РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3981 до 4000 от общо 4199
книга Русева Й., Н. Бенчева. Микропроцесорна схемотехника. Едночипови микроконтролери PIC16F87X. Развойна среда MPLAB. Русе, Печатна база, 2003, стр. 205, ISBN 10: 954-712-.
книга Янев, Ст., Н. Михайлов, И. Стоянов. Справочник с най-добри практики в областта на възобновяемите енергийни източници. Русе, Сдружение Общинска Енергийна Агенция – Русе, 2011, стр. 32, ISBN 114-211-х220.
други трудове Smrikarov,A.S. Microcomputersystem zur oekonomischen Bewertung von Kraftfahrzeugen, Gastvortrag an der wissenschaftlichen Seminar, 1995
други трудове Smrikarov,A.S. Mikrocomputergestuetztes System zur Pruefung von Verbrennungsmotoren, Gastvortrag an der wissenschaftlichen Seminar, 1995
други трудове Smrikarov,A.S. Die Entwicklung von computergesteuerten Geraeten zu wissenschaftlichen Untersuchungen, Gastvortrag an der wissenschaftlichen Seminar, 1993
други трудове Smrikarov,A.S. Aktivitaeten des Instituts fuer wissenschaftlichen Geraetebau der Technischen Universitaet Russe, Bulgarien - Entwicklung von Messverstaerker fuer Feldversuche, Gastvortrag an der wissenschaftlichen Seminar, 1993
други трудове Smrikarov,A.S. Entwicklung von einem computergestuetzten System zur Bestimmung der dynamischen Eigenschaften von Autos, Traktoren und Gabelstapplern, Gastvortrag an der wissenschaftlichen Seminar, 1993
други трудове Smrikarov,A.S. Modellbildung und Simulation in dem Agrartechnischen wissenschaftlichen Geraetebau, Gastvortrag an der wissenschaftlichen Seminar, 1991
други трудове Smrikarov,A.S. Die Aktivitaeten des Instituts fuer wissenschaftlichen Geraetebau der Technischen Universitaet Russe, Bulgarien - Entwicklung von Bordcomputern fuer landtechnische Traktorenaggregate, Gastvortrag an der wissenschaftlichen Seminar, 1991
други трудове Smrikarov,A.S. Entwicklung von einem computergestuetzten System zur wissenschaftlichen Untersuchungen von Axialdruschwerken, Gastvortrag an der wissenschaftlichen Seminar, 1985
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Joint strategy for popularization of the Roman heritage in the cross-border area between Romania and Bulgaria, Съвместна стратегия за популяризиране на римското културно историческо наследство, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20JSP.pdf, pp. 80
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Management plan for awareness raising about the Roman cultural and archaeological locations, План за управление и повишаване нивото на осведоменост за Римските културни и археологически обекти, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20MP%20A.pdf, pp. 22
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Management plan for preservation of the Roman cultural and archaeological locations, План за управление и консервация на Римските културни и археологически обекти, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20MP%20P.pdf, pp. 20
други трудове Авакян, Х. Развитие и изследване на методите и средствата за организация на специализираните системи за телефонни услуги, дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", 2016, стр. 158
други трудове Андреева М. Х., Желязкова И. И. (научен р-л). Модели и средства за създаване на интелигентна авторска среда за тестов контрол, дисертационен труд, 2006
други трудове Андреева М. Х., Желязкова И. И. (научен р-л). Модели и средства за създаване на интелигентна авторска среда за тестов контрол, автореферат, 2006
други трудове Банчев Б. СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, Дисертация, 2016, стр. 159
други трудове Беджев, Б. Й. Цифрова обработка на сигналите, Комплект от лекции на електронен носител, 2011
други трудове Беджев, Б. Й. Кодиране и сигурност в телекомуникационните мрежи, Комплект от лекции на електронен носител, 2008
други трудове Бороджиева, А. МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНВОЛЮЦИОННИ КОДЕРИ И ДЕКОДЕРИ В УСЛОВИЯТА НА ШУМ, Дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор", 2014, стр. 195

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.