РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 84
доклад Hristova Ir., Gr. Koleva., D. Georgieva. The invasive cardiovascular procedures as a factor for economic efficiency in healthcare. IN: Analele Universitatii'Eftimie Murgu'Resita. Fascicola II. Studii Economice, Romania, 2017, pp. 127-134, ISBN 2344 – 6315.
доклад Ilieva M.,D. Georgieva. THE DISEASE PROCESS AND RELATED INDIVIDUAL, PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL FACTORS. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4, Ruse, 2020, ISBN ISSN 2603-4123.
доклад Irina Todorova, Despina Georgieva. Anorexia neuroza, e ye s in e yes with dis e as e. To find out you. IN: PROCEEDINGS Volume 5 8 , Series 8.4. Health Promotion and Social Work , Health C are, Ruse, PUBLISHING HOUSE Uni versity of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 132, ISBN ISSN 1311 - 3321 .
доклад Ivanichka Serbezova Despina Georgieva Daniela Konstantinova. RESEARCH WORK OF NURSES AND MIDWIVES STUDENTS IN THE UNIVERSITE OF ROUSSE "ANGEL KANCHEV". IN: SEA - CONF 2017 3 RD INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, ROMANIA, 2017, pp. 158 - 164, ISBN 1454-864X.
доклад Ivanichka Serbezova,Despina Georgieva,Danela Draganova. Assessment of applied competence after using video algorithms for injection tecnique among medical students. IN: Sea-international conference, Constanta, Publishing House,, 2016, ISBN 2457-144X, L 2457.
доклад Koleva G., D., Georgieva, Ts.,Stancheva, S., Ninova,. ATTITUDES FOR CONTINUING EDUCATION OF HEALTHCARE PROFESSIONALS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, University of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
доклад Koleva Gr., D. Georgieva, Ts. Stancheva, Sv. Ninova. Аttitudes for continuing education of healthcare professionals. IN: Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Здравеопазване и спорт, Ruse, 2017
доклад Koleva, G., I. Hristova,D. Georgieva, D. Draganova, I.Serbezova. Level of awareness of Republic Bulgaria's population for treatment of ischemic stroke via thrombolysis. IN: SEA – Conf 2016, 2 INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, Румъния, Констанца, 2016, ISBN 2457-144Х.
доклад Koleva, G; D, Draganova; Ir, Hristova; D, Georgieva. POSITION OF THE NURSE IN PREVENTION OF CHRONIC DISEASES. IN: Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Пловдив, СУБ-Пловдив, 2015, pp. 15-19, ISBN 1311-9427.
доклад Kyazimova, N.; S. Mustafa; D. Georgieva. THE IMPACT OF EMOTIONS ON THE HUMAN BODY. THE INTEERELATION BETWEEN THE MENTAL STATE AND THE OCCURRENCE OF VARIOUS SOMATIC DISEASE. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
доклад Mincheva, S.; D.Georgieva. CARE FOR EMOTIONAL HEALTH IN GERIATRIC AGE. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
доклад Nedelcheva,S.,D.Georgieva. CYSTIC FIBROSIS -AWARENESS AND MEDICOSOCIAL PROBLEMS. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4, Ruse, 2020, ISBN ISSN 2603-4123.
доклад Nikolina Angelova-Barbolova, Daniela Konstantinova, Despina Georgieva. The role of social support in the prevention of professional stress and burnout of medical professionals. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
доклад Stefanova Т., D. Georgieva,. Assessment of the skills and competences during the nurse’s education. IN: 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES, Barcelona – Spain, 2014
доклад Velikova B., D. Georgieva. EMERGENCIES IN PEDIATRICS AND TRAINING FOR THEIR PREVENTION. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
доклад Yasharova G, Gr Koleva, D Georgieva, Ir Hristova. SAVANT SYNDROME: PAST, PRESENT, FUTURE. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE- 2019, volume 58, 2019, ISBN 1311-3321.
доклад Zerin Ahmed, Despina Georgieva. Psychosocial problems of people with foreign accent syndrome. IN: PROCEEDINGS Volume 5 8 , Series 8.4. Health Promotion and Social Work , Health C are, Ruse, PUBLISHING HOUSE Uni versity of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 113, ISBN ISSN 1311 - 3321 .
доклад Георгиева Д. Промоция и профилактика на болестите- компетентност на медицинската сестра.. В: Научни трудове на РУ; том 54; серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 53-58, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева Д. Особености в комуникацията на медицинската сестра при оказване на сестрински грижи при възрастни и стари хора. В: Научни трудове на РУ том 53, серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 104-108, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева Д. Емоционални промени при стареене. Грижи за емоционалното здраве на възрастния човек. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.