РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 106
доклад Georgiev, Ts., A. Dobreva, P. Stamatov, W. Dobrev. Three dimensional moddeling of a cardan drive. IN: Proceedings of Expert Conference on Mechanical Systems and Elements Research and Development (ИРМЕС’95), Nis, Yugoslavia, 1995, pp. 415-418
доклад Kosmanis, T., S. Krol, M. Pecqueur, A. Dobreva, G. Georgiev, V. Dobrev. THE CONTRIBUTIONS OF PROJECT MANAGEMENT AND INTERNATIONAL COLLABORATION IN THE AREA OF ENERGY EFFICIENCY AND LOW FRICTION DESIGN. IN: Conference proceedings of Global Management Conference, Gödöllő, Hungary, Hungary, Published by Szent István University, Hungary, 2011, pp. pp. 403-406, ISBN 978-963-269-233-3.
доклад Popov, K., W.Dobrev, S. Deneva, A. Dobreva. New Technologies in Academic Education for Transport and Mechanical engineering specialties. IN: Proceedings of 6-а Conferinta internationala ESFA’98, Volumul 1, Bucuresti, Bucuresti, Romania, FISITA, 1998, pp. 49-53
доклад Stoyanov S., V. Dobrev, A.Dobreva. Design and Manufacturing of a Device for Experimental Research of the Tractive Capacity of Rubber Caterpillar Drive Systems. IN: International Congress: “Information Technology in Agriculture, Food and Environment – ITAFE’03”, Izmir, Turkey, 2003, pp. 324-329, ISBN 975-483-598-5.
доклад Stoyanov, S., A. Dobreva, V Dobrev. Upgrading of a Theoretical Model of a Belt Track System. IN: Proceedings of XIII International Scientific – Technical Conference “trans & MOTAUTO’06”, Vol. 2, Varna, Bulgaria, Ed. by Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2006, pp. 11-13, ISBN 10: 954-9322-17-3.
доклад Stoyanov, S., A. Dobreva, V. Dobrev. Design System for Gear Trains in the Environment of Solidworks. IN: Proceedings of the 2nd International Conference “Power Transmissions 2006’ - Novi Sad, Novi Sad, Serbia and Montenegro, Publisher: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2006, pp. 91-94, ISBN 86-85211-78-6.
доклад Stoyanov, S., A. Dobreva, V. Dobrev. Tribological Research of Traction Capability of Belt Track Systems. IN: Proceedings of the 11th International Symposium “Materials 2006”, Pamukkale University, Denizli, Turkey, Ed. By Volkan KOVAN, 2006, pp. 567 – 569
доклад Stoyanov, S., A. Dobreva, V. Dobrev. Tribological Research of Traction Capability of Belt Track Systems. IN: 11th International Symposium “Materials 2006”, Pamukkale University, Denizli, Turkey, 2006, pp. 567 – 569
доклад Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Experimental Examination of the Mathematical Model of the Tractive Characteristics of Belt Transmissions. IN: Proceedings of International conference “Power Transmissions’03”, Vol. 3, Varna, Bulgaria, Ed. Scientific – Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2003, pp. 49-52, ISBN 954-90272-9-5.
доклад Георгиев, Г., А. Добрева, В. Добрев. Причини за поява на шум в планетните предавки и мероприятия за намаляването му. В: Научни трудове на РУ, Том 49, с. 4, Русе, Печ. база на РУ, 2010, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, Г., А. Добрева, В. Добрев. Проблеми в планетните предавки и начини за отстраняването им. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 48, серия 4 „ Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база при РУ, 2009, стр. 166 -170, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, Г., А. Добрева, В. Добрев. Причини за поява на шум в планетните предавки и мероприятия за намаляването му.. В: Научни трудове на РУ, Том 49, с. 4,, Русе, РУ-Русе, 2010, стр. стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, Г., А. Добрева, В. Добрев. Проблеми в планетните предавки и начини на отстраняването им.. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 48, серия 4, Русе, РУ-Русе,, 2009, стр. 166 -170 стр.
доклад Георгиев, Ц., А. Манукова, А. Добрева, П. Стаматов, В. Добрев. Програмно моделиране на карданова предавка. В: Сборник доклади от научна конференция “Прогесивни машиностроителни технологии “АМТЕСН’95”, Русе, Печ. база на РУ, 1995, стр. 164-168
доклад Грозев Х., С. Черешаров, В. Добрев. Конструктивни особености на планетна предавка тип 3К с двувенцов сателит. В: Научни трудове на ВТУ ”А.Кънчев“, т. XXVIII, сер. 9, Русе, РУ-Русе, 1986, стр. 55-60
доклад Димитров И. П., С. Н. Любенов, И. Й. Караилиев, В. И. Добрев, Т. Н. Дюлгерян. Безстепенна трансмисия с импулсни вариатори за верижна машина. В: Пета научно-техническа конференция “Актуални пробеми в развитието на транпортното машиностроене”,, Червен Бряг, 1988
доклад Димитров И. П., Т. Н. Дюлгерян, В. И. Добрев, И. Й. Караилиев. Динамичен анализ на регулиращия механизъм на импулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXVIII, сер. 9, Русе, РУ-Русе, 1986, стр. 79-84
доклад Димитров И., П. Копчев, В. Добрев, М. Минчев, И. Караилиев, Ж. Душиновски. Екологично земеделие. IN: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе 2002, том 39 сер. 4.1, Русе, 2002, pp. 67-70
доклад Димитров И.П., Т. Н. Дюлгерян, В. И. Добрев, И. Й. Караилиев, С. Н. Любенов. Безстепенни трансмисии с импулсен вариатор. В: Научни трудове – ЮНС – 87, ВНВУ “В. Левски”, В.Търново, 1987, стр. 60-65
доклад Димитров И.П., Т. Н. Дюлгерян, И. Й. Караилиев, В. И. Добрев, С. П. Кирков. Планетен имулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т.XXХII, сер.4, Русе, РУ-Русе, 1990, стр. 14-19

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.