РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 72
доклад Krasteva A., D. Ivanova, G. Popov, B. Kostov. Application of a genetic algorithm for analyzing the effective use of electrical energy in working pump systems. IN: ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, Русе, 17-18 май, 2013, pp. 82-87
доклад Valov, N., D. Ivanova, V. Stoyanov. INFORMATION TOOLS FOR DRYER FOR FRUITS AND VEGETABLES. IN: SIELA 2012, XVIIth International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, Sofia, 2012, pp. 336-343, ISBN 1314-6297.
доклад Valov, N., I. Valova, D. Ivanova, D. Chervenski. Module for Taximeter Use of CAN Interface in Car. IN: 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-1413-2.
доклад Вълов, Н., Д. Иванова, И. Вълова. Отдалечен достъп и управление на процеса сушене през Internet. В: International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’15, SOFIA, 2015, стр. 47-49
доклад Вълов, Н., В. Стоянов, Д. Иванова. Система за събиране на данни от експериментална сушилня. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Електротехника, електроника и автоматика, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2010, стр. 90-95, ISBN 1311-3321.
доклад Вълов, Н., Д. Иванова, В. Стоянов, И. Вълова. Система за контрол и управление на процеса в експериментална сушилня. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, стр. 163-169, ISBN 1311-3321.
доклад Иванов Р., Д. Иванова, Р. Русев. Прогнозиране на разхода на гориво на леки автомобили чрез невронна мрежа. В: Транспорт, екология - устойчиво развитие, Варна, 2006, стр. 257-264
доклад Иванов Р., Д.Иванова. Моделиране на нормалните реакции при неустановено движение на двуосен автомобил. В: Сб. доклади на МНТК BulTrans-2010, Созопол, 2010
доклад Иванов Р., Иванова Д. , Русев Р. Приложение на невронните мрежи за определяне на коефициентите на сцепление на пневматична гума с пътя. В: trans&MOTAUTO’04, vol.3, Пловдив, 2004, стр. 21-25
доклад Иванов Р., Р.Русев, Д.Иванова. Използване на Magic formula за описване характеристиките на автомобилите. В: РУ»А.Кънчев», Сборник доклади на научна конференция, Русе, 2008, стр. 95-100, ISBN 1311-3321.
доклад Иванов Р., Х. Грозев, Д. Зафиров, Т. Грозева, Д. Иванова. Възможности за използване на слънчевата енергия за задвижване на мини електромобил в условията на България. В: TRANS&MOTAUTO’ 05, В. Търново, 2005
доклад Иванов, Р., Е. Аврамов, Д. Иванова. Моделиране на реакциите и изследване на устойчивостта на двуосен товарен автомобил при неустановено движение. В: Proceedings, Bul-Trans-2013, Sofia, 2013, стр. 58-63
доклад Иванова Д. И., Kръстева А. Хр., Андонов К. Й. Моделиране на процесите във водоснабдителна система. В: Научни трудове РУ ”Ангел Кънчев”, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 99-106
доклад Иванова, Д. И., М. Г. Попова. Приложение на размитите множества при управление на система с квазистационарна линия на превключване. В: Научни трудове РУ "Ангел Кънчев", Русе, т.40, серия 1, 2003, стр. 15-20.
доклад Иванова, Д., В. Стоянов. Настройка на размити ПИД регулатори чрез генетичен алгоритъм в MATLAB И SIMULINK. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 49, с .3.1, 2010, стр. 95-102, ISBN 1311-3321.
доклад Иванова, Д., В. Стоянов. Проектиране на размити ПИД регулатори. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2009, стр. 114-123, ISBN 1311-3321.
доклад Иванова, Д., М. Попова, Н. Вълов. Приложение на генетичен алгоритъм за настройка на ПИД регулатори. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2009, стр. 123-128, ISBN 1311-3321.
доклад Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов, И. Вълова. Моделиране кинетичните криви на сушене на кайсии. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Електротехника, електроника и автоматика, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, стр. 170-174, ISBN 1311-3321.
доклад Иванова, Д.И. Моделиране на процесите в сушилня, използваща енергията на геотермалните води. В: Научни трудове "50 години НИМЕСС", София, т. VII, серия 2, 1999, стр. 105-110
доклад Илиева Д.,Иванова Д., Вълов Н. Оценяване на качеството на сушени кайсии КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА СУШЕНИ КАЙСИИ. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 57, серия 3.4, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2018, стр. 36-40, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.