РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 58 от общо 58
доклад Кръстева А., И. Гунев, Ст. Станев. Изследване на система честотен регулатор – трифазен асинхронен двигател. В: Научни трудове на Русенски университет том 49 серия 10, Русе, 2010, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
доклад Кръстева А., И. Гунев,Ст. Станев. Някои аспекти относно обследването за енергийна ефективност на система честотен регулатор-асинхронен двигател. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49, серия 10, Русе, Русе, 2010, стр. 096-100, ISBN 1311-3321.
доклад Кръстева А., И. Гунев,Ст. Станев. Някои методични особености при изследване на преходни процеси в линейни електрически вериги от втори ред по oператорния метод във връзка с курсова задача по Теоретична електротехника. В: Научни трудове на Русенски университет том 49 серия 10, Русе, 2010, стр. 113-117, ISBN 1311-3321.
доклад Кръстева А., К. Коев, О. Динолов, Ив. Гунев. Изследване на качеството на електрическата енергия при осигуряване на учебни процеси. В: Международна научна конференция “УНИТЕХ’09”, т.1, серия 1, Габрово, 2009, стр. 70–74, ISBN 1313-230X.
доклад Кръстева, А. Методични указания за изследване на постояннотоков двигател с независимо възбуждане в програмната среда на Matlab/Simulink. В: Майски научни четения, Русе, 2013
доклад Кръстева, А. Моделиране работата на постояннотоков генератор с независимо възбуждане в програмната среда Matlab/Simulink. В: Научни трудове на РУ'Ангел Кънчев", Русе, 2013
доклад Кръстева, А. Изследване на постояннотоков двигател с паралелно възбуждане в програмната среда Matlab/Simulink. В: Научни трудове на РУ'Ангел Кънчев", Русе, 2013
доклад Кръстева, А. Хр. Енергоефективност във водоснабдителни системи. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, т. 41, серия 3.1, 2004, стр. 15-20
доклад Кръстева, А., И. Гунев. Някои методични особености при изследване на преходни процеси в линейни електрически вериги от втори ред по. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, т.48, серия 10, 2009, стр. 124-130
доклад Кръстева, А., И. Гунев, П. Г.Пенев, И. Григоров, М. Дачева. Методика за преизчисляване възбудителните намотки на машините за постоянен ток. В: Научни трудове на РУ, Русе, т.47, серия 9, 2008, стр. 174-177
доклад Кръстева, А., К. Коев, В. Пеев. Моделиране на топлинните загуби и потребената топлина за конкретен обект. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 47, серия 9 Майски научни четения, Силистра, 2008, стр. 168 – 173
доклад Михайлов Л, К. Андонов, Б. Ботев, О. Динолов, А. Кръстева. Нива за обследване енергийната ефективност на електропотребителите. В: Научни трудове на РУ, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 177–185, ISBN 1311-3321.
доклад Христова М. А. Кръстева. Методични указания за изследване на трифазен асинхронен двигател в програмната среда Matlab/Simulin. В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 10, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2012, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.
учебник Mартев, Кр., А. Кръстева. Учебна практика. Русе, Издателски център на РУ, 2009, ISBN 978-954-712-464-6.
учебник Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, А. Кръстева, Н. Евстатиева, А. Новакова. Оптимизация на енергопотреблението. Ruse, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев, 2010, стр. 204, ISBN 987-954-8467-08-7.
учебно пособие Динолов О., А. Кръстева, К. Андонов, Г. Попов, Кл. Климентов. Обследване за енергийна ефективност на помпени и вентилаторни уредби. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, МЕДИАТЕХ, 2011, стр. 56, ISBN 978-954-8467-12-4.
учебно пособие Христова М., Д. Димов, А. Кръстева. Електрозадвижване. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2013, стр. 81, ISBN 978-954-712-587-2.
патенти и др. Андонов К., Б. Манолова, О. Динолов, Л. Михайлов, А. Кръстева. Пакет от показатели M(F)-А − за ефективно управление на енергопотреблението на агрегати и системи за транспортиране на флуиди за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/4,2013.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.