РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3981 до 4000 от общо 4297
учебно пособие Михайлов Л., С. Иванов. Сборник задачи по електрически подстанции. Русе,се, 1992., Печ. база при Технически университет - Русе, 1992, ISBN УДК 621.311.4:621.
учебно пособие Михайлов М., Иван Евстатиев, Явор Нейков. Приложна електроника в селското стопанство. Ръководство за упражнения. Русе, Русенски университет, 2003, стр. 45, ISBN 954-712-199-5.
учебно пособие Михайлов Н., Б. Борисов и В. Пенчев. Ръководство за лабораторни упражнения по електронизация на процесите в селското стопанство. Русе, Печатна база при РУ, 1988, ISBN ЦБ48098.
учебно пособие Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Ръководство за упражнения. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 73, ISBN 978-954-8675-42-0.
учебно пособие Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-42-0.
учебно пособие Мутков, В. А. Телекомуникационна техника - ръководство за упражнения. РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2009, ISBN 978-954-9641-52-3.
учебно пособие Навасардян С., М. Маринов. Oбектно-ориентирано програмиране - ръководство за практически упражнения. Русе, Печатна база на РУ, 1997, стр. 88, ISBN 954-712-002-6.
учебно пособие Нанев М., Д.Димов, Х.Христов. Ръководство за лабораторни упражнения по специални електрически машини. Русе, Печатна база при ВТУ “Ан.Кънчев”, 1986, стр. 77, ISBN 0000.
учебно пособие Нанев М.,Д.Димов. Ръководство за лабораторни упражнения по електрически машини. Русе, Печатна база при ВТУ “Ан.Кънчев”, 1986, стр. 239, ISBN 0000.
учебно пособие Нанев С.,Д.Димов. Ръководство за лабораторни упражнения по електрически машини. Русе, Печатна база при ВТУ “Ан.Кънчев”, 1992, стр. 224, ISBN 0000.
учебно пособие Николай Михайлов, Стоян Казанджиев, Борис Борисов, Димитър Радев. Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание и механична технология II част. Русе, Издателски център на РУ “А.Кънчев, 1991, ISBN П/621.3/Р97.
учебно пособие Осиковски Б., А. Манукова, В. Димов. Аналогова схемотехника - ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база при Русенския Университет "А. Кънчев", 2003, стр. 116, ISBN 954-712-184-7.
учебно пособие Осиковски Б., И.Евстатиев., Я.Нейков. Сигнали и системи. Ръководство за упражнения. РУ”А.Кънчев”, Русенски университете, 2002, стр. 66, ISBN 954-712-170-7.
учебно пособие Павликянов Е., Г.Р.Георгиев, С.Тодорова, Д.Иванов. Електротехника и електроника. Ръководство за лабораторни упражнения 2002г.. Русе, РУ "А.Кънчев", 2002, стр. ///, ISBN няма.
учебно пособие Павликянов Е., Г.Р.Георгиев, С.Тодорова, Д.Иванов. Основи на електротехниката и електрониката. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, 1999г.. Русе, ВТУ "А.Кънчев", 1988, стр. 95, ISBN няма.
учебно пособие Петков, П., Г. Лехов. Системи за управление – I част: Робастни системи за управление. Русе, Издателство на Русенския университет, 2003, стр. 197, ISBN 954-712-220-7.
учебно пособие Петков, П., Г. Лехов, А. Марковски. Ръководство по робастни системи за управление. Анализ и синтез с MATLAB. София, АBС Техника, 2006, стр. 308, ISBN 954-8873-77-X.
учебно пособие Петров О. Ръководство за лабораторни упражнения по осветителна и инсталационна техника. Русе, Авангард принт, 2012, стр. 60, ISBN 978-954-337-178-5.
учебно пособие Пламен Даскалов, Цветелина Драганова. Индустриални мрежи в компютърните системи за управление. Ръководство за практически упражнения.. Русе, Издателски център при Русенски университет "А. Кънчев", 2011, ISBN 978-954-712-543-8.
учебно пособие Попова, М., Л. Георгиева, Н. Ангелов, Г. Харизанов, Г. Лехов. Основи на автоматиката, ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база РУ, 1982, ISBN ххххххххххххх.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.