РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 78
статия Т. Недева, О. Шербанов, Кр. Захариева. Някои клинични особености в кондиционирането на органен донор с мозъчна смърт.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2016, брой 6, стр. 28 - 31, ISSN ISSN 1311- 1078.
статия Т. Недева, О. Шербанов. Роля на медицинската сестра в управление на пациент с делир..// Русенски университет „Ангел Кънчев“, Научни трудове, 2015, брой том 54, Сери, стр. 213-219, ISSN 1311-3321.
статия Т.Недева, О. Шербанов. „Идентификация на рискови фактори за периоперативен делир в ортопедия и травматология”-.// Известия на Съюза на учените- Русе, серия 4, Медицина и екология, том 3,, 2013, брой 3, стр. 30-39
статия Т.Недева, Св. Желева, Л. Стефанова, О. Шербанов. Анестезия при редки заболявания- Цезарово сечение при пациентка със синдром на Марфан.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 4, стр. 47-49, ISSN 1310-4284.
статия Цв. Кертикова, Б. Валентинов, Д. Арабаджиева, Т. Недева, Вл. Петров. Анестезия при редки заболявания- Патологична фрактура на бедрена кост при дете с кампомиелична дисплазия.// Анестезиология и интензивно лечение, 2014, брой 4, стр. 44-46, ISSN 1310-4284.
статия Шербанов O, Т. Недева, Кр. Захариева,. Диагностициране и управление на делир при онкологични пациенти.// Медицина и екология Известия на Съюза на учените- Русе 2017, 2017, брой 6, ISSN ISSN 1311- 1078.
статия Шербанов О., Т. Недева, Кр. Захариева. Диагностициране и управление на делир при онкологични пациенти..// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2017, брой под печат, ISSN 1311-1078.
статия Шербанов О., Т. Недева, Кр. Захариева. Може ли приемът на фитопрепарати, да окаже въздействие върху различните видове анестезии?.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2017, брой под печат, ISSN 1311-1078.
доклад 1. Аналгезия преди извършване на спинална анестезия – проспективно сравнение на две техники. Т. Недева, Д. Арабаджиева, Вл. Петров, С. Симеонов, П. Николова V-та национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие, гр. Велико Търново, 03 – 05 юни 2010 година; сборник резюмета, стр. 59. Аналгезия преди извършване на спинална анестезия – проспективно сравнение на две техники.. В: V-та национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие, гр. Велико Търново, 03 – 05 юни 2010 година; сборник резюмета, стр. 59, V-та национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие, гр. Велико Тъ, 2010, стр. 59
доклад 2. Циркулаторни ефекти на продължителна спинална и комбинирана спинална-епидурална анестезия при периферни съдови реконструкции. Вл. Петров, Т. Недева, Д. Арабаджиева ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр 45-46. Циркулаторни ефекти на продължителна спинална и комбинирана спинална-епидурална анестезия при периферни съдови реконструкции.. В: ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр, ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г.,, 2011, стр. 45-46
доклад 3. Сравнение на ларингеална маска и ларингеална тръба, използвани за провеждане на обща анестезия при възрастни пациенти. Вл. Петров, Т. Недева, Д. Арабаджиева ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр. 157 – 158. Сравнение на ларингеална маска и ларингеална тръба, използвани за провеждане на обща анестезия при възрастни пациенти.. В: ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр. 157 – 158., ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г.,, 2011, стр. 157-158
доклад O. Sherbanov, T. Nedeva. How to manage sleep – wake disturbances in cancer patients. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse UniversityIndustry 4.0 Business Environment Quality of Life, 10.2017, Ruse, 2017, pp. 290
доклад Stojanov I., T. Nedeva, R. Rusev. Project of Information System of Tissue Donation in Bulgaria. IN: 15-th International Congress of the European Association of Tissue Banks, Varna, 2006
доклад Захариева Кр Недева Т Т Атанасова. ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СИМВОЛИ И СПЕШНАТА ПОМОЩ. В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018
доклад Кристина Захариева Теодора Недева Татяна Атанасова. НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ ОТ ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ПОДХОДИ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА БОЛНИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. В: НК РУ Ангел Кънчев, РУ Ангел Кънчев, 2019
доклад Мариянова Кр Е Андонова Кр. Захариева Т Недева. ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА - ДЕЦА РАЗЛИЧНИ, НО ПРЕКРАСНИ.. В: 57 - ма Научна конференция на Русенски университет - Студентска научна сесия, Университетски издателски център при Русенски университет, 2018, ISBN ISBN 1311-3321..
доклад О. Шербанов, Т. Недева. Приложение на статини при пациенти с периферна артериална болест. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 195
доклад О. Шербанов, Т. Недева. Използване на калкулатора на LEE за определяне на риска от големи сърдечно – съдови усложнения при несърдечна хирургия. В: Русенски университете "Ангел Кънчев, Научни трудове, Том 53, серия 8.3, Печатна база Русенски университет, 2014, стр. 199, ISBN 1311-3321.
доклад Сербезова, И., Т. Недева. Разговор със семейството на потенциален органен донор. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, том53. серия8.3, Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Т Недева О Шербанов Кр Захариева. Някои клинични особености в кондиционирането на органен донор с мозъчна смърт. В: Известия на Съюза на учените - Русе, Русе, 2016, стр. стр 28 - 31, ISBN ISN ISSN 1311- 10.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.