РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 93
доклад Донева, В. Богооправданието в сюжета за Йов. Драмата „Йов” на Иван Грозев. В: Арнаудов сборник, т. 5, Русе, Лени Ан, 2008, ISBN 978-954-8190-57-2.
доклад Донева, В. Реконтекстуализирането на модерната българска драма по посока на библейския текст (наблюдения върху драмата „Иуда” на К. Мутафов). В: Научни трудове, том 47, серия 5.3, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 98-104, ISBN 1311-3321.
доклад Донева, В. ”Над живота” на К. Мутафов и пътят на модерната българска драма през утвърждаването и полемичността. В: Научни трудове, том 46, серия 7, Русе, Русенски университет, 2007, стр. 126-132, ISBN 1311-3321.
доклад Донева, В. Мъжкото и женското боготърсачество в света – един мотив в драмата „Йов” на Иван Грозев. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 45, серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2006, стр. 92-96, ISBN 1311-3321.
доклад Донева, В. Функционирането на мотива грях в Страшимировата драма “Свети Иван Рилски с оглед интертекстуалния диалог с Библията. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 44, серия 6.2, Русе, Русенски университет, 2005, стр. 100-105, ISBN 1311-3321.
доклад Донева, В. Ракията в живота на русенеца от края на ХІХ и началото на ХХ век. В: Ракията на българина (книга), Русе, Лени Ан, 2005, стр. 27-34, ISBN 954-81-90-44-3.
доклад Донева, В. Библейски знаци и концепти в драмата “Далила” на Владимир Мусаков. В: Арнаудов сборник, т. 4, Русе, Лени Ан, 2004, стр. 207--217, ISBN 10:954-8190-49-4.
доклад Донева, В. Представи и вярвания, свързани с личното име (По теренни материали от село Бъзовец, Русенско). В: Арнаудов сборник, т. 3, Русе, Лени Ан, 2004, стр. 112-118, ISBN 954-8190-31-1.
доклад Донева, В. Функционалност на някои библейски мотиви в драмата “Далила” на Владимир Мусаков. В: Научни трудове на РУ - СУ 2004 с международно участие 29.10 – 30.10.2004 г., Русе, Русенски университет, 2004, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
доклад Донева, В. Автобиография, написана със симпатично мастило (А. Константинов в писмата си). В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” с международно участие 31.10 – 01.11.2003 г., Русе, Русенски университет, 2003, стр. 128-135
доклад Донева, В. Обредни родилни практики от село Бъзовец, Русенско. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” с международно участие 31.10 – 01.11.2003 г., Русе, 2003, стр. 155-160, ISBN 1311-3321.
доклад Донева, В. Номинационни практики в системата на личните имена (по теренни материали от с. Бъзовец). В: РУ “Ангел Кънчев”, Научни трудове, том. 39, серия 2.2. Български език, литература и изкуство. Математика и информатика, Русе, Университетски издателски център, 2002, стр. 54-64, ISBN 1311-3321.
доклад Донева, В. От групово-верска до общобългарска културна и общностна основа. В: Арнаудов сборник, т. 2. Доклади и съобщения, Арнаудови четения Русе, 2000, Русе, Лени Ан, 2001, стр. 57-64, ISBN 954-8190-18-4.
доклад Донева, В. Изграждане на театрална култура у децата в детската градина и първи клас. В: Научни трудове РУ “А. Кънчев”, т. 38, № 6. Педагогика и обществознание, Русе, Университетски издателски център, 2001, стр. 123-134, ISBN 1311-3321.
доклад Донева, В. Културно-религиозният диалог в България през ХVІ-ХVІІ век. В: Арнаудов сборник. Арнаудови четения. Сб. доклади и съобщения., Русе, Лени Ан, 2000, стр. 108-112, ISBN 954-81-90-141.
доклад Донева, В. Религиозен култ и/или религия. IN: Научни трудове, РУ “А. Кънчев”. Т. 37, № 7. Български език и литература. Чужди езици, Русе, Университетски издателски център, 1999, pp. 113-119, ISBN 1311-3321.
доклад Донева, В. История на българската литература на Д. Маринов - начало на литературната историография у нас. В: Живата старина: Юбилеен сборник по случай 150 години от рождението на Димитър Маринов, Русе, Лени Ан, 1999, стр. 49-61, ISBN 954- 8190-07-9.
доклад Донева, В. Обреден семиозис и католическа религиозна система. В: Научни трудове. РУ “А. Кънчев”, Т. 37, № 7, Български език и литература. Чужди езици, Русе, Университетски издателски център, 1999, стр. 107-113, ISBN 1311-3321.
доклад Донева, В. Текст и контекст – аз и моят приятел Елин Пелин. В: Змей Горянин – непознатият, Русе, Ахат, 2015, стр. 205-214, ISBN 978-954-9664-71-3.
доклад Донева, В. Истината, където животът е една непрекъсната теофания. В: Арнаудов сборник, Т. 8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, стр. 179-185, ISBN 978-619-7058-33-8.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.