РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 61
доклад Маринов, Х., С. Вичев, Д. Зафиров, М. Памукчиев, О. Алипиев. Определяне на ъглите в системата на инструмента на челни сглобяеми фрези за нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ “Ленин”, София, 1983
доклад Маринов, Х., С. Вичев, Д. Зафиров, М. Памукчиев, О. Алипиев. Определяне на ъглите в работната система на челна сглобяема фреза за нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ “Ленин”, София, 1983
доклад Маринов, Х., Ц. Памукчиева, М. Памукчиев, Д. Зафиров, О. Алипиев. Възстановяване качествата на износени зъбни предавки. В: Втора национална младежка научна школа-симпозиум с международно участие, Варна, 1984
доклад Маринов, Х., Ц. Памукчиева, М. Памукчиев, Д. Зафиров, О. Алипиев. Върху използването на аркоидни предавки в тежкото машиностроене. В: Втора национална младежка научна школа-симпозиум с международно участие, Варна, 1984
доклад Маринов, Хр., Т. Грозева, Д. Зафиров. Синтез и анализ на винтова аркоидна зъбна предавка с надлъжна циклоидна линия на зъба. В: Н. конф. на ТУ-Габрово, Сб. доклади том 2, Габрово, 1995, стр. 136-143
доклад Петкова, Т., М. Памукчиев, Д. Зафиров. Относно формообразуването на контактното петно при аркоидни зъбни колела с надлъжен циклоидален профил на зъба. В: НС на ВТУ”Ангел Кънчев”, Русе, 1986
учебник Маринов Хр., Д. Зафиров, Т. Грозева. Теория на механизмите и машините. Русенски университет, Печатна база при РУ, 2003, ISBN 954-712-203-7.
учебно пособие Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Грозева. Методично пособие за семинарни упражнения по ТММ. Русе, ВТУ„Ангел Кънчев”, 1989, стр. 88, ISBN -.
патенти и др. Алипиев, О., И. Николаев, Г. Попов, Д. Зафиров. Хидромашина с вътрешно зацепване, Патент за изобретение, No 66143,2011.
патенти и др. Алипиев, О., Р. Долчинков, Д. Зафиров. Зъбна предавка с вътрешно зацепване, Авторско свидетелство за изобретение, No 48773,1991.
патенти и др. Алипиев, О., Х. Маринов, Д. Зафиров, Д. Димитров. Червячен инструмент за зъбообработване на епициклоидни колела, Авторско свидетелство за изобретение, No 82669,1989.
патенти и др. Зафиров, Д., О. Алипиев. Сачмено-зъбна предавка, Авторско свидетелство за изобретение, No 42792,1988.
патенти и др. Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, М. Памукчиев. Метод за заточване на затиловани ножови глави с ножове, наредени по спирала, Авторско свидетелство за изобретение, No 35641,1984.
патенти и др. Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Петкова. Метод за обработване на аркоидни зъбни предавки с надлъжен локализиран контакт, Авторско свидетелство за изобретение, No 39343,1986.
патенти и др. Маринов, Х., О. Алипиев, Д. Зафиров, М. Памукчиев. Метод за обработване на зъбни колела с нееволвентен профил и профилни валове, Авторско свидетелство за изобретение, No 35637,1984.
патенти и др. Маринов, Х., О. Алипиев, Д.Зафиров, М.Памукчиев. Затворен диференциален редуктор, Авторско свидетелство за изобретение, No 35552,1984.
патенти и др. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Метод за обработване на епициклоидни зъбни колела, Авторско свидетелство за изобретение, No 36669,1985.
патенти и др. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Устройство за обработване на сложни профилни детайли, Авторско свидетелство за изобретение, No 35213,1984.
патенти и др. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Зъбен съединител, Авторско свидетелство за изобретение, No 35548,1984.
патенти и др. Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Метод за нарязване на аркоидни зъбни колела с вътрешни зъби за полуобкатни предавки, Авторско свидетелство за изобретение, No 33325,1983.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.