РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 59 от общо 59
доклад Кадикянов Г., Г. Станева , Ог. Сливаров. Изследване на шума, действащ на операторите на дървообработващи машини. В: Научни трудове на РУ'2015, том 54, серия 4, Русе, 2015, стр. 107-110, ISBN 1311-3321.
доклад Кадикянов Г., Д. Любенов, Г. Станева, С. Костадинов. Изследване на спирачното закъснение на автомобил с гуми за зимни и летни условия. В: BULTRANS-2015, ТУ-София, 2015, стр. 135-138, ISBN 1313-955Х.
доклад Кангалов Пл., Станева Г. Методика за изследване на триботехническите свойства на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, т.40, серия 4.1, Русе, 2003
доклад Кангалов Пл., Стоянов В., Станева Г. Методика за изследване процеса за получаване на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, т.40, серия 4.1, Русе, 2003
доклад Кичуков А., А. Гозманов, С. Божков, Г. Станева. Компютърно проектиране на автомобилен детайл. В: НТ на Пловдивски Университет, гр. Пловдив, 2015, стр. 160-165
доклад Минковска, И., Г. Кадикянов, Г. Станева. Изследване влиянието на телесния индекс върху координатите на центъра на тежестта на ATV. В: BULTRANS-2016, ТУ-София, 2016, стр. 83-86, ISBN 1313-955Х.
доклад Станев Л., Комитов Г., Станева Г. Методика за ускоряване сработването на триещи двоици. В: сб. Доклади, Смолян, 2005
доклад Станев, Л., Станева Г. Характерни и специфични особеностина на методика за изследване и оценка на влиянието на качеството на възстановената работна повърхност върху дълготрайността на детайлите. В: сб "Транспорт, екология – устойчиво развитие", Варна, 2002
доклад Станева Г. Изследване влиянието на типа на пневматичните гуми върху нивото на шума при движение на лек автомобил. В: BULTRANS - 2015, ТУ - София, 2015, ISBN 1313-955Х.
доклад Станева, Г. Внедряване на технологичен процес за фосфатиране в условията на малки и средни ремонтно-възстановителни предприятия и сервизи. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2010
доклад Станева, Г. Повишаване трайността на възстановени детайли чрез конверсионни фосфатни покрития. В: сб. Доклади, Смолян, 2009
доклад Станева, Г. Методика за определяне на порестостта на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, т.41, серия 1.1, Русе, 2004
доклад Станева, Г., Г. Кадикянов, Ив. Евтимов, Т. Тотев. Изследване на коефициента на сцепление на пневматична гума с експериментално покритие за трекове в промишлеността. В: BULTRANS-2016, ТУ-София, 2016, стр. 114-117, ISBN 1313-955Х.
доклад Станева, Г., Ог. Сливаров, Г. Кадикянов. Изследване на вибрациите, действащи на операторите на дървообработващи машини. В: Научни трудове на РУ'2015, том 54, серия 4, Русе, 2015, стр. 102-106, ISBN 1311-3321.
доклад Стоянов В., К. Димов, П. Месарабова, Д. Бекана, Г. Станева. Устойчиво развитие и предизвикателствата му към промишлеността и земеделието в България. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев"; том 39, серия4.1., Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 212-217
учебник Иванов Р., Р. Русев, И. Евтимов, Т. Тотев, К. Хаджиев, Г. Кадикянов, Г. Станева. Устройство на автомобилната техника. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 339, ISBN 978-954-712-690-9.
учебно пособие Русев, Р., Г. Станева, Г. Кадикянов. Ръководство за практически упражнения и разработване на курсова задача по Надеждност на транспортната техника. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, ISBN 978-619-7242-27-0.
учебно пособие Сливаров О., Николов М., Станева Г. Поддържане и ремонт на транспортна техника. Издателски център при Русенски университет, Медиатех, 2016, стр. 93, ISBN 978-619-207-049-6.
патенти и др. Иванов, Р., Р. Русев, Е. Аврамов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Уредба за изпитване на пневматични гуми, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ, No 2338 U1,2016.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.