РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3961 до 3980 от общо 4199
книга Kostadinov, N. Design of Experimental Soft-Core Processors Using VHDL. Mauritius, Scholar's Press, 2019, ISBN 978-613-8-50753-6.
книга Kratchanov, K., Golemanova, E, Golemanov, T. and Gökçen, Y. Implementing Search Strategies in Winspider II: Declarative, Procedural, and Hybrid Approaches. In: Stanev, I. and K. Grigorova (eds.): Knowledge-Based Automated Software Engineering. UK, Cambridge Scholars Publishing, 2012, pp. 115-135, ISBN 1-4438-3771-7.
книга Kratchanov, K., Golemanova, E., Golemanov, T. and Gökçen, Y. Implementing Search Strategies in Winspider I: Introduction to Control Network Programming and Search. In: Stanev, I. and K. Grigorova (eds.): Knowledge-Based Automated Software Engineering. UK, Cambridge Scholars Publishing, 2012, pp. 87-113, ISBN 1-4438-3771-7.
книга Ruseva, Y., N. Bencheva, D. Dimitrov. Overview of the Bologna process Implementation in Europe in Electrical and Information Engineering – Bulgaria, Based on the results of the EU Thematic Network EIE-Surveyor project. Nansy, Nansy-Universite, 2008, ISBN 2-9516740-3-.
книга Sabri Arik,A. Slavova, L. Carnimeo, V.Dzhurov, L. Goras, M.Kostov (eds). Cellular Neural Networks- Theory and Applications. New York, USA, Nova Science Publishers, Inc., 2004, pp. 206, ISBN 1-59454-040-3.
книга Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, Н. Михайлов, К. Андонов, Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, В. Стоянов, К. Мартев, Н. Евстатиева, А. Манукова, Д. Димов, О. Динолов, Е. Куманова, Р. Иванов, С. Кадирова, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 291, ISBN 978-954-8675-52-9.
книга Shtereva, K., V. Tvarozek, P. Sutta, J. Kovac, Ivan Novotny. Experimental Studies on Doped and Co-Doped ZnO Thin Films Prepared by RF Diode Sputtering, In a book: Micro Electronic and Mechanical Systems. Kenichi Takahata (Ed). Vukovar-Croatia, INTECH, 2009, pp. 24, ISBN 978-953-307-027-8.
книга Андреев, Х., Е. Кузманов и др. . –Сп.” ”, , . Определяне на диелектрическата проницаемост на семена за посев. София, Селскостопанска техника, 2001, стр. 9-13, ISBN -.
книга Илиев М. П., В. Димитрова, Г. Кръстев. Цифрови технологии за телекомуникации – BLUETOOTH. Русе, Издателство на Русенски университет, 2003, ISBN 954-9906-62-0.
книга Илиев М. П., Г. Христов. Цифрови телекомуникационни технологии – Интернет телефония /VoIP/. Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 124, ISBN 954-990-663-9.
книга Илиев М. П., Г. Христов, В. Николов. Анализ и моделиране на телекомуникационни мрежи и протоколи. Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2006, стр. 167, ISBN 954-9906-91-4.
книга Илиев М. П., Т. Б. Илиев, Г. В. Христов, П. З. Захариев. Безжични мрежи за предаване на данни. Русе, Парнас, 2010, ISBN 978-954-8483-12.
книга Луканчевски, М. Разпределени системи и алгоритми: теория и практика. Русе, Издателски център на Русенския университет “А. Кънчев“, 2014, стр. 213, ISBN 978-619-7071-35-1.
книга Луканчевски, М. Системно програмиране за едночипови микрокомпютри. София, Техника, 1993, стр. 251, ISBN 954-03-0319-2.
книга Михайлов, Н., И. Стоянов. Ръководство за електрически уредби. Съгласно стандартите на IEC. София, Шнайдер Електрик България ЕООД, 2008, стр. 475, ISBN EIGED306001BG.
книга Нанев.М., Д.Димов, Б.Кръстев. Електрически машини в селското стопанство(експлоатация и ремонт). София, Земиздат, 1982, стр. 198, ISBN 0000.
книга Никола Михайлов, Ивайло Стоянов. Ръководство за решения по автоматизация. Практически въпроси на индустриалния контрол. София, Шнайдер Електрик, 2014, стр. 331, ISBN 978-2-9531643-2-9.
книга Петков, Г., Илиев Т. Съвременни методи за канално кодиране и модулация. Русе, Русенски университет, 2006, ISBN 954-370-007-9.
книга Петрова Н., А. Манукова-Маринова. Методи и апарати за изследване в клиничната неврология. Издателски цетър при Русенски унуверситет, Издателство МЕДИАТЕХ, Плевен, 2016, стр. 90, ISBN 978-619-207-059-5.
книга Радев Д, Д.Димов. Машини, технологии и автоматизация в земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Русе, ТОНАЛТ, 2001, стр. 180, ISBN 954-712-097-2.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.