РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 58 от общо 58
доклад Железова, Д. Изследване в действие – модел за психолого-педагогическа рефлексия в класната стая. В: Научна сесия на Националния Военен Университет „В.Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Велико Търново, 2003, стр. 197-200, ISBN 954-9681-01-7 ч.1.
доклад Железова, Д. Портфолиото – модел за остойностяване на педагогическата практика на студентите. В: Майски научни четения – 2001 г. при Русенски университет ”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русе, 2001, стр. 67-70, ISBN 1311-3321.
доклад Железова, Д. Използване на графични органайзери при моделиране на критическо мислене в учебния процес. В: Научно-техническа конференция на Технически колеж – Силистра при Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Русе, 2001, стр. 102-107, ISBN 1311-3321.
доклад Железова, Д. Стилове на преподаване. В: Майски научни четения – 2000 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, РИТТ, 2000, ISBN 954-759-009-Х.
доклад Железова, Д. Модель обучения и преподавания студентам-будущим учителям английского язьiка - критическая перспектива к актуальньiм учебньiм процессам. В: "Технология развития критического мьiшления в ВУЗе- образ. перспектива ХХІ века", Звенигород, Россия, 2000, стр. 82-95
доклад Железова, Д. За някои аспекти на критическото мислене в учебния процес. В: Майски научни четения – 2000 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, РИТТ, 2000, стр. 28-32, ISBN 954-759-009-Х.
доклад Железова, Д. Комуникативният подход в чуждоезиковото обучение – за и против. В: Майски научни четения – 1998 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, РИТТ, 1998, стр. 87-93
доклад Железова,Д. За праксиологическата рефлексия и нейните проявления в основните функции на учителя. В: Сборник с доклади от Майски научни четения, РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 36-42, ISBN 1311-3321.
доклад Железова,Д. Портфолиото като професионален инструмент за систематизиране и оценяване на педагогическия труд. В: Сборник с доклади от Майски научни четения, РУ "Ангел Кънчев", Издателски център на РУ, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Железова-Миндизова, Д. КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА РЕФЛЕКСИВНИЯ РЕСУРС НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ФУНКЦИИ НА УЧИТЕЛЯ. В: Сборник с доклади "Книга за рефлексията", ПУ „Паисий Хилендарски“, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2018, стр. 276-284, ISBN 978-619-202-326-3.
доклад Петкова В., Д. Железова - Миндизова. Казуистичният подход при Изследването в действие в реална учебна среда. В: в годишника на ВВМУ – Варна, Варна, 2004, стр. 96-99, ISBN 1312-0867.
книга Margarita Bakracheva, Daniel Pavlov, Aleksandr Gudkov, Andra Diaconescu, Andrey Kostov, Aneta Deneva, Anisa Kume, Anna Wójcik-Karpacz, Denitsa Zagorcheva, Diana Zhelezova-Mindizova, Elena Dedkova, Erila Haska, Evgeni Stanimirov, Gabriela Strauti, Ilie Taucean, Ivan Jovanović, Jarosław Karpacz, Jeanina Ciurea, Joanna Rudawska, Larisa Ivascu, Laura Milos, Manciu Venera, Marina Sheresheva, Matei Tamasila, Milica Veličković, Stanka Damyanova, Suzana Demyen, Vasilika Kume, Violeta Blazheva. THE INTERGENERATIONAL FAMILY BUSINESSES AS A STRESS MANAGEMENT INSTRUMENT FOR ENTREPRENEURS (Volume 1). Ruse (Bulgaria), Academic Publisher University of Ruse “Angel Kanchev”, 2020, pp. 126, ISBN 978-954-712-794-4.
книга Стийл, Дж Л.,Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Четене, писане и дискусия във всяка учебна дисциплина - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking).. Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 31, ISBN 954-91244-5-2.
книга Стийл, Дж.Л.,Къртис Мередит, Чарз Темпъл;консултанти:Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Допълнителни стратегии за развитие на критическото мислене - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking).. Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 52, ISBN 954-91244-6-0.
книга Стийл, Дж.Л.,Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Модел за критическо мислене в рамките на учебната програма - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking). Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 28, ISBN 954-91244-3-6.
книга Стийл,Дж Л., Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Методи за насърчаване на критическото мислене- по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking). Фондация"Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 47, ISBN 954-91244-4-4.
други трудове Българска асоциациа по четене и РИО - Силистра. Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(сборник материали), предговор - Диана Железова, сборник, 2003, стр. 121
други трудове Железова, Д. Моделиране на умението за педагогическа рефлексия като детерминанта за устойчивото професионално развитие на учителя, автореферат, 2012, стр. 45
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.