РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 57 от общо 57
доклад Велева, А. Място на смешното в образователно-възпитателната работа в детската градина. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство, 2002, стр. 22-28
доклад Велева, А. Програма за образователна и възпитателна работа в детската градина в Германия. В: Интеграцията в образованието, Русе, Университетско издателство, 2002, стр. 53-58, ISBN 954-712-137-5.
доклад Велева, А., Е. Иванова. Пикторално и таблично систематизиране и интерпретация на информация в предучилищна възраст. В: Научни трудове на Русески университет, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 55-59, ISBN 1311-3321.
доклад Велева, А., М. Делиганева. Асоциативният метод и творческите задачи със смешни ефекти – компоненти на продуктивната педагогическа технология в урока. В: Урокът, Русе, ЛЕНИ-АН, 2005, стр. 84-96, ISBN 954-8190-46.
учебник Велева, А. Педагогика на играта.. Русе, МЕДИАТЕХ, 2013, ISBN 978-619-7071-09-2.
учебник Велева, А. Педагогика на творчеството. Русе, Печатна база при РУ, 2012, стр. 214, ISBN 978-954-712-548-3.
учебно пособие Ванева, В., А. Велева и др. Математиката е лесна, даже интересна. [Познавателна книжка по математика за трета подготвителна възрастова група]. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-954-91325-0-2.
учебно пособие Ванева, В., А. Велева и др. Математиката е лесна, даже интересна. [Познавателна книжка по математика за четвърта подготвителна възрастова група 1.част]. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-954-9412-94-9.
учебно пособие Ванева, В., А. Велева и др. Математиката е лесна, даже интересна. [Познавателна книжка по математика за четвърта подготвителна възрастова група 2.част]. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-954-9412-94-9.
учебно пособие Велева, А. Ръководство за семинарни упражнения по Педагогика на играта. Русе, МЕДИАТЕХ, 2013, ISBN 978-619-7071-10-8.
учебно пособие Велева, А., Ю. Дончева и др. Ръководство за провеждане на педагогическата практика на студентите от специалностите ПНУП и НУПЧЕ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 215, ISBN 978-619-207-035-9.
учебно пособие Терзиева, М. и д-р. Книга за учителя по всички образователни направления за трета подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-619-7457-66-7.
учебно пособие Терзиева, М. и др. Годишно тематично разпределение за трета подготвителна група. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-954-9412-ХХ-Х.
учебно пособие Терзиева, М. и др. Годишно тематично разпределение за четвърта подготвителна група. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-954-9412-ХХ-Х.
учебно пособие Терзиева, М. и др. Портфолио за постиженията на детето в трета подготвителна група. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN ISBN 978-619-7457.
учебно пособие Терзиева, М. и др. Книга за учителя по всички образователни направления за четвърта подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-619-7457-67-4.
учебно пособие Терзиева, М. и др. Портфолио за постиженията на детето в четвърта подготвителна група. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-619-7457-58-2.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.