РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 74
доклад iliev I., A.Terziev, I.Beloev, V.Kamburova. EXPERIMENTAL VALIDATION DATA FOR CFD OF HEAT TRANSFER PROCESSES IN A NEW HEAT EXCHANGER THERMOSIPHON TYPE. IN: 8th International Conference on Energy and Environment 19-20 October 2017, Bucharest, 2017, pp. TBD, ISBN TBD.
доклад Iliev I., A.Terziev, I.Beloev, V.Kamburova. Experimental validation data for CFD of heat transfer in a new thermosyphon heat exchanger. IN: 8th International conference in Energy and Environment 2017, (Scopus Thomson & Reuters), University Politechnica of Bucharest, IEEE, 2017, pp. 202-206, ISBN 978-1-5386-3943-6.
доклад Kamburova V, A. Ahmedov, I. K. Iliev, I. Beloev, M. Laković-Paunoviće. Numerical modeling of the operation of a two-phase thermosyphon with heat carrier desalinated water. IN: 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 17–20, 2017, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, 2017, pp. 609-622, ISBN 978-86-6055-098-1.
доклад Minkov N., B. Manolova, L. Mihailov, Iv. Beloev, Iv. Grigorov. Study of indicators of power supply for petrol stations byco-generation. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 119-124, ISBN 2457-3302.
доклад Pencheva V., I. Beloev, A. Asenov, D. Topchu. A study on the noise pollution from traffic flows. IN: Scientific forum Challenges in engineering and information science, Sinaia, Romania, 2015, pp. 28-31, ISBN 978-954-8483-35-3.
доклад Pencheva V., I. Beloev.,A Asenov. Current Issues for the Development of Transport Infrastructure of the Republic Bulgaria. IN: Conference on Transportation, Athens, Greece, 2015, ISBN 978-960-598-003-0.
доклад Petrov I., V. Pencheva, A. Asenov, I. Beloev. Comparative analysis of the types of logistics providers. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 2016, Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Terziev A., I. K. Iliev, A. G. Georgiev, H. I. Beloev. Analysis of energy production from wind farm on semi-complex terrains. IN: Second International Scientific Conference Alternative energy sources, materials and technologies, Sofia, Publishing house “Imeon” Sole-owner, 2019, pp. 81-83, ISBN 2603-364X.
доклад Topchu D., V. Pencheva, A. Asenov, I. Beloev. Mathematical model and methods for routing shipments of loads in small batches. IN: Scientific forum Challenges in engineering and information science, Sinaia, Romania, 2015, pp. 10-15, ISBN 978-954-8483-35-3.
доклад Topchu D., V. Pencheva, I. Beloev. Condition of transport for distribution and services in the cities of the Republic of Bulgaria. IN: Scientific forum on innovative trends in engineering and science - SFITES, Kavala, Greece, 2015, pp. 71-74, ISBN 978-954-8483-34-6.
доклад Velizara PENCHEVA, Hristo BELOEV, Dimitar GROZEV, Ivan BELOEV, Asen ASENOV. INVESTIGATING TIME VALUES FOR TAXI SERVICES IN RUSE. IN: Transport Problems Conference 2018, Poland, 2018
доклад Белоев И. Автоматизирана система за оценка на разходите и ползите от инвестиция във фотоволтаична инсталация към бензиностанция. В: Научни трудове Русенски университет, том 56, Русе, 2018, ISBN 1311-3321.
доклад Белоев И. Развитие на умения за студентска научноизследователска работа и предприемачество, чрез разработването на иновационен продукт-автомобил с водородна клетка.. В: Младежки форум-2017, Федерация на научно техническите съюзи в България, Научно-технически съюз по транспорта, София, Научно-технически съюз по транспорта, 2017
доклад Белоев И. Проектиране и създаване на прототип на градски автомобил задвижван от алтернативен енергиен източник. В: XXIII Научно-техническа конференция с международно участие, ЕКОВАРНА, Варна, 2017, стр. 137-142, ISBN 2367-6965.
доклад Белоев И., П. Стоянов, А. Асенов, В. Пенчева. Мобилна модулна система за обучение и изследвания в областта на транспорта. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев” Том 53 серия 4, Русе, Русенския университет, 2014, стр. 150-155, ISBN 1311-3321.
доклад Грозев Д., И. Белоев, Г. Христов, А. Асенов, Д. Топчу, М. Милчев. Оптимизиране на транспортните разходи за доставка на малки пратки в условията на средно голям град. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Грозев Д., П. Атанасова, И. Белоев, П. Стоянов. Ролята на професионалните клубове за повишаване нивото на усвояване на учебния материал - иновативен метод в обучението на студентите. В: Младежки форум „Наука, Технологии, Иновации, Бизнес“, Пловдив, 2017, стр. 88-92, ISBN 2367 – 8569.
доклад Грозев, Д., Д.Митева, М.Милчев, И.Белоев. Система за категоризация на таксиметровите автомобили. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 55, Русе, печатна база, 2016, стр. 42-46, ISBN ISSN: 1311-3321.
доклад Евстатиев Б., Я. Нейков, И. Белоев. Изследване влиянието на енергийните потоци върху температурния режим на електронен модул. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, 2015, стр. 118-124, ISBN 1311-3321.
доклад Иванов К., А. Асенов, И. Белоев. Приложение на безпилотен летящ апарат за контрол на корабоплаването по река Дунав. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев” , том 54, Русе, 2015

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.