РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3721 до 3740 от общо 3759
други трудове Пенчев, М.С. Методы вероятностного анализа и оптимизации контроля на автоматизированной сборочной линии с последовательным выполнением операций, Автореф. диссерт. на соиск. ученой степени к.т.н., 1982, стр. 16 стр
други трудове Славянова, Л. Специфика на модалните средства за езиков контакт в български и английски език и владеенето им от интернет поколението, автореферат, 2014, стр. 44
други трудове Славянова, Л. Специфика на модалните средства за езиков контакт в български и английски език и владеенето им от интернет поколението, дисертационен труд, 2014, стр. 270
други трудове Шишков Р И. Вакуумно дифузионно метализиране, дисертация за присъждане на научната степен "ДОКТОР на ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ", 2004, стр. 540
други трудове Шишков Р И. Хромиране на въглеродни стомани във вакуум, дисертация за присъждане на научната степен "кандидат на технимческите науки", 1981, стр. 210
други трудове Янков Е. Изпитване на листови материали при двумерен опън чрез хидравлично издуване, Дисертационен труд, 2015,https://www.researchgate.net/publication/275336186_Thesis_SHEET_MATERIALS_TESTING_USING_BIAXIAL_HYDRAULIC_BULGE_TEST, стр. 182
патенти и др. АВТОРСКО СВИДЕТЕЛСТВО - Казанджиев Д.И., Дочев Д.Д., Кънев М.Й., Георгиев Г.П. Вакуумна инсталация за нанасяне на покрития чрез магнетронно разпрашване, , No ,1989.
патенти и др. АВТОРСКО СВИДЕТЕЛСТВО - Кънев М.Й., Дочев Д.Д., Шишков Р.И. Устройство за нанасяне на покрития във вакуум върху вътрешни повърхнини на детайли, , No ,1980.
патенти и др. АВТОРСКО СВИДЕТЕЛСТВО - Кънев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д., Казанджиев Д.И. Устройство за нанасяне на покрития във вакуум с магнетронно разпрашване, , No ,1985.
патенти и др. АВТОРСКО СВИДЕТЕЛСТВО - Михайлов Ив., Тошков В., Трифонов Д.И., Дочев Д.Д. Вакуумна пещ за химико-термична обработка в тлеещ разряд, , No ,1985.
патенти и др. Апрахамян Б., М. Николова , В. Захариева. Контакт на електрически апарат, публикуван в Официален бюлетин бр. 11, 2014, Патент за полезен модел, рег. No 2001, заявка No 002647 от 21.10.2013, No 002647/2,2014.
патенти и др. Борисов, Б., Св.Митев, Г.Георгиев, Т.Тодоров, Хр.Белоев. Устройство за гранули, Регистрация на полезен модел, No №956,2008.
патенти и др. Витлиемов В. Д., Т.М. Тодоров. Устройство за монтаж на еластични елементи, Авторско свидетелство, No 43751 В 23 3 19/0,2002.
патенти и др. Гатев Г., Ив.Замфиров, В.Василев. Комбиниран клинозатягащ патронник, Авт.свид, No 47835, В23В31/16,1989.
патенти и др. Георгиев С. И., Т.М.Тодоров и др. Автомат за монтиране на капсули от пластмаса, Свидетелство за промишлен образец, No 2360,1993.
патенти и др. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров и др. Автомат за монтиране на термосвиваеми капсули, Свидетелство за промишлен образец, No 2387,1993.
патенти и др. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров и др. Устройство за поставяне на термосвиваеми капсули, Патент за изобретение, No 60670 В 67 В1/06,1997.
патенти и др. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров и др. Устройство за поставяне на термосвиваеми капсули, Патент за изобретение, No 60366 В 67 В1/06,1995.
патенти и др. Георгиева Н.А., М.К.Кършаков, П.П.Петров. Инструмент за комбинирано обработване на дълбоки отвори, Патент за изобретение на Република България, No 65717,2009.
патенти и др. Григоров В., М. Кършаков, С. Костадинов, П. Петров. Плаващ режещ блок за обработване на гладки валове, Патент за изобретение на Република България, No 65740,2009.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.