РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 53 от общо 53
доклад Демирев Ж.,В.Добринов,К.Братоев. Избор на подходяща технология за отглеждане и прибиране на рапица. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2012
доклад Добринов В.,Ж.Демирев,К.Братоев. Сравнителни изследвания при сеитба на тикви. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2012
доклад Йосифов, Й., К. Братоев и Т. Тодоров. Качествена характеристика на нов вид вентилатор за зърнокомбайн “СК – 5 Нива". В: Научна сесия РУ/СУ’ – 2003, секция “Земеделска техника и технологии, Русе, 2003
доклад Митев Г., Кр. Братоев, В. Добринов, М. Михайлов. Комплексна технологична линия за обработване на почвата без обръщане на пласта при отглеждане на окопни култури. В: Научни трудове на Русенски университет том. 54, сер. 1.1, Русе, 2015, стр. 148-151
доклад Митев Г.В., А.Павликянова,Кр.Братоев,Ст.Манушков. Изследване на водозадържащата способност на почвени смеси с водоакумулиращи материали. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2011
доклад Михайлов М., К Братоев, Т. Тодоров. Изследване на устройство за точна сеитба. В: Науч.тр.на РУ”Анг. Кънчев”, Русе, 2004
доклад Христо Христов, Георги Митев, Кр. Братоев. Алттернативен метод за точна сеитба на кръмно цвекло и отражението му върху икономическите показатели. В: Научни трудове на РУ"А. Кънчев", Русе, 2012
учебник Белоев Х., А. Митков, К. Братоев. Земеделски машини-II/Прибираща техника. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, ISBN 978-954-712-737-1.
учебник Демирев Ж., К. Братоев. Земеделски машини I. Русе, ИИЗЗ, 2012, ISBN 978-954-91147-9-9.
учебник Митев, Г., Б. Колев, М. Михайлов, К. Братоев. Технологии и системи за земеделско производство. Специфичност на системите за земеделско производство. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 233, ISBN 978-954-712-765-4.
учебно пособие Борисов Б.,К. Братоев. Ръководство за упражнения по машини за животновъдството. Русе, Печатна база при РУ, 2010, стр. 97, ISBN 978-954-712-483-7.
учебно пособие Демирев Ж.,К.Братоев. Механизация в растениевъдството I (ръководство за упражнения). Русе, Печатна база при РУ"А.Кънчев", 2011, ISBN 978-954-712-529-2.
патенти и др. Митев Г., В. Иванов, Х. Христов, К. Братоев, Ж. Демирев, Б. Колев, Т. Тодоров, М. Михайлов. Метод и устройство за точна сеитба на семена от окопни и зеленчукови култури чрез полагане в почвата на биоразграждащи се ленти, патент, No 111132,2012.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.