РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 55 от общо 55
доклад Петрова, М., Н. Цонева. Автоматизирано тестване за токсичност на антибиотици. В: Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки, Стара Загора, 1995, стр. 263–269, ISBN 954-661-0070.
доклад Петрова, М., Н. Цонева., Н. Русев, М. Костадинова. Информационна система за тестване на антибиотици за пирогенност. В: Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки, Стара Загора, 1996, стр. 200–205, ISBN 954-661-016-X.
доклад Петрова, М., П. Петров. Аналогията и нейната роля в преподаването по Информатика. В: ВВУАПВО „П. Волов”, Шумен, 2000, стр. 64-69, ISBN 954-9681-01-7.
доклад Петрова, М., П. Петров. Опериране с изрази в програмира. В: ВВУАПВО „П. Волов”, Шумен, 2000, ISBN 954-9681-01-7.
доклад Петрова, М., П. Петров. Модул за информационни системи. В: ВВУАПВО “П.Волов”, Шумен, 1997, ISBN 954-9681-01-7.
доклад Петрова, М., П. Петров. Един подход за изграждане на информационни системи. В: ВВУАПВО “П.Волов”, Шумен, 1997, ISBN 954-9681-01-7.
доклад Петрова,М., П.Петров. Математика и информатика. В: ВВУАПВО „П. Волов”, Шумен, 2000, стр. 70-73, ISBN 954-9681-01-7.
доклад Сукманов В., В. Малыгина, И. Оносова, К. Кротынова, Д. Афенченко, М. Петрова, Н. Иванова, И. Костова, С. Дамянова. Сравнительный анализ требований нормативной документации к маркировке продуктов питания. В: Научни трудове том 52, серия 10.2, РУ Ангел Кънчев, Печатна база на РУ Ангел Кънчев, 2013, стр. 106-111, ISBN 1311 -3321.
доклад Сукманов В., В. Малыгина, И. Оносова, К. Кротынова, Д. Афенченко, М. Петрова, С. Дамянова, Н. Иванова, И. Костова. Изучение потребительных предпочтений населения Болгарии (на примере маркировки продуктов питания). В: Научни трудове том 52, серия 10.2, РУ Ангел Кънчев, Печатна база на РУ Ангел Кънчев, 2013, стр. 120-128, ISBN 1311 -3321.
доклад Теменужка Хараланова, Марийка Петрова. Определяне на посоката на химична реакция чрез компютърна обработка на термодинамични данни. В: Научни трудове на Русенския Университет, ру, 2012, стр. 205 -209, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова, Т., M. Петрова. Изчисляване изменението на ентропията при химична реакция чрез компютърна обработка на справочни данни. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база РУ „Ангел Кънчев”, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова, Т., М. Петрова. Определяне на топлинния ефект на химична реакция по косвен път. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2010, стр. 130-133, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова, Т., М. Петрова. „Компютърните тестове - средство за подготовка, затвърдяване и задълбочаване на знанията, получени при изучаване на дисциплината физикохимия от студентите на РУ „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 42-46, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Петрова, М. Ръководство по информатика. Въведение в програмирането с ТУРБО ПАСКАЛ.. РУ, РУ, 2011, стр. 134, ISBN 978-954-712-536-0.
учебно пособие Петрова, М., М. Мустакерска. Примерен уводен курс по програмиране за ученици от 7 до 9 клас, на основата на графични разширения на Паскал. СУ “Кл. Охридски”, факултет по математика и инфор, СУ “Кл. Охридски”, факултет по математика и инфор, 1988, стр. 185, ISBN ?.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.