РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 59 от общо 59
доклад Евтимова, В. Оценка на точността на резултатите за качествата на функциониране на център за спешна медицинска помощ като система за масово обслужване. В: Сборник доклади Юбилейна научна конференция с международно участие, 40 години СУБ – Стара Загора, том 1, Стара Загора, 2001, стр. 222-227, ISBN 954-8180-81-2.
доклад Евтимова, В. Програмна система за моделиране на топло-масообменни задачи. В: Сборник трудове, Научна сесия ’96 с международно участие, ВВУАПВО “П.Волов”- Шумен,част четвърта, ВВУАПВО “П.Волов”- Шумен, 1996, стр. 35-41
доклад Колев Н., В. Евтимова. Някои изследвания относно натоварването на специализиран сервиз за обслужване на леки автомобили. В: Сборник доклади Пета научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’99, том 6, Технически университет – Варна, 1999, стр. 164-168, ISBN 954-20-00030.
доклад Симеонов Д., В. Евтимова, В. Пенчева. Определяне основните характеристики на звено за спешна медицинска помощ и оценяване на неговата ефективност. В: Сборник доклади Четвърта научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’98, том 5, Технически университет – Варна, 1998, стр. 152-157, ISBN 954-20-00030.
доклад Симеонов Д., В. Евтимова, Н.Колев. Моделиране на център за спешна медицинска помощ като система за масово обслужване с взаимопомощ между каналите. В: Сборник доклади Пета научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’99, том 6, Технически университет – Варна, 1999, стр. 316-322, ISBN 954-20-00030.
доклад Симеонов Д., В.Евтимова. Управление на многономенклатурни запаси при различна организация на процеса на доставките. В: Десета научна конференция с международно участие ТЕМРТ ’97, ВВТУ “Т. Каблешков” - София, 1997, стр. 368-375, ISBN 954-12-0048-6.
доклад Симеонов Д., В.Евтимова, В.Пенчева. Изследване на интервалите между две последователни заявки при обслужване в звено за спешна медицинска помощ. В: Пета международна научно-техническа конференция по двигатели с вътрешно горене и моторни превозни средства MOTAUTO ’98, София, 1998, стр. 66-70, ISBN 954-90272-2-8.
доклад Симеонов Д., В.Евтимова, В.Пенчева. Изследване влиянието на броя на екипите върху ефективността на обслужване в център за спешна медицинска помощ. В: Пета международна научно-техническа конференция по двигатели с вътрешно горене и моторни превозни средства MOTAUTO ’98, София, 1998, стр. 61-65, ISBN 954-90272-2-8.
доклад Симеонов Д., В.Евтимова, В.Пенчева. Изследване на входящия поток от заявки, постъпващи в звено за спешна медицинска помощ. В: Четвърта научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’98, том 5, Технически университет – Варна, 1998, стр. 158-163, ISBN 954-20-00030.
доклад Сотиров Бр., Д.Тонев, В.Евтимова. Изследване на неопределеността на измерване на средния диаметър на външни резби по метода на трите телчета. В: ХVII Национален научен симпозиум с международно участие Метрология и метрологично осигуряване, Созопол, 2007, стр. 243-247, ISBN 978-954-334-061-3.
учебно пособие Билчев Св., Д. Дочев, В. Евтимова, М. Костова и др. Дванадесет теми за алтернативния изпит по математика в РУ “А.Кънчев”. Русе, Ксеропринт, 2001, стр. 36, ISBN -.
учебно пособие Великова Е., В. Евтимова, Ю. Кандиларов, М. Костова. Ръководство за решаване на задачи по Висша математика 1 (първа част - Линейна алгебра и аналитична геометрия). Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2006, ISBN 954-712-351-3.
учебно пособие Великова Е., В.Евтимова, Ю.Кандиларов,М.Костова. Ръководство за решаване на задачи по Висша математика 1 (първа част-Линейна алгебра и аналитична геометрия). Русе, Печатна база при Русенски университет, 2012, стр. 238, ISBN 978-954-8467-70-4.
учебно пособие Евтимова, В. Обикновени диференциални уравнения. Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2006, ISBN 954-712-344-0.
учебно пособие Кандиларов Ю., Т. Митев, Е. Великова, В. Евтимова, И. Раева, М. Костова. Ръководство за решаване на задачи по Висша математика 1 (втора част- Математичен анализ). Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2007, стр. 144, ISBN 978-954-712-382-3.
учебно пособие Рашкова Ц., В. Евтимова. Учебни материали по Висша математика 1 за специалностите от фак. ЕЕА- задочно обучение. Русе, Ксеропринт Русе, 2006, стр. 20, ISBN -.
учебно пособие Рашкова Ц., В. Евтимова, М. Костова. WEB базиран курс Висша математика 1 (Електроника). РУ, e-learning Shell, 2014, ISBN -.
учебно пособие Рашкова Ц., В. Евтимова, М. Костова, Н. Стратева, С. Енчева. Ръководство за упражнения по линейна алгебра и аналитична геометрия. Русе, ВТУ “А.Кънчев”, 1992, стр. 96, ISBN -.
други трудове Евтимова В.С. Потокови процеси и транспортно обслужване на център за спешна медицинска помощ, дисертационен труд, 2004
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.