РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 53 от общо 53
доклад Minev E., R. Rusev, S. Antonov, A. Dunicov, R. Minev. INVESTIGATION AND METHODS TO REDUCE CURLING IN 3D PRINTING. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, Ruse University, 2017
доклад Minev R., R. Rusev, S. Antonov, E. Minev. INVESTIGATION OF SAMPLES ACCURACY TO MODEL THE PROCESSES IN 3D PRINTING. IN: MATHMODEL 2017, Borovets, Sofia, Научно - технически съюз по машиностроене, 2017
доклад Алипиев О., С Антонов. Зъбни предавки с малък брой прави зъби, Част II –предавки с несиметрично еволвентно-цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49 серия 1.2, 2010, стр. 69-75, ISBN 1311-3321.
доклад Алипиев, О., С Антонов. Несиметрично еволвентно – цевно зацепване, образувано от цилиндрични колела с малък равен брой зъби. В: Международна конференция ОМК’09, Русе, 2009, стр. 59-66, ISBN 1313-9193.
доклад Алипиев, О., С Антонов. Основни положения в геометричната теория на еволвентното зацепване, образувано с обобщен изходен контур. В: Научни трудове на Русенски университет, том 48, серия 1.2, 2009, стр. 27-39, ISBN 1311-3321.
доклад Алипиев, О., С. Антонов. Еквивалентни изходни контури (зъбни гребени) при формообразуване на еволвентни зъбни колела, Част II. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”- Русе, том 35, серия 4, 1994, стр. 98-105
доклад Антонов С., Кр. Кръстев, Р. Ангелов. Триканална система за събиране на данни при индициране на дизелов двигател. В: РУ “Ан. Кънчев”, Научни трудове, т. 39, серия 8, Русе, 2002
доклад Антонов, С., Д. Бекана. Разработване на симулационен модел на система за масово обслужване при сервизна дейност. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 1.1, Русе, 2013, стр. 283-287, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев Ст.,С.Антонов, Т.Тодоров. Проектиране на работния и преходните участъци на гърбичен механизъм за залепване на бандероли. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 37,серия 2,”Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 1999, стр. 262-268
доклад Енчев, К., П. Коев, С. Стойков, С. Антонов. Екстремният синтез и оптимизационният подход в синтеза – ръка за ръка (I част).. В: Научни трудове на РУ, т. 41, сер. 2, Русе, 2004, стр. 166-171, ISBN 1311-3321.
доклад Памукчиев, М., С. Антонов, М. Рамълчанов. Аналитично представяне на експериментални зависимости. В: Юбилейна сесия “150 години от раждането на В. Левски”, В. Търново, 1987
доклад Стойков, С., К. Енчев, П. Коев, С. Антонов. Екстремният синтез и оптимизационният подход в синтеза – ръка за ръка (II част).. В: Научни трудове на РУ, т. 41, сер. 2, Русе, 2004, стр. 172-178
доклад Теодосиева М., С. Антонов. ОБОБЩЕН АЛГОРИТЪМ ЗА СИМУЛИРАНЕ НА РАВНИННО ЗЪБНО ЗАЦЕПВАНЕ. В: Научни трудове РУ „А. Кънчев”, том 47, серия 1.2, Русе, 2008
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.