РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 56 от общо 56
доклад Минчев, Д. Проблеми на качеството на висшето образование в държавните висши училища в контекста на отношенията принципал-агент. В: Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 236-242
доклад Минчев, Д. Процесите на глобализация и претенциите на неокласическата школа за глобална теория. В: Глобализация и регионализъм. Предизвикателства за икономическата теория, София, УИ Стопанство, 2008, стр. 89-95, ISBN 978-954-644-028-0.
доклад Минчев, Д. Ограничения пред успешната макроикономическа политика за устойчиво развитие. В: Икономическа политика за устойчиво развитие на България, София, УИ Стопанство, 2007, стр. 117-121, ISBN 978-954-494-837-5.
доклад Минчев, Д. Икономическа теория е на кръстопът. В: Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория, Варна, УИ Наука и икономика, 2007, стр. 123-133, ISBN 978 – 954 – 21 – .
доклад Минчев, Д. Децентрализация на университетския бюджет – първо ниво на конкретизация на принципите на децентрализация и схема на разпределение и движение на държавната субсидия. В: Научни трудове на Русенски университет А. Кънчев - Икономика и мениджмънт, Русе, Русенски университет, 2007, стр. 33-39, ISBN 1311-3321.
доклад Минчев, Д. Микроикономика и икономика на фирмата- субективни заблуждения и интереси. В: научна конференция във УНСС- София, 1994 г., Икономикс- смяна на научната парадигма”, София, Стопанство, 1995, стр. 129-135
доклад Минчев, Д., Л. Златев. Русенската индустриална камара и професионалното образование. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център при РУ, 2011, стр. 38-43, ISBN 1311-3321.
доклад Минчев,Д. Дерегулирането - научна заблуда на неокласиката или удобна идеологическа доктрина. В: национална кръгла маса - 24 юни 2016, варна, Наука и икономика, 2016, стр. 157-166, ISBN 978-954-21-0909-9.
учебник Минчев Д. Световна икономика. Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 179, ISBN 978-619-7058-14-7.
учебник Минчев Д. Световна икономика. Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 204, ISBN 954-712-155-3..
учебник Минчев Д Трифонов Е Доганова Л. Икономика. Русе, Лени - Ан, 2014, стр. 302, ISBN 978-619-7058-18-5.
учебник Минчев Д., Е. Трифонов, Л. Доганова. Икономика. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2006, ISBN 978-954-712-324-3.
учебник Минчев Д., Е. Трифонов, Л. Доганова. Икономика. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2001, ISBN 954-712-095-6.
учебник Минчев, Д., Л. Златев. Стопанска история (Учебно помагало). Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2000, стр. 256, ISBN 954-712-094-8.
учебник Трифонов, Е., Минчев, Д., Косулиев, А., Петър Пенчев. Икономикс за дистанционна форма на обучение. Русе, Университетски издателски център при РУ, 2015, ISBN -.
книга Минчев,Д. Въведение в теорията на пазарното стопанство. Русе, Алис-ООД, 1996, стр. 212, ISBN 954-799-529-4.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.