РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 47 от общо 47
доклад Колева С., М.Енчев. Експериментално изследване на влиянието на грешките от разположението и профила на повърхнината при контрол с режещия инструмент. В: Научни трудове на Русенския университет 2013, Русе, 2013
доклад Колева Св. Ив.Замфиров, Пл. Братанов. Двуножова глава със самоустановяващ се режещ блок. В: Науч. тр. на РУ”Ан.Кънчев”, т.37, сер.2, Русе, 1999, стр. 110-115
доклад Колева, С. Относно работата на разстъргващ инструмент със самоустановяващ се режещ блок. В: Юбилейна научна конференция, Пловдив, 2006
доклад Колева, С. Относно влиянието на силите на триене в самоустановяващ се режещ блок върху радиалното му центроване. В: Юбилейна научна конференция, Пловдив, 2006
доклад М.Енчев, С.Колева, Д.Димитров. Автоматичен едноопорен люнет. В: Научни трудове на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.49, сер.2,стр.98-102, Русе, 2010
учебник Замфиров Ив., Д.Димитров, Св.Колева. Групови и типови технологични процеси. Русе, Изд център на РУ ”Ан.Кънчев, 2013, pp. 132, ISBN 978-954-712-580-3.
патенти и др. Замфиров Ив., Св. Колева. Двуножова разстъргваща глава, Патент, No 63002, В23В29/93,2001.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.