РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 2821 до 2840 от общо 2965
книга Орлоев, Н. А. (ЪЪЪ)2 Епиграми, каламбури, афоризми, пародии, миниатюри. Русе, Примакс, 2004, стр. 301, ISBN -.
книга Орлоев, Н. А. Синтез и анализ на сложни системи. Русе, ДЗЗД “МВ-Прес 2001”, 2003, стр. 209, ISBN -.
книга Орлоев, Н. А. Методология на научните изследвания. Русе, ДЗЗД “МВ-Прес 2001”, 2002, стр. 172, ISBN -.
книга Орлоев, Н. А. Късото хилядолетие. Русе, АВАНГАРД ПРИНТ, 2001, pp. 185, ISBN -.
книга Орлоев, Н. А. Вземане на управленски решения.Методи за творчество. Русе, Русенски университет, 2000, стр. 140, ISBN -.
книга Орлоев, Н. А. Вземане на управленски решения. Анализ.Оценка.Избор.. Русе, Русенски университет, 2000, стр. 236, ISBN -.
книга Орлоев, Н., Х.Белоев, Й.Василев. Висшето образование в огледалото за обратно виждане на икономиката на знанието. Плевен, Издателство МЕДИАТЕХ, 2012, стр. 119, ISBN 978–954-8467-62-9.
книга Симеонов Д.Г., Д.П. Димитров, А.И. Ташев, Ж.Л. Адам, В. Пенков, П.Д. Димитров. Енергонаситени трактори (рационално агрегатиране и използване).. София, Земиздат, 1986, стр. 223, ISBN 0000.
книга Статева П., В. Енчева, Г. Динев, В. Дочев, В. Джаджев, С. Калчева, Р. Митева, Н. Николов, Т. Трифонов, Ц. Цонева. Комбайн самоходен силажоприбиращ и товарач КСС 100Т - Каталог за резервни части. Русе, Машиностроителен комбинат "Г. Димитров", 1982, стр. 398, ISBN ххххх.
други трудове Алипиев, О. Обобщена теория на еволвентното зацепване., Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор на науките", 2018
други трудове Алипиев, О. Геометрия и формообразуване на епи- и хипоциклоидни колела от коригирани циклопредавки, Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "кандидат на науките", 1990
други трудове Бобилов, В.В. Усъвършенстван експлоатационен режим на директно свързана абонатна станция към топлопреносна мрежа, Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 2000
други трудове Венев,Ст.,М.Маркарян,Вл.Хвърчилков. Юбилеен библиографски сборник 65 години ветеринарномедицинска наука в Русе, сборник публикации, 1997,АГАВА- Русе, стр. 75
други трудове Владимиров, Л. Мениджмънт на трансграничната екологична сигурност, Дисертация за придобиване на научна степен "доктор на науките". София, ВА "Г. С. Раковски", 2012, стр. 556, прил. 226 стр.
други трудове Владимиров, Л. Рискметрия в екологичната сигурност, Дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор". Варна, ВСУ, 2009, стр. 179, прил. 156 стр.
други трудове Господинова, Н. Изследване на синтеза и биоразграждането на синтетични масла от естерен тип, Автореферат, Научна специалност 01.05.15. Нефтохимия и нефтохимичен синтез, 2003
други трудове Господинова, Н. Изследване на синтеза и биоразграждането на синтетични масла от естерен тип, ДИСЕРТАЦИЯ за получаване на научно-образователна степен "ДОКТОР", 2003, стр. 178
други трудове Гунев Д.И., В.Молнар. Графичен стандарт за лого и фирмена документация на фирма “ВАПРЕС” АД – гр. Плевен,( НИС – РУ “Ангел Кънчев”)., дизайн проект, 2007
други трудове Гунев Д.И., В.Молнар. Графичен стандарт за лого и фирмена документация на фирма “ВАПХИДРО” АД – гр. Плевен, ( НИС – РУ “Ангел Кънчев”)., дизайн проект, 2007
други трудове Гунев, Д. И. Трикоординатна CNC фреза за макетни материали ( Тема /13/2009г.-ФНИ)., дизайн проект, 2009

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.