РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 54 от общо 54
доклад Илиев И., Я. Дочев, В. Бобилов, Г. Генчев И. Илиев, П. Мушаков. Изследване на корозионната устойчивост на топлообменник с топлинни тръби.. В: . НК на Русенски университет, Русе, Том 41, серия 1.2, 2004, стр. 157-161, ISBN 1311-3321.
доклад Илиев И.,Я.Дочев, В.Бобилов, Г.Генчев, П.Мушаков. Ефективност на инсталация на топлообменник с топлинни тръби за въздухонагреватели първа степен на парогенератори ПК-38 в ТЕЦ "Марица Изток-2". В: НК на РУ, Русе, Том 44, сер.1, 2005, стр. 249-252, ISBN 1311-3321.
доклад Колев Ж., П. Златев, П. Мушаков, В. Бобилов. Методика за определяне топлообменните параметри на водо-въздушен конвектор в лабораторна термопомпена инсталация. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 101-105, ISBN 1311-3321.
доклад Колев Ж., П. Златев, П. Мушаков, В. Бобилов. Изследване топлообменните параметри на водо-въздушен конвектор в лабораторна термопомпена инсталация. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
доклад Мушаков П. Експериментално определяне скоростта на охлаждане в нискотемпературна камера. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2015
доклад Мушаков П., В. Бобилов, Г. Генчев, Ж. Колев. Определяне на хладилният коефициент и ексергийния к.п.д. на компресорна хладилната машина. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 58–62, ISBN 311-3321.
доклад Мушаков Пл.,. Методика за непряко определяне на студопроизводството на нискотемпературна хладилна машина. В: НК, Русе, 2013, ISBN 1311-3321.
доклад Мушаков, Пл., В. Бобилов, П. Златев, Ж. Колев. Физически модел на експериментална нискотемпературна двустъпална хладила камера. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 52, серия 1.2, Русе, 2013, стр. 57-60, ISBN 1311-3321.
доклад Мушаков, Пл., Желева Ив.,Георгиев Ив. Моделиране и изследване на температурата в камерата с двустъпална хладилна машина. В: НК на Русенски Университет "А. Кънчев", Русе, 2014
доклад П. Мушаков, В. Бобилов, Г. Генчев. Някои особености при избора на въздушен кондензатор за ниско температурна хладилна камера. В: НК на Русенски университет,, Русе, 2007
доклад П. Мушаков, Я. Дочев, Г. Генчев. Избор на алтернативен хладилен агент за нискотемпературна хладилна инсталация. В: НК на Русенски университет, Русе, 2006
доклад Петров, В. П., П Мушаков, Я Дочев. Анализ на видовете хладилни камери за съхраняване на промишлени и селскостопански стоки. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на научна конференция – 2006, Научна конференция на Русенски Университет „, 2006, стр. стр.77, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Илиев И., В. Бобилов, В. Камбурова, Ж. Колев, П. Златев, П. Мушаков. Сборник задачи по топлообмен и топлообменни апарати. Русе, Инженеринг и изследвания за земеделието, 2015, стр. 200, ISBN 978-619-7135-07-7.
учебно пособие Илиев И., В. Бобилов, Г. Генчев, Пл. Мушаков, Ж. Колев. Ръководство за упражнения по топлотехника. Русе, Печатница - ЕТ „НИКИ – Ивайло Начев”, 2011, стр. 154, ISBN 978-954-91147-8-2.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.