РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 4121
студия Маринов, М., Ц. Павлов, С. Иванова, В. Йорданов. Организация на потребителския интерфейс на интелигентна система за обработка на данни и вземане на решения. Иновативни методи за усъвършенстване процеса на шприцване. България, ПРИМАКС, 2013, стр. 33, ISBN 978-954-8675-68-0.
студия Милко Маринов, Павел Витлиемов, Владимир Точев. СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА СРЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА БАЗИ ОТ ДАННИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ В СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ ОТ ДОМАКИНСТВА. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА СЛЕДЕНЕ КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN 978-954-8675.
студия Смрикаров,А., А.Иванова. Концепция за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в системата на училищното образование през следващите 5 години. Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, ISBN 978-954-712-512-4.
студия Стефанова Т., С. Стоянов, Д. Роева, Б. Тодорова, А. Леви. Мобилна среда за дистанционнен модел на обучение по физика в Университет - предизивикателства, опит, переспективи. Русе, РИТТ - Силистра, 2002, стр. 74, ISBN 954-759-051-0.
студия Стоянов, И. Технически системи за електробезопасност. Русе, Xerox Print, 2009, стр. 142, ISBN 1311-ХХХХ.
студия Христов, Цв., М. Маринов. Концепция на система за онлайн-дистанционно обучение по устойчиво развитие в трансграничния регион. Мениджмънт на бизнес процеси. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 23, ISBN 987-954-8675-51-2.
статия Alikhanov D., A.Moldajanov, P.Daskalov. Method and results of experimental researches of automated installation for definition of egg geometrical parameters based on vision system..// International Scientific, Scientific applied and informational journal, 2015, No 9, ISSN ISSN 0861-9638.P..
статия Alikhanov D., Penchev S., Georgieva Ts., Moldajanov A., Shynybaj Z., Daskalov P. Indirect Method for Egg Weight Measurement Using Image Processing.// International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2015, No 5, ISSN 2250 - 2459. (Impact factor: 2 /2014, International Society for Research Activity)
статия Alikhanov D., Z. Shynybaj, P. Daskalov, R. Tshonev. Express Method and Device for Definition of Potato Tubers Parameters.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2013, No 19 (No 4), pp. 866-874 (Impact factor: 0.136 /2012, SCIJournal.org)
статия Alikhanov J., St. Penchev, Tsv. Georgieva, A. Moldazhanov, Z. Shynybay, P. Daskalov. An indirect approach for egg weight sorting using image processing.// Journal of Food Measurement and Characterization, 2017, No 12, pp. 87–93, ISSN 2193-4134. (Impact factor: 1.181 /2017, Journal Citation Reports)
статия Andonov K, N. Nedev, L. Ilieva, L. Mihaylov, K. Martev. A Unified Model for Enhancing Photovoltaic Project Efficiency and Electricity Generation.// Екология и Бъдеще, 2013, No 3-4, pp. 3-17, ISSN 1312-0751.
статия ANDONOV K., B. MANOLOVA, B. EVSTATIEV, I. BELOEV. Principle of Modular Matrices in Energetics.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 3, pp. 29-33, ISSN 1312-0751.
статия ANDONOV K., I. GRIGOROV, B. MANOLOVA, B. EVSTATIEV, K. GABROVSKA-EVSTATIEVA, K. MARTEV. Models of the Thermal Energy Consumption of Heating Company.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 3, pp. 38-44, ISSN 1312-0751.
статия Andonov K., O. Dinolov, K. Martev. Analytical state modeling of domestic appliances.// Elektrotechnica & Elektronica E+E, 2011, No 7-8, pp. 50-56, ISSN 0861-4717.
статия Andonov K., O. Dinolov, L. Mihailov. Methodology for energy-efficiency investigation of electrical consumers.// Journal of Engineering Studies and Research, 2012, No 4, pp. 6-19, ISSN 2068-7559.
статия Andonov, K. Model for reengineering through building the environmental power area of the stationary production in the agrarian sphere.// Ecology and future, 2007, No 1, pp. 3-13
статия Andonov, K., Daskalov, P., Martev, K. A new approach to controlled natural ventilation of livestock buildings.// Biosystems Engineering, 2003, No vol.84, pp. 91-100
статия Angelova M., Obreshkov K., Levi A. Electrical Conductometric Sensor with Frequency Output for Analysis of Motor Oils.// Annual School Lectures, 2000, No 22, pp. 67-71, ISSN 0861-0797.
статия Antonova G., M. Mihov, S. Decheva, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Iv. Palov. Influence of Pre-Sowing Electromagnetic Treatment on Some Main Characters of Economic Characteristic of Head Cabbage.// Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2014, No 2, pp. 1574-1578, ISSN 2148-3647.
статия Antonova, D., S. Kunev, T. Hristov, M. Marinov. Concept of Online Distance Learning System on Sustainable Development in the Cross-border Region.// TEM Journal (Scopus, Web of Science), 2018, No 7(4), pp. 915-923, ISSN 2217-8309.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.