РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 79
доклад Лечева, Г. Кукленият дом и Заратустра. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2008, ISBN 1311-3321.
доклад Лечева, Г. Eлектронното обучение и изграждането на професионални компетенции у студентите – бъдещи учители. В: Майски научни четения, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2014, стр. 5, ISBN 1311-3321.
доклад Лечева, Г. Оптимизация на учебната педагогическа практика по български език и литература с цел професионализация на обучението на студентите от спец. „Педагогика на обучението по ...“. В: Майски научни четения, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2014, стр. 5, ISBN 1311-3321.
доклад Лечева, Г. Европейски директиви в българското висше образование (пленарен доклад на Студентска научна сесия). В: Научни трудове на РУ, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
доклад Лечева, Г. Европейски директиви в българското висше образование. В: Трудове на РУ, Русе, 2010
доклад Лечева, Г. Ключовите компетенции на студентите - бъдещи учители в контекста на "Процесът Болоня". В: конференция - сборник с доклади, Русе, 2009
доклад Лечева, Г. Сугестивният метод на обучение и сугестопедията в подготовката на студентити, бъдещи учители. В: Сборник с доклади от конференция, Русе, 2009
доклад Лечева, Г. Стиловете на учене като педагогическа компетентност за разнообразяване на преподавателските стратегии. В: сборник с доклади - конференция, Русе, 2009
доклад Лечева, Г. Мотивацията - гаранция за позитивно отношение към учебния процес. В: Конференция-сборник с доклади, Русе, 2009
доклад Лечева, Г. Концепцията за преносимите умения в Европа на познанието и учебната работилница по педагогическо майсторство. С Том 1.. В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”., Велико Търново, 2009, ISBN 954-753-035-6.
доклад Лечева, Г. Модел на учебна работилница по педагогическо майстроство. В: Конференция - сборник с доклади, Русе, 2009
доклад Лечева, Г. За икономията на власт и словото на съмнението в урока по литература. В: конференция - сборник с доклади, Русе, 2008
доклад Лечева, Г. Експеренциалното образование. В: глава от проект за докторантска разработка, Силистра, 2008
доклад Лечева, Г. Эпос Гомера „Одисея” – рассказ о человеческой жизни. В: Бочкарёвские чтения: Материалы XXX Зональной конференции литературоведов Поволжья, Самара (Русия), 2007, ISBN 264 - 273..
доклад Лечева, Г. Начало и развой на българската белетристика.. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център на РУ, 2006, ISBN 1311-3321.
доклад Лечева, Г. Пространното житие на Константин-Кирил Философ – компилация от епическа и библейска поетика или образът –топос на агиографски герой-апостол. В: Международна научна конференция – 1900 години град Силистра., Силистра, 2006, ISBN 954-759-146-0.
доклад Лечева, Г. Начало и развой на българската белетристика. Научни трудове на Русенския университет, том 45, серия 7.2. Русе. 2006. ISSN. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център на РУ, 2006, ISBN 1311-3321.
доклад Лечева, Г. Библейският генотип в историята на патриарх Йосиф и старата българска литература. В: Осми международен симпозиум – Свети Евтимий, Патриарх Търновски и неговата духовна мисия в европейската култура., Велико Търново, 2004, ISBN 954 524 408 9.
доклад Лечева, Г. Образът на идеалния владетел и неговият библейски генотип в „Похвално слово за Константин и Елена” от Патриарх Евтимий Български. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
доклад Лечева, Г. Оскар Уайлд – геният на разговора и жрецът на хедонизма. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.