РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 2861 до 2880 от общо 2965
други трудове Минчев, М. Русе "Борисова"39, съвместно с колеги от Сент Уа - Франция, Изложба, 2003
други трудове Минчев, М. Участие в изложба-живопис "Пролетен салон", "Борисова" 39 - Русе,, Изложба, 2003
други трудове Минчев, М. Участие в групова изложба-живопис - галерия "Дъга" - Русе, Изложба, 2002
други трудове Минчев, М. Участие в обща изложба-живопис - галерия "Грифон" - Русе, Изложба, 2002
други трудове Николов, М. Изследване възстановяването на детайли от автотракторната и земеделска техника с наварени покрития в газови смеси, Дисертация, 2000, стр. 170
други трудове Павлов,Ат.,М.Маркарян, Г.Монов,Вл.Хвърчилков,Ц.Димитрова,Г.Николов,В.Филипов,Й.Данев,Е.Ганчев. Идентифициране на аеробно-микроаерофилни, подвижни, спираловидно-виброидни и други сходни грам-негативни бактерии с помощта на компютър, Отчет по завършен научноизследователски проект, 1996, стр. 37
други трудове Попов, Г.С. Изследване на енергетичните характеристики на пластинкови помпи при работа с вода и водни разтвори, дисертация, 2002
други трудове Стойков, С. Б. Оптимизационен синтез на механизми за стреловата система на портален кран с участие на екстремен синтез., Автореферат на дис. за прис. на ОНС „доктор”., 2010, стр. 32
други трудове Стоянов, И., Й. Дойчинов. Стандарти за обслужване на туристи при селски туризъм., В кн. Еко-туризъм. Една перспектива за развитие на две малки трансгранични общини, 2012, стр. 24-38
други трудове Стоянов, И., Й. Дойчинов. Новости при текстообработка и презентации, В кн. Еко-туризъм. Една перспектива за развитие на две малки трансгранични общини, 2012, стр. 48-69
други трудове Тони Узунов. Подемно-транспортна и манипулационна техника, Уеб-базиран курс за обучение, 2016,www.e-learning.uni-ruse.bg
други трудове Тони Узунов. Товарно-разтоварна техника., Уеб-базиран курс за обучение, 2013,www.e-learning.uni-ruse.bg
други трудове Тони Узунов. Изследване на динамични процеси на телферен електродвигател, Дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", 2007, стр. 148
други трудове Хвърчилков,Вл. Проучвания върху етиологията, епизоотологията, терапията и профилактиката на салмонелозите в промишленото хибридно свиневъдство, дисертация, 1990, стр. 189
други трудове Хвърчилков,Вл.,М.Маркарян. Сборник с основните материали от юбилейния научен съвет "65 години ветеринарномедицинска наука в Русе, сборник материали, 1997, стр. 48
патенти и др. Алипиев, О. Цилиндрична правозъба предавка с външно зацепване, Патент за изобретение, No 66144,2011.
патенти и др. Алипиев, О. Х. Маринов. Циклоидна зъба предавка с вътрешно зацепване, Авторско свидетелство за изобретение, No 43286,1988.
патенти и др. Алипиев, О., И. Николаев, Г. Попов, Д. Зафиров. Хидромашина с вътрешно зацепване, Патент за изобретение, No 66143,2011.
патенти и др. Алипиев, О., Р. Долчинков, Д. Зафиров. Зъбна предавка с вътрешно зацепване, Авторско свидетелство за изобретение, No 48773,1991.
патенти и др. Алипиев, О., Х. Маринов. Зъбодълбачно колело за обработване на епициклоидни колела, Авторско свидетелство за изобретение, НОУ-ХАУ, No 47535,1986.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.