РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 109
статия Златев, Л. Още към въпроса за създаването и началната дейност на Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) 1890/1895 - 1900 г..// Алманах за историята на Русе, 2002, брой т. ІІІ, стр. 158-191, ISSN 1312-0980.
статия Златев, Л. Тенденции в стопанското развитие на Русе между двете световни войни (1918-1939 г.)..// Алманах за историята на Русе, 2002, брой т. 4, стр. 136-194, ISSN 1312-0980.
статия Златев, Л. За някои по-съществени моменти в стопанското развитие на Русе на границата между ХІХ и ХХ век..// Известия на Съюза на учените - Русе, Серия "Обществени науки", 2001, брой 3, стр. 33-38, ISSN 1311-1094.
статия Златев, Л. Отражение на следвоенната икономическа криза върху стопанското развитие на Русе (1918-1923 г.)..// Известие на Съюза на учените - Русе, Серия "Обществени науки", 1999, брой 2, стр. 80-83, ISSN 1311-1094.
статия Златев, Л. Политически аспекти на Русофилския бунт в Русе от 19 февруари 1887 г..// Исторически преглед, 1998, брой 1-2, стр. 167-186, ISSN 0323-9748.
статия Златев, Л. По въпроса за създаването на Свободна безмитна зона в Русе..// Известия на Съюза на учените - Русе, Серия "Обществени науки", 1998, брой 2, стр. 77-80, ISSN 1311-1094.
статия Златев, Л. Към началото на партийно-политическия живот в Русе след Освобождението до преврата от 27 април 1881 г..// Алманах за историята на Русе, 1997, брой 2, стр. 219-239, ISSN 1312-0980.
статия Златев, Л. Стопанско и обществено-политическо развитие на Русе от Освобождението до войните..// Алманах за историята на Русе, 1996, брой т. І, стр. 126-134, ISSN 1312-0980.
статия Златев, Л. Образуване и организационно изграждане на Обединената народнопрогресивна партия в Русе и Русенско (есента на 1921 - пролетта на 1923 г.)..// Архивен преглед, 1996, брой 1-2, стр. 107-115, ISSN 02048132.
статия Златев, Л. Първа българска частна търговска камара..// Архив за поселищни проучвания, 1995, брой 2, стр. 67-73, ISSN 0861-6507.
статия Златев, Л. Документални свидетелства за русенския период на Цани Гинчев..// Архив за поселищни проучвания, 1994, брой 2, стр. 97-104, ISSN 0861-6507.
статия Златев, Л. Общинската криза и политическите партии в Русе (есента на 1921 - пролетта на 1923 г.)..// Архивен преглед, 1993, брой 3-4, стр. 50-58, ISSN 02048132.
статия Златев, Л. Два документа за Добри Войников от фонда на Доростолочервенската митрополия в Русе..// Архив за поселищни проучвания, В. Търново, 1993, брой 2, стр. 68-74, ISSN 0861-6507.
статия Златев, Л. Октомври и победата на Първата дунавска комуна.// ГКМЛ "История", 1988, брой 3, стр. 38-41, ISSN 0205-2156.
статия Златев, Л. Нови документи за Капитан Петко войвода..// Военноисторически сборник, 1987, брой 5, стр. 197-201, ISSN 0204-4080.
статия Златев, Л. Няколко писма от фонда на Доростолочервенската митрополия за Ботевата чета.// Известия на Държавните архиви, 1987, брой 53, стр. 309-322, ISSN няма.
статия Златев, Л. Нови документи за Георги Илиев - Гаджал войвода..// Военноисторически сборник, 1986, брой 2, стр. 163-167, ISSN 0204-4080.
статия Златев, Л. Документи за Априлското въстание..// Векове, 1986, брой 3, стр. 65-68, ISSN 0324-0967.
статия Златев, Л. Още един документ за българското участие в Сръбско-турската война 1876 година..// Военноисторически сборник, 1985, брой 1, стр. 154-162, ISSN 0204-4080.
статия Златев, Л. Сведение за тревненските живописци в Северна Добруджа..// Музеи и паметници на културата, 1984, брой 4, стр. 60, ISSN няма.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.