РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 98
доклад Stancheva, M.G. Research and technolody of ironing of kaolins. IN: XII Conference on glass and ceramics, Варна, 1996, pp. 8
доклад Господинов Г., М. Станчева. Енергия на кристалната решетка на редкоземни селенити. В: IV Национална конференция по химия, София, 2001, стр. 110
доклад Господинов Г., М. Станчева. Физикохимично изследване селенитите на редкоземните елементи. В: III Национална конференция по химия, Пловдив, 1998, стр. 32
доклад Грудев С., Д. Мочев, М. Станчева Г. Узунов, К. Ковачев. Биотехнологично обезжелезяване на кварцови пясъци и каолини,. В: II Научна конференция по биотехнологии, Разград, 1988, стр. 18
доклад Дамянова С., Н. Василева, М. Станчева. Роля и значение на фирмите-партньори и потребители на кадри за качеството на учебния процес във Филиал-Разград на Русенски университет "Ангел Кънчев". В: ІІ Национална научна конференция международно участие „Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”,, РУСЕ, 2009, стр. 23, ISBN 1314-0051.
доклад Димитров Ц, М. Станчева, П. Вонева. Получаване на оптични покрития на основата на SiO2-GeO2 и SiO2-Pr2O3. В: Международна научна конференция, Стара Загора - 04.06.-05.06, т. VII Технически науки, 2009, стр. 161-165, ISBN 978-954-93-2944-5.
доклад Димитров Ц., Е. Хасан, М. Станчева, Д. Маринов. Оптимизиране на състави за получаване на нови цветове стъклени мозаечни плочки чрез някои d- и f- елементи. В: Научни трудове РУ ” Ангел Кънчев ”, том 45, серия 6, Русе, Печатна база на РУ, 2006, стр. 102-106, ISBN 1311-3321.
доклад Димитров Ц., Л. Георгиева, М. Станчева. Изследване на керамични пигменти в системата SiO2-ZrO2-MeO с участието на редкоземни елементи. В: Научни трудове РУ ” Ангел Кънчев ”, том 38, серия 10, Русе, Печатна база на РУ, 2001, стр. 151-155, ISBN 1311-3321.
доклад Димитров Ц., М. Дойнов , М. Станчева. Получение цирконовых пигментов из отработанных катализаторов установки гидроочистки дизельного топлива. В: IV международная конференция РХО им. Д. И. Менделеева „Химическая технология и биотехнология новых материалов и продуктов”, 24-25 октября 2012г, Москва, РХО им. Д. И. Менделеева, 2012, стр. 153-155
доклад Димитров Ц., М. Дойнов, Л. Бозаджиев, М. Станчева. Синтезиране на цирконови пигменти. В: Национална конференция с международно участие „Геонауки 2009” 3-4 декември 2009г, София, 2009, стр. 37-38
доклад Димитров Ц., М. Дойнов, М. Станчева. Синтез и изследване на гранатови керамични пигменти. В: Научни трудове РУ”А.Кънчев”, Русе, том 55, серия 10.1, 2016, стр. 130-134, ISBN 1311-3321.
доклад Димитров Ц., М. Дойнов, М. Станчева. Цирконови пигменти с участието на отпадъци. В: Международна научна конференция, Стара Загора - 03.06.-04.06. т. VII Техн. науки, 2010, стр. 16-20, ISBN 978-954-93-2946-9.
доклад Димитров Ц., М. Дойнов, М. Станчева. Изследване цветовите координати на керамични пигменти. В: Научни трудове РУ ” Ангел Кънчев ”, том 49, серия 9.1, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 140-143, ISBN 1311-3321.
доклад Димитров Ц., М. Станчева. Изследване условията за прилагане селенити на d- и f- елементи при синтеза на керамични прахове. В: Научни трудове РУ ” Ангел Кънчев ”, том 47, серия 8, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 71-75, ISBN 1311-3321.
доклад Димитров Ц., М. Станчева. Използване селенитите на Pr, Nd и Ce при синтеза на керамични прахове. В: Научна конференция с международно участие, Стара Загора - 02.06. - 02.06., том III, 2006, стр. 335-340
доклад Димитров Ц., М. Станчева. Изследване условията за прилагане на цирконови керамични пигменти в глазури и оценка на тяхната конкурентноспособност. В: Научна конференция с международно участие, Стара Загора, том 1, 2005, стр. 79-84
доклад Димитров Ц., М. Станчева, Г. Генчева. Синтез и свойства на селениди на неодима. В: Научна конференция с международно участие, Стара Загора - 02.06. - 02.06., том III, 2006, стр. 66-71
доклад Добруджалиев Д., М. Станчева, И. Павлова. Разработване на WEB – базирана учебна среда по неорганична химия. В: Сб. на ІІІ Национална научна конференция международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, 2009, стр. 12-17
доклад Добруджалиев, Д., М. Станчева, И. Павлова,. Електронно обучение по обща и неорганична химия. В: Сб. научни трудове на III Национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, СА"Д.Ценов", Свищов, 2009, стр. 70-77, ISBN ISBN 978-954-23-0.
доклад Дойнов M., Ц. Димитров, М. Станчева, Н. Попович, Р. Танев. Кинетика при синтез на керамичен пигмент от отпадъчни катализатори и зеолит. В: Научни трудове РУ ” Ангел Кънчев ”, том 50, серия 9.1, Русе, Печатна база на РУ, 2011, стр. 135-139, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.