РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 194
статия Стоянов С.,Р. Русев, Р. Иванов. Mоделиране нa дисипативните сили в навесната система на трактор. I. Eкспериментално-теоретично изследване.// Механика на машините, 2005, брой книга 1, стр. 88-91, ISSN 0861-9727.
доклад Evtimov I., R. Ivanov, M. Gichev. ENERGY CONSUMPTION OF ELECTRIC CAR. IN: ТУРСКО-БЪЛГАРСКА младежка международна научна конференция, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИОННИ РЕШЕНИЯ, Тракийски университет, гр. Одрин, Турция, 2011
доклад Ivanov R. Appropriate Tires - Possibility of Energy Saving and Safety Improvement. IN: Plenary presentation. , Transport Problems’16, Katowice, Poland, 2016
доклад Ivanov R., G. Kadikyanov, R. Rusev, T. Totev. A Mobile Testing System for Vehicle Performance Estimation. IN: Quality and Reliability of Technical Systems, Nitra, 2010, pp. 256-259, ISBN 978-80-552-0390-4.
доклад Ivanov R., Hr. Beloev, E. Marinov. The Bologna process and some aspects of engineering. IN: International scientific symposium Professional traiding of transport personnel in accordance with the European standards, Dnipropetrovsk, Ukraina, 23-24 april, 2009, pp. 50-63
доклад Ivanov R., I. Evtimov, G. Kadikyanov. Electric vs Conventional Car. IN: CAR2011, Piteshti, 2011, ISBN 1453-1100.
доклад PETKO MASHKOV, BERKANT GYOCH, ROSEN IVANOV. INVESTIGATION OF CHARACTERISTICS AND THERMAL LOADING OF LED BULBS FOR AUTOMOTIVE HEADLIGHTS. IN: Transport Problems, Полша, 2017, pp. 1-11
доклад Petrov V., N. Stancheva, R. Ivanov, D.Stanchev. An Investigation of the Idle Running Losses in Tractor Transmissions. IN: Proceedings of the 3RD International Conference POWER TRANSMISSIONS ’09, Kallithea, Greece, 2009, pp. 611-615, ISBN 978-960-243-662-2.
доклад R.Ivanov, H.Beloev, E. Marinov. The three steps of international collaboration.. IN: Proceedings of 5th International Symposium of Transport Faculties,pp.45-49, Zilina, Slovakia, 2011
доклад Rosen Ivanov, Ivan Evtimov, Yavor Ivanov. "Investigation of the fuel consumption of a hybrid car in inter-city route". IN: International Seintifik Conference - 11 - 12.11.2015, Ruse, 2015, pp. 355 - 359, ISBN http://eeae-conf..
доклад Rusev R., R. Ivanov, R. Capitani, B. Angelov. Variation of the vehicle grip coefficient in braking and driving regimes. IN: Atti del DMTI, Italy, Firenze, 2006
доклад Rybinska, E, A. Dobreva, R. Ivanov. Contributions of Intensive Program for the Education of Students in the Area of Energy Efficiency and Ecology of Vehicles. IN: Proceedings of Danube Rectors’ Conference, Ruse, Publishing center of the University of Ruse, 2010, pp. 72-77
доклад Valev R., R. Ivanov, R. Rusev. Describing of the Road Interaction with a Pneumatic Tyre by using Tyre Brush Model. IN: Buletin stiintific-2006, Seria Autovehicule Rutiere, Romania, Pitesti, Universitatea din Pitesti, Anul XII, Numarul 16, 2006, pp. 179-185, ISBN 1453 – 1100.
доклад Авакян Х., Р. Иванов, А. Смрикаров, Д. Станчев. Микрокомпьютерная система для определения динамических качеств автомобилей, тракторов и мотопогрузчиков. В: Третей польско-советской научно-технической конференции, Вроцлав - Полша, 1988
доклад Ангелов Б.Г., Р.П. Иванов. Относно сцеплението в напречна посoка на наклонено пневматично колело.. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 58, В.Търново, 1997, стр. 47-51
доклад Ангелов Б.Г., Р.П. Иванов. Влияние на наклона на колелото върху сцеплението на пневматичната гума с пътя. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'97", Русе, 1997, стр. 7-12
доклад Ангелов Б.Г., Р.П. Иванов. Влияние на налягането на въздуха в гумите и нормалното натоварване върху сцеплението с пътя на колесен трактор. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'96", vol.II, Варна, 1996, стр. 1-4
доклад В. Петров, Р. Иванов, Н. Станчева, Д. Станчев. Експериментално изследване на загубите в тракторна трансмисия. В: Сборник доклади на XV научно-техническа конференция с международно участие, Варна, т. 16, 2009, стр. 132-141, ISBN 954-20-00030.
доклад Вълев Р., Иванов Р., Русев Р. Използване на модела “четка” за описване взаимодействието на пневматична гума с пътя. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2006
доклад Вълев, Р., Р. Иванов, Д. Зафиров, Т. Грозева. Модел за определяне реакциите върху колелата на двуосен автомобил. В: Сборник с научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 241-247

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.