РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 80
доклад Ivanichka Serbezova Despina Georgieva Daniela Konstantinova. RESEARCH WORK OF NURSES AND MIDWIVES STUDENTS IN THE UNIVERSITE OF ROUSSE "ANGEL KANCHEV". IN: SEA - CONF 2017 3 RD INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, ROMANIA, 2017, pp. 158 - 164, ISBN 1454-864X.
доклад Ivanichka Serbezova,Despina Georgieva,Danela Draganova. Assessment of applied competence after using video algorithms for injection tecnique among medical students. IN: Sea-international conference, Constanta, Publishing House,, 2016, ISBN 2457-144X, L 2457.
доклад Koleva G., D., Georgieva, Ts.,Stancheva, S., Ninova,. ATTITUDES FOR CONTINUING EDUCATION OF HEALTHCARE PROFESSIONALS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, University of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
доклад Koleva Gr., D. Georgieva, Ts. Stancheva, Sv. Ninova. Аttitudes for continuing education of healthcare professionals. IN: Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Здравеопазване и спорт, Ruse, 2017
доклад Koleva, G., I. Hristova,D. Georgieva, D. Draganova, I.Serbezova. Level of awareness of Republic Bulgaria's population for treatment of ischemic stroke via thrombolysis. IN: SEA – Conf 2016, 2 INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, Румъния, Констанца, 2016, ISBN 2457-144Х.
доклад Koleva, G; D, Draganova; Ir, Hristova; D, Georgieva. POSITION OF THE NURSE IN PREVENTION OF CHRONIC DISEASES. IN: Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Пловдив, СУБ-Пловдив, 2015, pp. 15-19, ISBN 1311-9427.
доклад Kyazimova, N.; S. Mustafa; D. Georgieva. THE IMPACT OF EMOTIONS ON THE HUMAN BODY. THE INTEERELATION BETWEEN THE MENTAL STATE AND THE OCCURRENCE OF VARIOUS SOMATIC DISEASE. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
доклад Mincheva, S.; D.Georgieva. CARE FOR EMOTIONAL HEALTH IN GERIATRIC AGE. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
доклад Nikolina Angelova-Barbolova, Daniela Konstantinova, Despina Georgieva. The role of social support in the prevention of professional stress and burnout of medical professionals. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
доклад Stefanova Т., D. Georgieva,. Assessment of the skills and competences during the nurse’s education. IN: 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES, Barcelona – Spain, 2014
доклад Velikova B., D. Georgieva. EMERGENCIES IN PEDIATRICS AND TRAINING FOR THEIR PREVENTION. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
доклад Yasharova G, Gr Koleva, D Georgieva, Ir Hristova. SAVANT SYNDROME: PAST, PRESENT, FUTURE. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE- 2019, volume 58, 2019, ISBN 1311-3321.
доклад Zerin Ahmed, Despina Georgieva. Psychosocial problems of people with foreign accent syndrome. IN: PROCEEDINGS Volume 5 8 , Series 8.4. Health Promotion and Social Work , Health C are, Ruse, PUBLISHING HOUSE Uni versity of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 113, ISBN ISSN 1311 - 3321 .
доклад Георгиева Д. Промоция и профилактика на болестите- компетентност на медицинската сестра.. В: Научни трудове на РУ; том 54; серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 53-58, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева Д. Използване на нови модели за обучение и учене. Прилагане на Мисловни карти при обучението на студенти от специалност “Медицинска сестра”. В: ВАРНЕНСКИ МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ, МУ- Варна, Варна, 2014, стр. 211-218, ISBN 2376-5500.
доклад Георгиева Д. Особености в комуникацията на медицинската сестра при оказване на сестрински грижи при възрастни и стари хора. В: Научни трудове на РУ том 53, серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 104-108, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева Д. Емоционални промени при стареене. Грижи за емоционалното здраве на възрастния човек. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева Д. Формиране на умения за клинична комуникация при обучението на медицински специалисти. В: Международната научна конференция, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование Китен 2 - 6 септември, Том втори, книга втора стр. 374-377, Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2013, ISBN 978-954-490-404-3.
доклад Георгиева Д. Извънаудиторната студентска заетост като възможност за постигане на успешна адаптация на студентите от първи курс - специалност „Медицинска сестра”. В: Научна конференция РУ и СУ- Русе том 52 серия 8.3 Здравни грижи стр. 75- 80, Русе, Русенски университет, 2013, ISBN 1311- 3321.
доклад Георгиева Д. Възможност за прилагане на проективен метод “ Нарисувай себе си” при изграждане на “Аз-образ”. В: Научна конференция РУ и СУ- Русе, том 47 серия 5.2,, Русе, Русенския университет,, 2008, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.