РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 56 от общо 56
доклад Копчев П., Г. Кенаров, Т. Узунов. Безазбестови фрикционни материали за спирачни възли. В: Научни трудове, том 37, серия 10, РУ "А.Кънчев", Русе, 1999, стр. 143-148
доклад Митев Ив., Г. Кенаров, Т. Узунов. Сравнителна оценка на задвижвания за подемния механизъм на трансманипулатори. В: ЮНС на ВТУ, Научни трудове том 34, серия 7, Русе, 1990, стр. 92-97
доклад Стойков, С., Т. Узунов. Оптимизационен синтез по съседни положения на уравновесяващия шарнирен четиризвенник на портален кран. В: Научни трудове том 49, серия 1.2, РУ "А.Кънчев", Русе, 2010, стр. 82-85
доклад Тодоров И. Т. Узунов. Експериментално изследване разхода на енергия на пневматичен транспортьор. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, том 55, серия 1.1, Русе, 2016, стр. 97-101, ISBN SAT-1.202-1-RR-07.
доклад Тодоров Ил., Т. Узунов. Експериментално изследване на основни характеристики на винтов транспортьор. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2015, стр. 168-172, ISBN 1311-3321.
доклад Узунов Т.И.,С. Б. Стойков. Усъвършенстване на използвани в практиката стрелови механизми на портални кранове. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - том 51, серия 1.1, Русе, 2012, стр. 160-164, ISBN 1311-3321.
доклад Узунов, Т. Подемно-транспортни системи за палетизиране на хляб в ролпалети. В: Научни трудове, РУ "А.Кънчев", т. 46, сер. 1,, Русе, 2007, стр. 129 - 133, ISBN 1311-3321.
доклад Узунов, Т. И., Ив. Митев. Изследване и оптимизиране на ножична товароподемна платформа с ролков задвижващ механизъм и активни работни сектори. В: Сб.доклади "Надеждност, ремонт и експлоатация" , серия 7, РУ "А.Кънчев", Русе, 1998, стр. 55-60
доклад Узунов, Т., Г. Кенаров, Ю. Кандиларов. Изследване влиянието на масовите инерционни моменти в задвижването на електротелфер върху динамичното му натоварване. В: Научни трудове, РУ "А.Кънчев", Русе, 2007, стр. 22-26, ISBN 1311-3321.
доклад Узунов,Т., Г.Кенаров. Опитно изследване на динамичното натоварване на подемен механизъм на електротелфер с честотно управление. В: Научни трудове, РУ "А.Кънчев", т. 47, сер. 1.2, Русе, 2008, стр. 63-68, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Динолов О., Т. Узунов, К. Андонов. Обследване за енергийна ефективност на подемно-транспортна техника. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, МЕДИАТЕХ, 2011, стр. 41, ISBN 978-954-8467-13-1.
учебно пособие Кенаров Г., Т. Узунов. Проектиране на механизми за товароподемни машини - ръководство за курсово проектиране. Печатна база, РУ "А.Кънчев", Русе, 2009, стр. 64, ISBN 978-954-712-466-0.
учебно пособие Попов И., И. Митев, Г. Кенаров, Т. Узунов, Н. Недялков. Подемно-транспортна техника, лабораторни упражнения. Русе, Печатна база на РУ "А.Кънчев", 1998, стр. 44, ISBN 954-712-042-5.
други трудове Тони Узунов. Подемно-транспортна и манипулационна техника, Уеб-базиран курс за обучение, 2016,www.e-learning.uni-ruse.bg
други трудове Тони Узунов. Товарно-разтоварна техника., Уеб-базиран курс за обучение, 2013,www.e-learning.uni-ruse.bg
други трудове Тони Узунов. Изследване на динамични процеси на телферен електродвигател, Дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", 2007, стр. 148
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.