РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3741 до 3760 от общо 4082
учебно пособие Михова А., Е. Калчева, А. Лечева. Ръководство за решаване на задачи по Висша математика II. Русе, ПБ на РУ, 2015, стр. 193, ISBN 978-954-712-664-0.
учебно пособие Младенов, Ю., Д. Атанасова. Проверяване на инструменти за нарязване на зъбни колела с еволвентен профил (ръководство за упражнения). Русе, Печатна база на РУ, 2004, ISBN 954-712-312-2.
учебно пособие Недкова Е. Фонетика и лексикология.Съвременен български език. Материали и текстове за упражнения. Русе, Лени-Ан, 2013, стр. 85, ISBN 978-954-8190-97-8.
учебно пособие Недкова, Е. Помагало по фразеология на българския език. Русе, ЛЕНИ-АН, 2009, стр. 128, ISBN 978-954-8190-64-0.
учебно пособие Недкова, Е., Кр. Георгиева. Лексикалната работа в урока по литература (2-4 клас). Русе, Образование, 2005, ISBN 954-91715-1-5.
учебно пособие Николай Христов Фесчиев, Руси Минев Минев, Екатерин Минев Минев. Материалознание II. Русенски университет, Русенски университет, 1996, ISBN ISSN 1311-106X.
учебно пособие Пенчева В., А. Михова, М. Якимова. Ръководство по Основи на информатиката и програмиране на Бейсик (за студенти-чужденци, подготвителен курс). Русе, ПБ при ВТУ, 1989, стр. 58, ISBN 519.682/076/.
учебно пособие Петров Д., В. Костова, М. Неделчева, Ц. Рашкова. Ръководство за упражнения по Математичен анализ - I част. Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1986, стр. 88, ISBN -.
учебно пособие Пометкова, Я. Морфология на съвременния български език. Упражнения. Русе, Университетско изд-во "А. Кънчев", 2015, стр. 147, ISBN 978-954-712-658-9.
учебно пособие Пометкова, Я. Синтаксис на съвременния български език. Упражнения. Русе, Университетско изд-во "А. Кънчев", 2015, стр. 119, ISBN 978-954-712-671-8.
учебно пособие Пометкова, Я. Български език за чуждестранни студенти. Текстове. Упражнения. Ниво 2Б. Русе, Университетско изд-во, 2015, стр. 85, ISBN 978-954-712-672-5.
учебно пособие Пометкова, Я. Кратка българска граматика в слайдове (електронно издание). Русе, Университетско издателство, 2014, стр. 800 слайда, 367 MB, ISBN 978-954-712-615-2.
учебно пособие Пометкова, Я. Морфология. Семинарни упражнения за дистанционно обучение. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 130, ISBN http://e-learning.
учебно пособие Пометкова, Я. Синтаксис. Семинарни упражнения за дистанционно обучение. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 130, ISBN e-learning.uni-ru.
учебно пособие Пометкова, Я. Съвременен български език. Морфология (Упражнения. Тематичен справочник). Русе, Русенски университет, 2006, стр. 107, ISBN 10: 954-712-336-Х.
учебно пособие Пометкова, Я. Съвременен български език. Синтаксис (Упражнения. Тематичен справочник). Русе, РУ, 2006, стр. 193, ISBN 10: 954-712-335-1.
учебно пособие Радева, В. Книга за учителя по изобразително изкуство за 4 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2019, ISBN 978-619-7523-16-4.
учебно пособие Радева, В. Книга за учителя по Изобразително изкуство за 3 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2018, стр. 48, ISBN 978-619-7457-36-0.
учебно пособие Радева, В. Книга за учителя по Изобразително изкуство за 2 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2017, стр. 48, ISBN 978-954-9412-80-2.
учебно пособие Радева, В., Б. Папазов. Книга за учителя по Изобразително изкуство за 1 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2016, стр. 60, ISBN 978-954-9412-67-3.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.