РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 58 от общо 58
доклад Кючуков Т. Светлодиодни индустриални осветители | LED Industrial Luminaires. В: Научни трудове на Русенски университет, Научна конференция 2013, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013
доклад Кючуков Т. Архитектурно-художествено осветление на православни храмове в малки селища. Architectural Lighting of Orthdox Churches in Small Towns. В: Сборник доклади – Пета секция „Осветление”, Енергиен форум 2013 Варна, 2013
доклад Кючуков Т. VIVALS NETWORK. IN: Научни трудове на Русенски университет, Научна конференция 2013, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013
доклад Кючуков Т., Й. Дойчинов. SWOT анализ на светлодиодното осветление. В: Научни трудове, серия 1.2, Русенски университет, 2012
доклад Кючуков Т., О. Петров. Светлинен дизайн на елементи на университетски сгради. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010",”BulLight 2010”, Варна, 2010, ISBN 1314-0787.
доклад Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура – синергично взаимодействие между форма и светлина. Терминологично развитие на концепцията. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010”, Международен дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри", 2010
доклад Кючуков, T. Системен подход при класификацията на автомобилните светлини. Концепцията за автомобилна светлинна скулптура. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010”, Международен дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри", 2010
доклад Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура – поглед към биолуминесценцията. В: XIV национална конференция с международно участие „България Светлина 2010”, Международен дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри", 2010
доклад Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура – илюзия или необходима реалност. В: Национална конференция „Инженерен дизайн и ергономия”, Технически университет София, 2009
доклад Кючуков, T. Развитие на светлинните системи в съвременните автомобили. В: Национална конференция „Инженерен дизайн и ергономия”, Технически университет София, 2009
доклад Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура „A'KIMONO”. В: International scientific Conference Unitech `08. Gabrovo, Технически университет Габрово, 2008
доклад Кючуков, T. Автомобилна светлинна скулптура. В: Наунчи трудове на РУ, том 47, серия 1.1., Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008
доклад Кючуков, T. Концептуално екстериорно решение Honda S2000 Evolution. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия - АИФ`2006, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2006
доклад Кючуков, T. Комплексен синтез на рекламни решения за фирмен образ, продукти услуга. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия - АИФ`2006, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2006
доклад Кючуков, T. Комбинаторен синтез на козметичен продукт. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 44, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2005
доклад Кючуков, T. Едно решение на задача на Алберт Айнщайн. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 44, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2005
доклад Кючуков, T. Евристичен комбинаторен синтез на графични форми и композиции. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 41, серия 1.3, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2004
доклад Петров О., Т. Кючуков, Р. Кючуков. Енергийноефективна реконструкция на външното осветление на жилищен квартал на областен град. В: Международна научна конференция “Unitech” – Сборник доклади, Габрово, 2009
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.