Русе, РУ “Ангел Кънчев”,, 2006, ISBN 978 954 712 358 8.
учебно пособие Тончев, Й., В.Г. Витлиемов. Оптимизация с MATLAB. Прагматичен подход. [Библиотека за докторанти]. Русе, Университетско издателство, 2013, стр. 250, ISBN 978-954-712-593-3.
учебно пособие Тончева, Н., Недялков, А. Производствен и операционен мениджмънт (DOI: 10.13140/RG.2.1.4014.5526). Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2002, стр. 64, ISBN 954-712-157-X.
учебно пособие Тотев Т., Р. Иванов, Б. Ангелов. Трактори технически данни. Русе, Печатна база на ВТУ, 2000, стр. 144, ISBN 954-712-053-0.
учебно пособие Тотев, Т., Р. Иванов, Г. Кадикянов. Ръководство за упражнения по Изпитване на автомобили и трактори и Системи за управление на автомобилната техника. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2010, ISBN 978-954-712-481-3.
учебно пособие Тошо Станчев, Борис Сакакушев, Данко Тонев. Ръководство за лабораторни упражнения по Електроника и електронни измервания. Русе, ЕТ, 2013, стр. 106, ISBN 987954712514-8.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.