РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 59 от общо 59
доклад Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Valkova P. L. An Editor-Generator of Programs for Structural Knowledge Description. IN: Proceedings of the International Conference Computer Science '5 - Chalkidiki, Sofia, 2007, pp. 188-193
доклад Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Valkova P. L. A Visual Language for Structural Knowledge Description. IN: Известия на съюза на учените - Русе, секция, Русе, 2004, pp. 111-120
доклад Георгиев Г. Т., Желязкова И. И. Език за представяне на структурни знания за сложни динамични системи. В: Сборник доклади на конференцията "Автоматика и Информатика", том 1 "Проблеми на информационните технологии", София, 1998, стр. 88-91
доклад Георгиев Г., И. Евстатиев. Архитектура и алгоритъм за управление на информационна система за люпилен цех. В: Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Научни трудове, том 38, серия 3, 2001, стр. 119-123
доклад Георгиев, Г. Т., И. И. Желязкова. Едно архитектурно решение за базирани на симулация интелигентни системи за тренировка със сложни динамични системи. В: Сборник доклади на юбилейната научна сесия на Военното училище, В. Търново, 1998, стр. 388-395
доклад Евстатиев И., С.Кадирова, Г.Георгиев. Алгоритъм и модел на топлинно-влажностния режим при извличане на растителни масла. В: Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии –2009”, Пловдив, 2009, стр. 413-418
доклад Евстатиев И., С.Кадирова, Г.Георгиев. Моделиране на енергийния обмен в секцията на пекач при влаготоплинна обработка на мливо. В: Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии –2009”, Пловдив, 2009, стр. 419-424
доклад Желязкова И. И., Вълова И. М., Георгиев Г. Т. Инструментален подход към аритметична обработка на база данни. В: Сборник доклади на VI международна конференция САИТНИ, Варна, 1992, стр. хх-хх
доклад Манукова А., И.Евстатиев, Н.Михайлов, Г.Георгиев. Изследване на температурния режим на зърното при сушене. В: Proceeding of the International Scientific Conference EE&AE’2006, Rousse, Bulgaria, 2006, стр. 753-760
доклад Михайлов Н., Г. Георгиев, И. Евстатиев. Изследване влиянието на конструктивните параметри на бройлерна ферма върху енергийната ефективност при осигуряване на микроклимата. В: Proceeding of the Union of Scientist, Second Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, AAESEE, Rousse, Bulgaria, 2004, стр. 563-567
учебно пособие Георгиев Г., Ю. Златева. Уеб базирано Учебно пособие по Уеб дизайн - избрани лекции и упражнения. РУ "А. Кънчев", Русе, -, 2012, ISBN -.
учебно пособие Георгиев Г.Т. Уеб базирано учебно пособие по дисциплината Програмни езици - лекции. Русе, РУ "А. Кънчев", 2012, ISBN ----.
учебно пособие Георгиев Цв., Г. Георгиев. Системно програмиране. Русе, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 116, ISBN 954-712-233-9.
учебно пособие Георгиев Цв., Г. Георгиев. Ръководство за упражнения по "Системно програмиране за персонални компютри". Русе, РУ, 1998, стр. 97, ISBN x.
учебно пособие Желязкова, И., И. М. Вълова, Г. Т. Георгиев, С. В. Следов. Ръководство за лабораторни упражнения по дисциплината "Програмни системи и езици". Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 1992, стр. xx, ISBN -.
учебно пособие Желязкова, И., М. Маринов, С. Стефанова, И. Вълова, Г. Георгиев, Е. Големанова. Дискретни структури (под редакцията на доц. д-р Ирина Желязкова). Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 1996, стр. 67, ISBN -.
учебно пособие Желязкова, И., С. Стефанова, И. Вълова, Г. Т. Георгиев, С. Калинова. Ръководство за решаване на задачи по Дискретни структури - част първа. Русе, България, Авангард Принт ООД, 1998, стр. xx, ISBN -.
учебно пособие Смрикарова Ст., Цв. Георгиев, Г. Георгиев, С. Калинова, Н. Бенчева. Ръководство за докторанти (част втора). Русе, РУ, 2001, стр. 148, ISBN 954-712-103-0.
учебно пособие Смрикарова Ст., Цв. Георгиев, Г. Георгиев, С. Калинова, Н. Бенчева. Microsoft Windows 2000, Microsoft WORD 2000, Microsoft Excel 2000. Русе, РУ "А. Кънчев", 2000, pp. 134, ISBN x.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.