РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 52 от общо 52
доклад Иванов, Б., Д. Добружалиев, А. Ангелов. Рационално и ефективно използуване на енергия при производствени процеси в химическата, биохимическата и хранително-вкусовата промишленост II. Схеми и метод за синтез при директна топлинна интеграция. В: Научни трудове,том 49, .серия 9.1, Русенски Университет”А.Кънчев”, 2010, стр. 80-85, ISBN 1311-3321.
доклад Иванов, Б., Д. Добружалиев, А. Ангелов, Д. Николова. Рационално и ефективно използуване на енергия при производствени процеси в химическата, биохимическата и хранително-вкусовата промишленост I. Анализ на възможностите за директна топлинна интеграция. В: Научни трудове,том 49, .серия 9.1, Русенски Университет”А.Кънчев”, 2010, стр. 75-79, ISBN 1311-3321.
доклад Колев, И., Д. Добруджалиев. Интернет и Екстранет – ключове за ефективно управление в химични и биохимични корпорации. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на Студентската научна сесия –СНС’10, Русенски Университет”А.Кънчев”, 2010, стр. 16-20, ISBN 1311-3321.
доклад Николова, Д. , Д. Добруджалиев, Б. Иванов. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РАЗХОДИ ПРИ ПЕРИОДИЧНИ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ. В: Сб. Научни трудове на Лятна школа на МНР ‘2011, Бургас, 2011, стр. 77-86
доклад Николова, Д., Б. Иванов, Д. Добруджалиев. Оптимално използване на ресурсите при работа на многоцелеви и многопродуктови заводи. В: Сборник доклади на Лятна школа по “Химични, биохимични технологии и опазване на околната среда”, 6-7.07.2010, Бургас, Бургас, 2010, стр. 36-45
доклад Петкова, В., Д. Добруджалиев. Контрол и анализ на суровинни и продуктови потоци в химическата промишленост. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на Студентската научна сесия – СНС’09, Русенския Университет”А.Кънчев”, 2009, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
доклад Станчева, М., Д. Добруджалиев. Чрез нови подходи – към повишаване качеството на обучение във Филиал-Разград на Русенския Университет „Ангел Кънчев”. В: Сб. научни трудове на II-та Национална конференция с международно участие „Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи ‘2009 ”, Русенски Университет”А.Кънчев”, 2009, стр. 98-103, ISBN ISSN 1314-0051.
книга Драгомир Добруджалиев. Информационни системи. Бургас, Либра Скорп, 2012, ISBN ISBN 978-954-471-.
книга Драгомир Добруджалиев. Управление на качеството. Бургас, Либра Скорп, 2012, ISBN 978-954-47.
книга Драгомир Добруджалиев. Машини, апарати и съоръжения в химическата и биохимическа промишленост. Бургас, Либра Скорп, 2011, ISBN ISBN 978-954-471-.
книга Драгомир Добруджалиев. ВЪВЕДЕНИЕ В AutoCAD, преработено и допълнено издание. Бургас, Либра Скорп, 2010, ISBN ISBN 978-954-471-.
книга Драгомир Добруджалиев. ВЪВЕДЕНИЕ В AutoCAD. Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас, 2009, ISBN ISBN-978-954-8422.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.