РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 49 от общо 49
доклад Хараланова, Т. , Р.Андросик. Тестът за проверка знанията на студентите по физикохимия – активна форма на педагогическа диагноза. В: конференция, Ямбол, 2004
доклад Хараланова, Т. , Р.Андросик. Корозия на стомана в кисел разтвор с добавка на органично вещество. В: конференция, Стара Загора, 2004
доклад Хараланова, Т., M. Петрова. Изчисляване изменението на ентропията при химична реакция чрез компютърна обработка на справочни данни. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база РУ „Ангел Кънчев”, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова, Т., М. Петрова. Определяне на топлинния ефект на химична реакция по косвен път. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2010, стр. 130-133, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова, Т., М. Петрова. „Компютърните тестове - средство за подготовка, затвърдяване и задълбочаване на знанията, получени при изучаване на дисциплината физикохимия от студентите на РУ „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 42-46, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова, Т.,Н. Изследване агресивността на корозионна среда с добавка на органично вещество. В: Научни трудове на Русенския Университет, ру, 2012, стр. 169 - 173, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова,Т., К. Гиргинов. Изследване влиянието на 5-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-2-thioxoimidazolidin-4-one - и 4-thioxo-1,3-diazospiro[4,4]nonan-2-one върху процеса корозия на стомана в кисела среда. В: сборник с доклади, Русенски университет, 2014, стр. 137-142, ISBN 1311-3321.
учебник Хараланова,Т.,К. Гиргинов. Физикохимия. Русенски университет, Издателски център на РУ"А.Кънчев", 2012, pp. 135, ISBN 978-954-712-560-5.
учебно пособие Теменужка Хараланова Кристиян Гиргинов. Ръководство за лабораторни и изчислителни упражнения по физикохимия. Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Издателски център при Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 2015, ISBN 978-954-712-637-4.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.