РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 52 от общо 52
доклад Железова, Д. Модель обучения и преподавания студентам-будущим учителям английского язьiка - критическая перспектива к актуальньiм учебньiм процессам. В: "Технология развития критического мьiшления в ВУЗе- образ. перспектива ХХІ века", Звенигород, Россия, 2000, стр. 82-95
доклад Железова, Д. Комуникативният подход в чуждоезиковото обучение – за и против. В: Майски научни четения – 1998 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, РИТТ, 1998, стр. 87-93
доклад Железова,Д. Портфолиото като професионален инструмент за систематизиране и оценяване на педагогическия труд. В: Сборник с доклади от Майски научни четения, РУ "Ангел Кънчев", Издателски център на РУ, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Железова,Д. За праксиологическата рефлексия и нейните проявления в основните функции на учителя. В: Сборник с доклади от Майски научни четения, РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 36-42, ISBN 1311-3321.
доклад Железова-Миндизова, Д. КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА РЕФЛЕКСИВНИЯ РЕСУРС НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ФУНКЦИИ НА УЧИТЕЛЯ. В: Сборник с доклади "Книга за рефлексията", ПУ „Паисий Хилендарски“, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2018, стр. 276-284, ISBN 978-619-202-326-3.
доклад Петкова В., Д. Железова - Миндизова. Казуистичният подход при Изследването в действие в реална учебна среда. В: в годишника на ВВМУ – Варна, Варна, 2004, стр. 96-99, ISBN 1312-0867.
книга Стийл, Дж Л.,Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Четене, писане и дискусия във всяка учебна дисциплина - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking).. Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 31, ISBN 954-91244-5-2.
книга Стийл, Дж.Л.,Къртис Мередит, Чарз Темпъл;консултанти:Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Допълнителни стратегии за развитие на критическото мислене - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking).. Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 52, ISBN 954-91244-6-0.
книга Стийл, Дж.Л.,Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Модел за критическо мислене в рамките на учебната програма - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking). Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 28, ISBN 954-91244-3-6.
книга Стийл,Дж Л., Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Методи за насърчаване на критическото мислене- по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking). Фондация"Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 47, ISBN 954-91244-4-4.
други трудове Българска асоциациа по четене и РИО - Силистра. Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(сборник материали), предговор - Диана Железова, сборник, 2003, стр. 121
други трудове Железова, Д. Моделиране на умението за педагогическа рефлексия като детерминанта за устойчивото професионално развитие на учителя, автореферат, 2012, стр. 45
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.