РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 58 от общо 58
доклад Иванов М.М. Нацизъм и ислям. В: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, Шумен, Университетско издателство “Свети Константин Преславски", 2018, ISBN 1314-3921.
доклад Иванов М.М. Време, пространство… хибридна война. В: Годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана”, „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната“ 19 и 20 май 2016 г., Военна академия „Г. С. Раковски“, София, 2017, ISBN 978-954-9348-89-7.
доклад Иванов М.М. Илюзиите при моделирането на сигурността. В: Годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана”, Военна академия "Г.С. Раковски", София, 2013
доклад Иванов М.М. Информационно-психологическата война в съвременните въоръжени конфликти. В: Международна научна конференция „Военното образование и научните изследвания в сферата на отбраната и сигурността: традиции, настояще и бъдеще” – Военна академия, София, 2012
доклад Иванов М.М. Либия – новата война. В: Сборник на МИИО АБ, София, 2011, ISBN 1313-5589.
доклад Иванов М.М. Задачи на разузнавателния анализ. В: „Общественият ред и сигурност – предизвикателство пред второто десетилетие на XXI век”, София, 2011
доклад Иванов М.М. Армия и полиция – дифузия на функции и задачи. В: Национална конференция с международно участие “Металознание, хидро- и аеродинамика и национална сигурност 2014”, София, БАН, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" с център по хидроаеродина, 2011, ISBN 1313-8308.
доклад Иванов М.М. Форми на геополитическо противоборство. Специални методи за водене на война. В: Национална конференция „Младежта на България, европейската ни идентичност и иновативни постижения“, БАН. 20.05.2008 г., София, 2008
доклад Иванов М.М. Информационната война – теория и практика. В: Научна поддръжка на трансформацията на сектора за сигурност - 2008 : [сборник доклади от национална конференция, 6 ноември 2008 г., София], София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2007, ISBN 978-954-322-331-2.
доклад Иванов М.М. Информационно – психологическа война. Развитие на понятието. В: Научна поддръжка на трансформацията на сектора за сигурност - 2008 : [сборник доклади от национална конференция, 6 ноември 2008 г., София], София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2007, ISBN 978-954-322-331-2.
доклад Иванов М.М. Информационно-психологически операции. В: Научна конференция „Тероризъм, медии, сигурност”, НБУ, София, 2007
доклад Иванов М.М. Форми и методи на проучване за надеждност и контрол на надеждността на лицата кандидатстващи и/или получили достъп до КИ. В: “Проблеми на контрола от страна на компетентните органи в областта на защитата на класифицираната информация” – АМВР, София, 2005
доклад Иванов М.М. Контраразузнавателни мерки за противодействие на терористични формирования. В: Щабна тренировка “Заедно срещу тероризма” – Военна академия "Г.С. Раковски", София, 2005
учебник Иванов М.М. Оперативноиздирвателните мероприятия. София, Академия на МВР, 2014, стр. 104, ISBN 978-954-348-0975.
учебник Иванов М.М. Съвременният тероризъм – същност, видове и проблеми на противодействието му. София, Академия на МВР, 2012, стр. 202, ISBN 978-954-348-0760.
учебник Иванов М.М., Й.Й.Пенев, Р.В.Янев, С.М.Марков. Противодействие на организираната престъпност. София, Академия на МВР, 2011, ISBN 978-954-348-053-1.
книга Иванов М М. Оперативноиздирвателна дейност на службите за сигурност. Плевен, НИМА, 2019, стр. 470, ISBN 978-619-162-673-1.
книга Иванов, М. Контраразузнаването - тайни инструменти за влияние. Плевен, НИМА, 2019, стр. 265, ISBN 978-619-162-670-0.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.