РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 4198
студия Маринов М., И. Иванова. Приложение на иновативен потребителски подход при създаване на Web-базирана информационна система за електронна търговия. Оценяване на потребителските предпочитания към алтернативни варианти на нов пр. Русе, ПРИМАКС, 2004, стр. 21, ISBN 954-9972-51-8.
студия Маринов, М. Приложение на игровия подход в корпоративното управление. Иновационна политика и пазарен дял. Русе, ПРИМАКС, 2003, стр. 18, ISBN 954-9972-44-5.
студия Маринов, М., Ц. Павлов, С. Иванова, В. Йорданов. Организация на потребителския интерфейс на интелигентна система за обработка на данни и вземане на решения. Иновативни методи за усъвършенстване процеса на шприцване. България, ПРИМАКС, 2013, стр. 33, ISBN 978-954-8675-68-0.
студия Милко Маринов, Павел Витлиемов, Владимир Точев. СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА СРЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА БАЗИ ОТ ДАННИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ В СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ ОТ ДОМАКИНСТВА. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА СЛЕДЕНЕ КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN 978-954-8675.
студия Смрикаров,А., А.Иванова. Концепция за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в системата на училищното образование през следващите 5 години. Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, ISBN 978-954-712-512-4.
студия Стефанова Т., С. Стоянов, Д. Роева, Б. Тодорова, А. Леви. Мобилна среда за дистанционнен модел на обучение по физика в Университет - предизивикателства, опит, переспективи. Русе, РИТТ - Силистра, 2002, стр. 74, ISBN 954-759-051-0.
студия Стоянов, И. Технически системи за електробезопасност. Русе, Xerox Print, 2009, стр. 142, ISBN 1311-ХХХХ.
студия Христов, Цв., М. Маринов. Концепция на система за онлайн-дистанционно обучение по устойчиво развитие в трансграничния регион. Мениджмънт на бизнес процеси. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 23, ISBN 987-954-8675-51-2.
статия Alikhanov D., A.Moldajanov, P.Daskalov. Method and results of experimental researches of automated installation for definition of egg geometrical parameters based on vision system..// International Scientific, Scientific applied and informational journal, 2015, No 9, ISSN ISSN 0861-9638.P..
статия Alikhanov D., Penchev S., Georgieva Ts., Moldajanov A., Shynybaj Z., Daskalov P. Indirect Method for Egg Weight Measurement Using Image Processing.// International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2015, No 5, ISSN 2250 - 2459. (Impact factor: 2 /2014, International Society for Research Activity)
статия Alikhanov D., Z. Shynybaj, P. Daskalov, R. Tshonev. Express Method and Device for Definition of Potato Tubers Parameters.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2013, No 19 (No 4), pp. 866-874 (Impact factor: 0.136 /2012, SCIJournal.org)
статия Alikhanov J., St. Penchev, Tsv. Georgieva, A. Moldazhanov, Z. Shynybay, P. Daskalov. An indirect approach for egg weight sorting using image processing.// Journal of Food Measurement and Characterization, 2017, No 12, pp. 87–93, ISSN 2193-4134. (Impact factor: 1.181 /2017, Journal Citation Reports)
статия Alikhanov, Jakhfer ; Penchev, Stanislav M. ; Georgieva, Tsvetelina D. ; Moldazhanov, Aidar; Kulmakhambetova, Akmaral; Shynybay, Zhandos; Stefanov, Emil; Daskalov, Plamen I. Design and Performance of an Automatic Egg Sorting System Based on Computer Vision.// TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS, 2019, No Volume: 8 I, pp. Pages: 1319-1325, ISSN ISSN: 2217-8309. (SJR rank: 0.15 /2018, Scimago Lab)
статия Alikhanov, Jakhfer ; Penchev, Stanislav M. ; Georgieva, Tsvetelina D. ; Moldazhanov, Aidar; Shynybay, Zhandos; Daskalov, Plamen I. An indirect approach for egg weight sorting using image processing.// JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, 2018, No Volume 12, pp. Page 87-93, ISSN ISSN: 2193-4126. (Impact factor: 1.415 /2018, Journal Citation Reports)
статия Andonov K, N. Nedev, L. Ilieva, L. Mihaylov, K. Martev. A Unified Model for Enhancing Photovoltaic Project Efficiency and Electricity Generation.// Екология и Бъдеще, 2013, No 3-4, pp. 3-17, ISSN 1312-0751.
статия ANDONOV K., B. MANOLOVA, B. EVSTATIEV, I. BELOEV. Principle of Modular Matrices in Energetics.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 3, pp. 29-33, ISSN 1312-0751.
статия ANDONOV K., I. GRIGOROV, B. MANOLOVA, B. EVSTATIEV, K. GABROVSKA-EVSTATIEVA, K. MARTEV. Models of the Thermal Energy Consumption of Heating Company.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 3, pp. 38-44, ISSN 1312-0751.
статия Andonov K., O. Dinolov, K. Martev. Analytical state modeling of domestic appliances.// Elektrotechnica & Elektronica E+E, 2011, No 7-8, pp. 50-56, ISSN 0861-4717.
статия Andonov K., O. Dinolov, L. Mihailov. Methodology for energy-efficiency investigation of electrical consumers.// Journal of Engineering Studies and Research, 2012, No 4, pp. 6-19, ISSN 2068-7559.
статия Andonov, K. Model for reengineering through building the environmental power area of the stationary production in the agrarian sphere.// Ecology and future, 2007, No 1, pp. 3-13

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.