РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 3852
студия Venelin T., S. Dimitrova. Social Adaptation as a Social Process in the Adaptation of Military Personnel. Istanbul, Turkey, EBES 2014 Anthology, 2014, ISBN 978-605-84468-0-9.
студия Vodenicharov S. K. Stoichev M. Dimitrov G. Botev D. Bratanov. Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increasing of the protection capacity of key CIP objects in. София, България, България, 2013, pp. 504, ISBN 978-954-9255.
студия Бенин, Н., И. Бенина. Франсоа Бонивар – затворникът от Шильон и „Шильонският затворник” от Джордж Байрон. Русе, GAIANA, 2016, ISBN 978-954-8633-88-8.
студия Братанов Д., Р. Братанова. Определяне на преходните процеси при позициониране на манипулатор на робот за обезвреждане на взривове. София, България, БАН, 2013, стр. 111-163, ISBN 978-954-92552-7-0.
студия Венелин Т. Практики и модели в социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, с потенциал и приложение за постигане на успешна заетост на уязвими групи на пазара на труда. Велико Търново, Годишник на Национален военен университет, 2016, ISBN 1312-6148.
студия Венелин Т. Приложение на социалното програмиране в регулирането на социалното развитие: ефективни социални политики чрез насърчаване на социалната активност на човешкия ресурс. Годишник на Стопанска академия, Стопанска академия, 2015, ISBN xxxxx.
студия Венелин Т. Практики и модели в социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, с потенциал и приложение за постигане на успешна заетост на уязвими групи на пазара на труда. Годишник на Национален военен университет, Национален военен университет, 2015, ISBN xxxxx.
студия Венелин Т. Възможности за повишаване на ефективността на социалната адаптация на военнослужещи, освободени от военна служба. ВУАРР - Пловдив, сп.Ново знание, 2014, стр. 15, ISBN 2367-4598.
студия Венелин Т., Е. Арабска. Състояние на националния пазар на труда и реализация на активните политики в България. Велико Търново, Годишник на Национален военен университет, 2016, ISBN 1312-6148.
студия Венелин Т., Н. Ничев, С. Банков. Приложение на ефективната методика на разследване на корупцията сред полицейските служители в България. Велико Търново, Годишник на Национален военен университет, 2016, ISBN 1312-6148.
студия Венелин Т., Н. Ничев, С. Банков. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНА МЕТОДИКА НА РАЗСЛЕДВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА СРЕД ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ. Велико Търново, Национален военен университет, 2015, стр. 42, ISBN хххххххх.
студия Венелин Т., С. Димитрова. Трансформациите на българския пазар на труда в годините на преход. ВУАРР - Пловдив, сп.Ново знание, 2014, стр. 30-48, ISBN 2367-4598.
студия Димитров Л., Т. Тодоров, С. Вичев, Хр. Дограмаджиян, К. Иванов, В. Киров,. Справочен материал за режещите свойства и режимите на рязане на инструменти, изработени от бързорежеща стомана Р6А2М5. Русе, Печатна база на ВТУ, 1990, ISBN УДК 66.017.
студия Иванов, И. Компютърно моделиране на непрекъснати среди. Русе, РУ “Ангел Кънчев” – Русе, 2004, стр. 120, ISBN 9547122576.
студия СОТИРОВ, Б., ИВАНОВ, С. История и развитие на уредите за измерване на цилиндрични зъбни колела. Русе, Гаяна – Русе, 2014, стр. 31, ISBN 978-954-8633-45-1.
студия Терзиев, В., Е., Арабска. Научный механизм решения проблем инновационного развития университетов посредством экономической социализации студентов. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 61-64, ISBN 978-619-7246-17-9.
студия Терзиев, В., Е., Арабска, В., Банабакова. Социально-экономическое положение незащищённых слоёв населения. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 87-89, ISBN 978-619-7246-17-9.
студия Терзиев, В., Е., Арабска, В., Банабакова, М., Игнатова, Э., Ковалёв. Влияние творчества Г. В. Свиридова на качество социализации студенческой молодёжи. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 71-80, ISBN 978-619-7246-17-9.
студия Терзиев, В., Е., Арабска, В., Банабакова, М., Игнатова, Э., Ковалёв. Проблемы и перспективы развития дошкольного отделения детского дома. Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устойчив, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 33-42, ISBN 978-619-7246-17-9.
студия Терзиев, В., Е., Арабска, В., Банабакова, Э., Ковалёв. Болгарско-Российское сотрудничество в области проектирования и реализации международных сетевых образовательных программ. // Создание комфортной среды социализации учащихся, студентов и учёных, Академия за иновации и устой, Академия за иновации и устойчивост – Пловдив, 2018, стр. 65-69, ISBN 978-619-7246-17-9.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.