РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 74
доклад Тодорова Л., П. Минчева. Партньорството като компонент на ерготерапевтичен подход за социално приобщаване на млади хора с увреждания чрез насърчаване на трудова заетост. В: Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21ви век”, ЮЗУ – Благоевград, 23–24.06.2007 г., Годишник „Наука – образование – изкуство”, том 1, част 1, Благоевград, УИ "Неофит Рилски”, 2007, стр. 72 – 78, ISBN 978-954-680-529-4.
доклад Тодорова, Л. Компетентност и значение на дейностите в ежедневието на деца с увреждания и деца в институции. В: Научни трудове на РУ, 2011, том 50, серия 8.1., Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 96-100, ISBN 1311-3321.
доклад Тодорова, Л. Аспекти на самооценката в детска възраст. В: Научни трудове на РУ, 2011, том 50, серия 6.2., Русе, Издателски център при РУ, 2012, стр. 48-54, ISBN 1311-3321.
доклад Тодорова, Л. Дейностната саомооценка на детето – инструмент за активно участие на детето в терапевтичния процес. В: Първи национален конгрес по медицинска рехабилитация и ерготерапия, 4-6.10.2010 г., Боровец, София, 2010
доклад Тодорова, Л. Инструменти за самооценка в ерготерапията. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 49, серия 8.1, Русе, 2010, стр. 44-49
доклад Тодорова, Л. Процесът TUNING и подготовката на обучението по ерготерапия в Русенския университет. В: Първа национална научна конференция “Качество на висшето образование”, 1-2.06.2006 г., Русе, 2006
доклад Тодорова, Л. Тютюнопушене и употреба на алкохол – анкетно проучване сред студенти. В: Здравословно и хуманно образование, Горна Оряховица, 2002, стр. 198-202
доклад Тодорова, Л. Оценка на двигателната активност на студенти от РУ “Ангел Кънчев". В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, серия 6, Русе, 2002, стр. 102-106, ISBN 1311-3321..
доклад Тодорова, Л. Мониторинг на фактическото хранене на студенти от Русенския университет. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 38, серия 7, Русе, 2001, стр. 122-125
доклад Тодорова, Л. Физиологичен ефект на физическото натоварване върху сърдечно-съдовата дейност при студенти-кинезитерапевти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 37, серия 10 “Биология, химия, химични и биотехнологии”, Русе, 1999, стр. 183-188
доклад Тодорова, Л., П. Минчева. Учебната практика по ерготерапия в Центъра за настаняване от семеен тип – модел за тристранно партньорство. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 48, серия 8.1, Русе, 2009
доклад Тодорова, Л., П. Минчева. Ерготерапевтичен подход при деца в риск от дейностна депривация. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” том 47 серия 5.4., Русе, 2008, стр. 75 – 79
доклад Тодорова, Л., П. Минчева. Интензивнa програмa за социално включване в дейностен аспект. В: II Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21ви век”, Годишник „Наука – образование – изкуство”, том 2, УИ, Благоевград, 2008, стр. 622 – 623
доклад Тодорова, Л., П. Минчева. Приложение на модела на човешките дейности в български контекст. В: Първа национална конференция по медицинска рехабилитация и ерготерапия при заболявания на опорно-двигателния апарат, 4–6.10.2007, Плевен, Медицински университет, 2007
доклад Тодорова, Л., П. Минчева. Интензивнa програмa “Европейски перспективи за социално приобщаване” и нейното интегриране в обучението по Ерготерапия в Русенския университет. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев, Русе, 2007, стр. 387-392, ISBN 1311-3321.
доклад Тодорова, Л., П. Минчева. Професионалното профилиране – средство за насърчаване на трудовата интеграция на младежи с увреждания и в неравностойно положение. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3., Русе, 2006, стр. 177 – 181
доклад Тодорова, Л., П. Минчева. Ерготерапията в помощ на социалното приобщаване на младежи с увреждания и в неравностойно положение. В: Научна конференция с международно участие “Присъединяването на България Европейския съюз – предизвикателства, проблеми, перспективи”, БСУ, 9-11.06.2006 г., Бургас, 2006, стр. 359 – 364
доклад Тодорова, Л., П. Минчева. Ерготерапевтичен подход за приобщаване на деца с увреждания в масовото образование. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3., Русе, 2005, стр. 109 – 113, ISBN 1311-3321.
доклад Христова Д., Л. Тодорова. Здравната култура на студентите - отражение на здравно-образователната програма в училище. В: Национална научно-практическа конференция, Горна Оряховица, 2002
доклад Христова Й., Л. Тодорова. Роля на груповата работа в ерготерапията за оптимизиране дейностния баланс при лица с умствена изостаналост. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, ИЦ на РУ "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.