РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 53 от общо 53
доклад Арсова,Е., С.Арсов, А.Смрикаров, К.Станков. Реализация на информационно-справочна система "Докторанти". В: Сборник доклади на научната конференция на Русенския университет, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2010, стр. 137-142
доклад Желязкова И. И., Навасардян С. С., Маринов М. Т., Арсов С. С. Компютърна технология на адаптивно обучение. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ, том XXXII, серия 9, Русе, 1989, стр. 92-102
доклад Желязкова И. И., Николов П., Стойчев С., Арсов С. С. Един подход за изграждане на релационна СУБД със заявки на ограничен български език - I. Теоретична постановка. В: Първа национална конференция с международно участие „Информационни технологии в управлението”, София, ИЦТТ, 1990, стр. 2-8
доклад Желязкова И. И., Николов П., Стойчев С., Арсов С. С. Един подход за изграждане на релационна СУБД със заявки на ограничен български език - II. Примерна реализация. В: Първа национална конференция с международно участие „Информационни технологии в управлението”, София, ИЦТТ, 1990, стр. 9-17
доклад Ибрямова, Е., С. Арсов. Среди за електронно обучение по дисциплината "Бази от данни". В: IV-та Национална Конференция, София, 2016, стр. 192-197, ISBN 978-954-07-4114-7.
доклад Кrastev, G., Ts. Georgiev, S. Arsov. Matlab based System for Real Time, Experimental Studies of Dynamic Objects. IN: Proceedings of the International Scientific Conference “Quality and reliability of Technical systems”, Nitra, Slovakia, 2010, pp. 361-364
доклад Кючуков, Р., С. Арсов, М. Баракат. Автоматизирана информационна система за електропотребителите към електроснабдителни предприятия. В: Сборник „Научни трудове”, том XXXVI, Русе, Печатна база на РУ „А. Кънчев”, 1996, стр. . 80-84
доклад Палова Ст., С. Арсов. Възможност за използване на микрокомпютър „Правец-82” в курсовото проектиране по дисциплината „Електрообзавеждане на промишлените предприятия”. В: Сборник доклади на научно-практически семинар „Компютъризация на обучението във ВУЗ”, Русе, ВТУ „А. Кънчев”, 1987, стр. 56-60
учебник Арсов, С. БАЗИ ОТ ДАННИ. Русе, Академично издателство, 2018, стр. xx, ISBN 978-954-712-742-5.
учебник Рачев, Б., И. Вълова, С. Арсов. БАЗИ ОТ ДАННИ Проектиране, създаване и работа в средата на ORACLE. Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 2002, стр. 223, ISBN 954-712-151-0.
учебно пособие Вълова, И., С. Арсов. Ръководство за практически упражнения по Бази от Данни. Русе, България, Авангард Принт ООД, 1998, стр. xx, ISBN 954-712-034-4.
патенти и др. Желязкова И. И., Арсов С. С. Информационно-справочна система "Научна сесия", Сертификат за авторски права, No 1.В035.01846-01,1994.
патенти и др. Желязкова И. И., Арсов С. С. Система за администриране на голяма база данни, Сертификат за авторски права, No 1.В035.01847-01,1994.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.