РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 49 от общо 49
доклад Пантилеев, П. Определяне на коригирания профилен ъгъл на зъбодълбачни колела. В: Юбилейна научна конференция с международно участие “Съвременни технологии и индустриално престуктуриране”, Технически университет – Варна, Варна, 1992
доклад Пантилеев, П. Определяне на минималното необходимо удебеляване на зъба на зъбодълбачни колела с прави еволвентни зъби. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ том XXXI, серия 6 (ч.I), ВТУ “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 1988, стр. 213-217
доклад Пантилеев, П. Определяне отклонението на проекциите на страничните режещи ръбове на зъбодълбачни колела от еволвентния профил. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ том XXXI, серия 6 (ч.I), ВТУ “Ангел Кънчев” – Русе, Русе, 1988, стр. 207-211
доклад Русева Сл., П. Пантилеев, Р. Моравска. Опит за разработване на тест по техническо чертане. В: ХХ-та Научно-методическа конференция на ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив, Пловдив, 1999
доклад Трифонов, Т., Н. Николов, П. Пантилеев, Г. Динев, К. Каменов. Автоматизирано проектиране и конструиране на металорежещи инструменти. В: Д о к л а д и Осма научно-техническа сесия, София, ВВТУ “Т. Каблешков”, 1995, стр. част 2, 51-53
учебно пособие Енчева В., Т. Трифонов, В. Дочев Н. Николов, П.Пантилеев, М. Дочева, К. Каменов, С. Цомпов. Техническо чертане - ръководство за упражнения за машинни специалности. Русе, П ечатна база РУ “А. Кънчев”, 1995, стр. 75, ISBN 2312.
учебно пособие Пантилеев П., Кр. Каменов, В. Джаджев. Техническо документиране. Русе, Русенски университ "Ангел Кънчев", 2002, стр. 23, ISBN 8806.
патенти и др. П. Пантилеев, В. Иванов. Резбовалцовъчна глава, изобретение, No А.С. № 39833,1985.
патенти и др. Пантилеев П., В. Иванов. Райбер, изобретение, No А.С. № 31834,1981.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.