РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 72
доклад Василева Ц.,К.Стоянов. Техника и технологии за инкубиране на яйца.,. В: Сборник с доклади от Студентска научна сесия, Русенски университет, Русенски университет, 2009, стр. 59-65
доклад Везиров Ч, К Стоянов, Б Нейков. Приложение на електронни таблици при запасяване с горивото за растениевъдството. В: Сборник на научни трудове от научна конференция, Печатна база на РУ, 2003, стр. 53-57
доклад Везиров Ч., К Стоянов. Потребност от дизелово гориво в растениевъдството с оглед запасяването и разумното му разходване. В: Сборни научни доклади от Международна научна конференция, Печатна база на Лесотехнически уневурсиитет - София, 2003, стр. 259-261
доклад Везиров Ч., Р. Козлев, К. Стоянов. Диагностична експертна система за селскостопанската техника и възможност за обучение на нейните създатели и потребители. В: ЕЕ§АЕ, Русе, 2002
доклад Везиров, Ч., К Стоянов, И Христаков. Изисквания към на продуктите в българското земеделието. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ, Русенски университет, Печатна база на РУ, 2008, стр. 42-46
доклад Везиров, Ч.,К.Стоянов. Понятия за диагностика в някои европейски езици. В: Н а у ч. конф.’ Добрич, Добрич, 2001
доклад Димитров П, Белоев Х, , К Стоянов,Д Илиева, Г Георгиева. Изследване ефективността на технология за минимална обработка на почвата при отглеждане на царевица за зърно на склонови земи. В: Сборник от Международна конференция по Обработка на почвата и екология, ISTRO. 01-05.09.2009 Албена, България, 2009, стр. 49-55
доклад Димитров П, Х Белоев, Е Цветкова, Д Илиева, К Стоянов. Изследване на почвозащитния метод вертикално мулчиране при отглеждане на пшеница на наклонени терени.,. В: Сборник от Международна конференция по Обработка на почвата и екология, ISTRO. 01-05.09.2009 Албена, България, 2009, стр. 42-48
доклад Димов Д, К.Стоянов. Причинно следствени връзки между техническото състояние на турбокомпресора и експлоатационно-икономически показатели на земеделския агрегат. В: Н а у ч. тр. РУ “А. Кънчев”, Русенски университет, 2004, стр. 34-38
доклад Димов, Д., К.Стоянов. Фактори, влияещи върху разхода на гориво от земеделските агрегати. В: Н а у ч. тр. РУ “А. Кънчев”, Русенски университет, 2001, стр. 67-71
доклад Димов, Д., К.Стоянов, В.Пенев. Контрол и възстановяване на работоспособността на турбокомпресори на трактори и комбайни. В: Н а у ч. тр. РУ “А. Кънчев”, Русенски университет, 2003, стр. 43-47
доклад Колев Б., К. Стоянов. Влияние на системата за принудително пълнене на дизелов двигател върху експлоатационните показатели на земеделски агрегат.. В: Proceedings of International Scientific Conference EE&AE, University of Rousse, Printing House of “Angel Kanchev”, 2006, стр. 772-776, ISBN 1311-9974.
доклад Стоянов К., Д. Димов. Осигуряване на работоспособността на турбокомпресорите в Българското земеделие. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ’2002, Русенски университет, 2002, стр. 175-179
доклад Стоянов К., И. Дудушки, Х. Белоев. Анализ на състоянието на хидромелиоративните съоръжения в България. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ’2009, том 48, серия 1.1, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 68-72
доклад Стоянов К., С. Дончев. Състояние и проблеми на водоразпределението в земеделието.. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ, Русенски университет, Печатна база на РУ, 2007, стр. 28-32
доклад Стоянов К., Х Белоев. Анализ на енергетичната земеделска техника в България. В: Сборник на научни трудове от научна конференция РУ, том 47, серия 1.1, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 47-52
доклад Стоянов, К. Енергетично изследване на земеделски агрегат за оран. В: International Scientific Conference EE&AE, University of Rousse, Printing House of “Angel Kanchev”, University of R, 2006, стр. 768-771
доклад Стоянов, К. Приложение на експертна система за диагностика на турбокомпресори на дизелови двигатели в селското стопанство. В: Proceedings of the Union of Scientists Rousse. Second conference Energy efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, RU “Angel Kanvev”,, 2004, стр. 757-762
учебник Везиров, Ч., К.Стоянов ,А.Атанасов. Използване и обслужване на земеделска техника. Русе, Издателство Сдружение с нестопанска цел ИИЗЗ, 2009, стр. 192, ISBN 978-954-91147-5-1.
учебник Везиров, Ч., П.Димитров, Кр.Ениманев, Ал.Нанева, Т.Георгиева, Д.Кехайов, Р.Попова, А.Атанасов, К.Стоянов, И.Христаков. Проектиране на механизирани технологии в земеделието II. Русе, Сдружение с нестопанска цел ИИЗЗ, 2009, стр. 176, ISBN 978-954-91147-6-8.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.