РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 56 от общо 56
доклад Дочева П., Н. Нанчева. Лазерите в лекционните демонстрации. В: XXIV Национална конференция по въпросите на образованието, ВМИ Габрово, 1996
доклад Дочева П., Н. Нанчева,. Вълновата оптика – основа на оптичните комуникации. В: XXXII НК по въпроси на обучението по физика “Интердисциплинарен подход в обучението по физика”, Благоевград, 2004, стр. 429 – 432
доклад Дочева, П. CuInSe2 като алтернативен материал за преобразуване на слънчевата енергия. В: Научно приложен семинар “Нови материали за индустрията”, София, 2000
доклад ДочеваП., Ц. Узунов, Д. Дечев. Опит за обясняване адхезията на волфрамови покрития нанесени върху стъкла почистени в тлеещ разряд. В: ЮНС на ВВОВУ, В. Търново, 1995
доклад Златев, П., П. Дочева,. Моделиране енергийните загуби на нов тип слънчев колектор.. В: Трудове на научна сесия РУ, Русе, 2003, стр. 224-229, ISBN 1311-3321.
доклад Машков, П., Д. Попов, П. Дочева. Устройство за измерване на оптични характеристики на тънки слоеве по време на нанасянето. В: Научна конференция ВМЕИ Габрово, 1992 г., Bulgaria, 1992
доклад Нанчева Н, П. Дочева. Експериментална проверка на закона на Ом с помоща на системата COACH. В: Сборник доклади на 38 национална конференция по въпросите на обучението по физика, Ловеч, 2010
доклад Нанчева Н., П. Дочева. Ефект на напрежението на подложката в процеса на израстване на калаени слоеве. В: НК на РУ – СУ’03, НТ том 40, серия 1, Русе, 2003, стр. 191-194
доклад Нанчева Н., П. Дочева. Стоящите вълни и тяхното приложение. IN: XXVI Национална Конференция по въпроси на обучението по физика, Ловеч, 1998
доклад Нанчева Н., П. Дочева, С. Стоянов. Интерференция и дифракция на светлината – реален експеримент и компютърно моделиране. В: XXXI Национална конференция по Физика, Силистра, 2003
доклад Нанчева Н., П.Дочева. Свръхпроводимост: експериментиране и визуализиране с помощта на видеоклипове. В: Сборник доклади на 35 Национална конференция по въпроси на обучението по физика, Плевен, 2007
доклад ПАТЕНТ - Кънев М., Узунов Ц., Попов Д., Дочев Д., Дочева П., Казанджиев Д. Метод за получаване на слънцезащитни и декоративни покрития. В: Патент N 40895/18.04.94, София, 1994
доклад Попов Д., Дочева П., Узунов Ц., Дочев Д., Пенчева Т. Прозрачност на покрития, получени върху плоско стъкло чрез магнетронно разпрашване на неръждаема стомана. В: Годишник на висшите учебни заведения. Техническа физика, том 21, книга 1, с. 103-110., София, 1984
доклад Попов Д., П. Машков, П. Дочева. Състав на тънки окисни слоеве, получени чрез реакционно магнетронно разпрашване. В: НК - Габрово, Габрово, 1992
доклад Узунов, Ц., Д. Дечев, Н. Иванов, П. Дочева. Една възможност за създаване на оптични екрани за защита от интензивни светлинни източници чрез многослойни метални покрития. В: ЮНС на ВВОВУ, В. Търново, 1995
доклад Ховсепян П., П. Дочева, С. Навасардян. Цветови характеристики на еднослойни окисни покрития от неръждаема стомана. В: ЮНС, Сливен, Сливен, 1998, стр. 65-70
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.