РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 113
доклад Евтимов И., Б.Ангелов. Методика за осигуряване на оптимално съотношение между ъглите на отклоняване на управляемите колела на етапа проектиране. В: Научни трудове на ВВОУ „Васил Левски” - ВТърново, ВТърново, ВВОУ „Васил Левски”, 1997, стр. 43-46
доклад Евтимов И., Р. Иванов. Влияние на някои експлоатационни фактори върху рахода на гориво на автомобилите. В: РУ "Ангел Кънчев"-Русе, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев"-Русе, 2015, стр. 121 - 130, ISBN 1311-3321.
доклад Евтимов И., Р. Иванов. Анализ на принципите на управление и ефективността на регенеративно спиране при електромобилите. В: Сборник доклади на II-ра научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, РУ "Ангел Кънчев", ПРИМАКС-Русе, 2012, стр. 18-25, ISBN ASBN 978-954-8675.
доклад Евтимов И., Р. Иванов. Електромобилите и замърсяването на околната среда. В: Сб. доклади на I-ва научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2011, стр. 74-77
доклад Евтимов И., Р. Иванов. Система за контрол на зареждането и разхода на енергия на електромобил. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев", Русе, РУ "А.Кънчев", 2011
доклад Евтимов И., Р. Иванов. Aaвтомобилният транспорт и замърсяването на въздуха. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ Варна, 2010
доклад Евтимов И., Р. Иванов. Използване на слънчевата енергия за зареждане на акумулаторната батерии за електромобили. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев, Русе, РУ, 2010, стр. 8-13, ISBN 1311-3321.
доклад Евтимов И., Р. Иванов. Относно избора на акумулаторни батерии при проектиране на автономни фотоволтаични системи. В: Сб. доклади от МНК BULTRANS-2010, Созопол, ТУ София, 2010, стр. 109-113, ISBN 1313-955Х.
доклад Евтимов И., Р. Иванов. Възможности за намаляване замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ Варна, 2010
доклад Евтимов И., Р. Иванов. Сравнителна оценка за ефективността от използването на електромобилите и автомобилите. В: Сб. доклади от МНК BULTRANS-2009, Созопол, ТУ София, 2009, стр. 94-96, ISBN 1313-955Х.
доклад Евтимов И., Р. Иванов. Горивните клетки и перспективата за използването им в електромобилите. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев", Русе, РУ "А.Кънчев", 2009, стр. 100-107, ISBN 1311-3321.
доклад Евтимов И., Р. Иванов. Използване на слънчевата и вятърната енергия за производство на електроенергия. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев", Русе, РУ "А.Кънчев", 2009, стр. 108-113, ISBN 1311-3321.
доклад Евтимов И., Р. Иванов, Б. Ангелов. ЕЛЕКТРОМОБИЛЪТ- НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ Варна, 2009, стр. 122-131
доклад Евтимов И., Р. Иванов, Б. Ангелов, Т.Тотев. Изпитателни цикли за моделиране движението на електромобилите в градски условия. В: Сб. доклади от МНК BULTRANS-2009, Созопол, ТУ София, 2009, стр. 97-100
доклад Евтимов И., Р. Иванов. М. Гичев. Зареждане на акумулаторни батерии за електромобили. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ Варна, 2010
доклад Евтимов И., Р. Иванов., Б. Ангелов. Акумулаторни батерии за електромобнили и хибридни автомобили. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев", Русе, РУ”А.Кънчев”, 2009, стр. 82-88, ISBN 1311-3321.
доклад Евтимов И., Сл. Любенов, Д.Кацов. Разпределение на напречните реакции върху управляемите колела при движение на трактора в завой. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1989
доклад Евтимов Ив., Р. Иванов, К. Морев, М. Сапунджиев и Б. Беганов. Изследване на енергийните характеристики на конвертиран лек автомобил "Ситроен Берлинго" в електромобил. В: BulTrans-2015, София, Технически университет - София, 2015, стр. 121 - 125, ISBN 1313-955X.
доклад Евтимов Ив., Р. Иванов. Предимства и недостатъци на съвременните технологии за съхраняване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. В: Сборник доклади на научна конференция,том 51, серия 4, Русе, РУ”А.Кънчев”, 2012, стр. 107-115
доклад Евтимов, И. Кинематика на завоя на колесна машина с четири управляеми колела. В: Трудове на НС на РУ’04, Русе, РУ, 2004, стр. 29-32, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.