РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 49 от общо 49
доклад Мутков В., И. Евстатиев, В. Димитров, В. Андреев. Радиомодем. В: Електронна техника ЕТ’94 – трета национална научно-приложна конференция с международно участие. Специализиран научен сборник от докладвани трудове.Том втори, Созопол, 28–30.09., 1994, стр. 156-159
доклад Нейков Я., В.Димитров. Система за измерване, контрол и анализ на газови среди. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 41,серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 122-125, ISBN 1311-3321.
доклад Тошков Т.Г., В.Б.Димитров, И.Е.Попов. Влияние на някои фактори върху производителността на измерване чрез хидростатично нивелиране. В: ”Научни трудове”,том XXVIII,серия 10, Русе, ВТУ"А.Кънчев", 1986, стр. 139-143
доклад Тошков Т.Г., В.Б.Димитров., И.Е.Попов. Оптимизиране условията при измерване с отъркалваща ролка УИДО-3. В: Метрологично осигуряване на научно-внедрителската дейност, Варна, 1986
доклад Тошков Т.Г.,В.Б.Димитров ,Б.Д.Сотиров. Автоматичен контрол на диаметрите на непрекъснати цилиндрични повърхнини. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, РУ “А.Кънчев”, 1983, стр. 145-149, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Димитров В., Ст. Пседерски. Измервания в електрониката. Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2000, ISBN 954-712-077-8.
учебно пособие Димитров, В. Б. Ръкозодство за практически упражнения по дисциплината “Цифрова обработка на сигналите (ЦОС)”. Русе, РУ “АКънчев” - Русе, 2000, ISBN 954-712-077-8.
други трудове Димитров, В. Б. Измервателна система за контрол и изследване на радиалното биене на зъбни колела, Автореферат на докторска дисертация, 1997
патенти и др. Димитров В.Д, И.Е.Попов и др. Преносим хидростатичен нивелир, Авторско свидетелство, No 49574,1989.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.