РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 56 от общо 56
доклад Миндова, С., И. Караганова. Изходни позиции за прилагане на апаратно мускулно тестуване. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 53, Серия 8.1., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2014, стр. 130 -137, ISBN 1311-3321.
доклад Миндова, С., И. Караганова. Правила за прилагане на апаратно мускулно тестуване с HHD (Hand held dynamometer) в детска възраст. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 53, Серия 8.1., Русе, Издателски център към Русенски университет, 2014, стр. 238 - 141, ISBN 1311-3321.
доклад Миндова, Ст., Р. Тодорова, Ст. Анастасов. Мотоскопия на деца с церебрална парализа в ранна възраст. В: Научни трудове, Том 38, серия 7, Русе, 2001, стр. 26-29, ISBN 1311-3321.
доклад Миндова., С., Ив. Стефанова. Нарушения в хранителното поведение на подрастващите. В: Научни трудове по фонд "Научни изследвания" - Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, Русе, 2009, стр. 89 - 91
доклад Парашкевова П., И. Стефанова, Ст. Миндова. Практическото обучение по Кинезитерапия- основа за изграждането на специфични компетенции. В: Научни трудове РУ том 48, серия 8.1, Русе, 2009, стр. 136 - 138, ISBN 1311- 3321.
доклад Парашкевова, П., С. Миндова. Възстановяване на мускулната сила след оперативно лечение на фрактури в областта на лакътната става. В: Научни трудове РУ том53, серия 8.1, Русе, 2014,, Русенски университет, 2014
доклад Стефанова Ив., Ст. Миндова. Потенциал за прилагане на автоматизирани средства в пасивната рехабилитация. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 8.1, Русе, 2011, стр. 155-158, ISBN 1311-3321.
доклад Стефанова Т., П.Баракова, С. Миндова, Ив. Раева. Стратегия за развитие на специалността "Кинезитерапия" в Русенски университет. В: В: Научни трудове по фонд "Научни изследвания" - Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, Печатна база при Русенски университет, 2009, стр. 26 - 33
доклад Стефанова, Ив., С. Миндова. Кинезитерапията – средство за предотвратяване на плоскостъпието при деца и подрасващи. В: В: Научни трудове по фонд "Научни изследвания" - Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, Русе, Печатна база при РУ, 2009, стр. 86 - 88
доклад Стефанова, Т., П. Баракова., Ст. Миндова. Стратегия за развитието на специалност „Кинезитерапия”. В: Научни трудове, 2009, Русе, 2009, стр. 26-34
доклад Тодорова Б., Миндова Ст., Анастасов Ст. Кинезиологични аспекти на работното пространство на студентите. В: Научни трудове РУ том 39, серия 6, Русе, 2002, стр. 39-44, ISBN 1311-3321.
доклад Тодорова Б., Ст.Миндова. Динамометрия и анализ на силовите захвати на ръката. В: Научни трудове на РУ, том 40, серия 6 “Кинезитерапия и медицина”, Русе, 2003, стр. 23-29, ISBN 1311-3321.
доклад Тодорова, Р., В. Христова, Н. Стефанова, В. Немецова, Ст. Миндова, А. Атанасов. Отклонения в двигателното развитие на новородени с повишен риск. В: Научни трудове, Том 38, серия 7, Русе, 2001, стр. 30-34, ISBN 1311-3321.
доклад Янев, С., С. Миндова. Анализ на корелационните зависимости след проведено комплексно лечение за деца с церебрална парализа.. В: Научни трудове „Изследване на ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията”, Русе,, 2009, стр. 39-43
учебно пособие Миндова, С. МЕТОДИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА В КИНЕЗИТЕРАПИЯТА. Русе, Издателсво на Русенски университет, 2015, ISBN 978-954-712-649-7.
учебно пособие Миндова, С. „КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ НЕРВНИ И ПСИХИЧНИ БОЛЕСТИ“. Русе, Издателсво на Русенски университет, 2015, ISBN 978-954-712-650-3.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.