РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 53 от общо 53
доклад Михайлов, Н., Д. Киряков. Параметрично регулиране честотата на въртене на вентилатори за животновъдни ферми. В: ННТК ЕЛМА-90, Варна, 1990, стр. 36
доклад Стефанов, В., Д. Киряков. Относно режима на работа на електрофилтър, работещ в затворени помещения. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2005, стр. 92-95
учебно пособие Mihailov N., I. Stoyanov, B. Evstatiev, K. Gabrovska, I. Evstatiev, D. Kiryakov. Advanced technical measurements in agricultural engineering. Handbook of Laboratory exercises. Ruse, University of Ruse, 2005, pp. 50, ISBN 00.
учебно пособие Армянов Н., Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков, Б. Евстатиев. Теоретична електротехника. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 78, ISBN 978-954-712-589-6.
учебно пособие Армянов Н.,Т. Стоянова, Г. Антонов, Р. Тодорова, Д. Михайлова, В. Русева, Д. Киряков, В. Джуров, В. Стоянова. РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ЕЛКТРОТЕХНИКАТА. Русе, ВТУ, 1994, стр. 1-152, ISBN 00.
учебно пособие Армянов, Н., Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков. ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ ЗА КУРСОВА РАБОТА). Русе, РУ, 2010, стр. 1-34, ISBN 978-954-712-489-9.
учебно пособие Армянов, Н., Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков. ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (ПРОТОКОЛНА ТЕТРАДКА ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ). Русе, РУ, 2009, стр. 1-72, ISBN 978-954-712-461-5.
учебно пособие Армянов, Н., Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Михайлова, Д. Киряков, В. Джуров, В. Русева. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА (избрани задачи). Русе, ВТУ, 1993, стр. 1-68, ISBN 00.
учебно пособие Евстатиев Б., Д. Киряков. Теоретична електротехника. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Академично издателство на "Русенски университет", 2019, стр. 44, ISBN 978-954-712-780-7.
други трудове Киряков, Д. В. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАХОУЛАВЯНЕТО В ПРОМИШЛЕНИ ПТИЦЕВЪДНИ ФЕРМИ, Автореферат, 2008, стр. 32
други трудове Киряков, Д.В. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАХОУЛАВЯНЕТО В ПРОМИШЛЕНИ ПТИЦЕВЪДНИ ФЕРМИ, Дисертационен труд, 2008, стр. 116
патенти и др. Киряков, Д. В. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЙ И МЯСТО НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОФИЛТРИ ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ В ПТИЦЕВЪДНИ ФЕРМИ, СЕРТИФИКАТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, No 10092013,2013.
патенти и др. Цветков, Ил. Ст.,Б. Банев,Д. Киряков, В. Джуров, Т. Станчев. ЕЛЕКТРОНЕН ДОИЛЕН ПУЛСАТОР С НЕЗАВИСИМО УПРАВЛЕНИЕ НА КАНАЛИТЕ, Полезен модел, No 1953,2014.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.