РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 46 от общо 46
доклад Станислав Байрямов. Някои от възможните нежелани странични реакции при провеждането на рибозимомиметичен синтез на метилови естери на природните алфа-аминокиселини. Част II. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2013, том 52, серия 10.1, Русе, Русенски Университет, 2013, стр. 172-177, ISBN 1311-3321.
доклад Станислав Байрямов. Химичен синтез в разтвор на малки олигонуклеотиди с използването на модификация на Н-фосфонатната химия. В: Научна конферен¬ция РУ „А. Кънчев” РУ § СУ ’12, том 51, серия 9.1, Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 164-168, ISBN 1311-3321.
доклад Станислав Байрямов. Рибозимомиметично фосфонилиране на захари и аминокиселини. В: Научна конференция РУ „А. Кънчев” РУ § СУ ’12, том 51, серия 9.1, Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 220-224, ISBN 1311-3321.
доклад Станислав Байрямов, Васил Копчев. Адитивен реагент- и субстрат-подпомогнат катализ при алкално катализираната преестерификация на растително масло при синтеза на биодизелово гориво. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" '2015, том 54, серия 10.1, Русе, Русенски Университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 213-220, ISBN 1311-3321.
доклад Станислав Байрямов, Десислава Йорданова, Красимира Замфирова. Синтез на производни на пролинил-захарозата (пролинил-сукрозата), пролинил-глюкозата, както и пролинил-фруктозата като потенциални антихипертензивни средства, използвайки метода на цианметиловите акт. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 48, серия 9, Русе, 2009, стр. 180-185, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Господинова, Н., Ст. Байрямов. Ръководство за упражнения по Органична химия. Русе, Издателски център при Русенски университет "А. Кънчев", 2013, стр. 48, ISBN 978-954-712-586-5.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.